Takatsuki Kyoto Hotel

Kinki (bölge), Takatsuki
Josaichou 4-39 Kinki (bölge), Takatsuki
x