Aydınlatma Metni

Enuygun.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu

Son Güncelleme: 03 Ocak 2022 - Versiyon 1.0

Enuygun.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş (ENUYGUN) tarafından yönetilmekte olan www.enuygun.com adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Ayrıca Kullanıcıların Enuygun.com’u kullanımı ile ilgili olarak ENUYGUN tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Enuygun.com’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

Enuygun.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Çeşitli havayolu ve otobüs firmalarının acentesi olarak Uçak ve otobüs bileti ile Otel rezervasyonu sunan Enuygun.com, seyahat hizmetlerinin yanında en uygun kredi, internet ve GSM paketlerini karşılaştırma hizmetleri de vermektedir. Bu faaliyetler içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verileriniz Enuygun.com’un gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bağlamında işlenebilmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz kullandığınız Enuygun.com hizmetine ve süreçlerine göre değişmekte olup, işbu aydınlatma metni kullandığınız hizmet ve süreçlere göre hazırlanmış tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.

Enuygun, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman Enuygun.com üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler Enuygun.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Veri Sorumlusu

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Enuygun Com Internet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.’dir.

Süreçlerine göre işlenen kişisel verileriniz, işleme amaçları, hukuki sebepleri ve aktarıma ilişkin bilgileri sol taraftaki bölümden seçerek hangi süreçte hangi verilerin nasıl işlendiğini öğrenebilir; kişisel verilerinizin ne şekilde elde edildiği, verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınızın ne olduğu ve bu hakları kullanmak için Enuygun’a ne şekilde başvuracağınıza ilişkin bilgileri de burada bulabilirsiniz.

Süreçlere Göre İşlenen Verileriniz

Web Sitesi Ziyareti

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep
Web Sitesi Trafik Bilgileri

(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiKanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)
Çerez BilgileriPazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin YürütülmesiMeşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezler Hakkında Bilgilendirme’yi inceleyebilirsiniz.

Uçak Bileti

Uçak Bileti Arıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, uçak bileti aramanız ve satın alma potansiyeliniz sebebiyle Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

Uçak bileti arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler

Seyahat Bilgileri

Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Aktarmasız,

Nereye, Dönüş Tarihi, Kalkış Havalimanı,Tek Yön, Bagaj, vd.

 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Web sitesi kullanım sözleşmesi ile Uçak bileti satış sözleşmesinin kurulması

Fiyat alarmı kurup seçtiğiniz uçuş hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız

İletişim 

(E-Posta Adresi, Ticari elektronik ileti onayı)

Seyahat Bilgileri 

(Seçilen Uçuş)

 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
Açık rızanız sebebiyle KVKK Md.5/1’e istinaden

Not: Uçak bileti sorgulamanıza ilişkin kişisel verileriniz tarayıcınızın yerel hafızasında 48 saate kadar saklanabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz seyahat bilgileri seferler ile bilet fiyatları gibi bilgileri sorgulamak için havayolu ve uçak bileti dağıtım sistemleri ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca yurt dışı için bilet arıyorsanız veya yurt dışı menşeli havayolu firması ile seyahat edecekseniz, bu kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için gereken sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ve seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki havayolu firmalarına aktarılabilir.

Uçak Bileti Satın Alıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet satın almanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden; 

 
İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.)
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Uçak Bileti Sözleşmesi'ne istinaden (Check in ve PNR Sorgulama işlemi için); 

Kimlik (Soyad, Ad), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu)
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Uçak Bileti Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Soyad, Ad),  Finans (Kredi Kartı Bilgileri)
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Uçak Bileti Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Fiyatlar), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Aktarmasız, Dönüş Tarihi, vd.),
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Uçak Bileti Satış Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Dönüş Tarihi, Kalkış Havalimanı, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu), Hukuki İşlem (Kullanım Kuralları)
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'deki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden;

İletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni)
Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kimlik(Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta),  Finans (Ücret, Fiyatlar, Vergi Numarası, vd.), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Dönüş Tarihi, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),  Hukuki İşlem (Kullanım Kuralları )
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kimlik(Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Dönüş Tarihi, Kalkış Havalimanı, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),  Hukuki İşlem (Kullanım Kuralları )
KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda
İletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde 

İletişim (E-Posta Adresi, İletişim izni), Seyahat Bilgileri
Mal / Hizmet Satış Süreçleri ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Kredi kartı bilgilerini yetkili tedarikçilerimiz vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde

Kimlik (Soyad, Ad), İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni), Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Seyahat Bilgileri
Yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir havayolu firmasından bilet almak istiyorsanız; Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;
Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi AmacıylaKimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gidiş Tarihi, Uçuş Sınıfı, Dönüş Tarihi, Havayolu Firması, Uçuş Kalkış Tarihi, Uçak Varış Tarihi, Segment Kalkış Yeri, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz seyahat bilgileri seferler ile bilet fiyatları gibi bilgileri sorgulamak için havayolu ve uçak bileti dağıtım sistemleri ile paylaşılmaktadır.

Bilet satın almanız, rezervasyon ve check-in sırasında bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle acentesi olduğumuz havayolu firmaları ile paylaşılmaktadır.

Ödemenizin gerçekleşmesi için ödeme aracınıza ilişkin (ör.kredi kartı) bilgileriniz Banka ile paylaşılarak ödemenizin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi sonraki alışverişlerinizde kullanmak amacı ile sistemimizde saklamak isterseniz kart saklamaya yetkili tedarikçilerimize aktarılan kart bilgileriniz yeterli güvenlik önlemi alınarak burada saklanır.

Ayrıca yurt dışı için bilet alıyorsanız veya yurt dışı menşeli havayolu firması ile seyahat edecekseniz, bu seyahatinize ilişkin kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki havayolu firmalarına aktarılabilir. Aynı aktarım koşulları check in ve değişiklik işlemi gibi tamamlayıcı hizmetler için de geçerlidir.

Uçak Biletinizi İptal İşlemi Yaptırıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet satın almanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

İptal işlemi ile ilgili bilgilere ilişkin

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi AmacıylaSizinle akdedilen/akdedilecek olan Uçak Bileti Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Soyad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil)), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gönderilen Kod, İptal Talebi ve Uçuş Son Durumu)
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kimlik (Soyad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil)), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu, Gönderilen Kod, İptal Talebi ve Uçuş Son Durumu)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Bilet iptali amacı ile bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle acentesi olduğumuz havayolu firmaları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca yurt dışı seyahati veya yurt dışı menşeli havayolu firmasından bilet aldıysanız, bize ilettiğiniz iptale ilişkin talep ve bilgileriniz yurt dışındaki ilgili havayolu firmalarına açık rızanıza istinaden aktarılacaktır.

Bilet bedeli iadesi amacı ile iptal tutarınızı alışveriş yaptığınız kartınıza iade edebilmek için iligili finans bilgilerinizi de Bankalar ile paylaştığımızı belirtmek isteriz.

Bilet İptal veya Seyahat Sigortası Yaptırıyorsanız

Sigorta süreçleri ile ilgili veri sorumlusu, ilgili sigorta şirketidir.

Uçak bileti satın alım işlemlerinde aldığınız sigorta kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin ilgili sigorta şirketinin aydınlatma metnine aşağıdan erişebilirsiniz:

Otobüs Bileti

Otobüs Bileti Arıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, otobüs bileti aramanız ve satın alma potansiyeliniz sebebiyle Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

Otobüs bileti arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler

Seyahat Bilgileri

Gidiş Tarihi, Kalkış Yeri, Varış Yeri, Bilet Fiyatı, Oturma Düzeni, Otobüs Firması seçimleri

 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve
 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Web sitesi kullanım sözleşmesi ile Otobüs bileti satış sözleşmesinin kurulmasına istinaden

Not: Otobüs bileti sorgulamanıza ilişkin kişisel verileriniz tarayıcınızın yerel hafızasında 48 saate kadar saklanabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz seyahat bilgileri seferler ile bilet fiyatları gibi bilgileri sorgulamak için otobüs firmaları ve bilet dağıtım sistemleri ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca yurt dışı için bilet arıyorsanız veya yurt dışı menşeli otobüs firması ile seyahat edecekseniz, bu kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için gereken sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ve seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki otobüs firmalarına aktarılabilir.

Otobüs Bileti Satın Alıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet satın almanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'ndaki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden;

 
İşlem Güvenliği(Bağlantı Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.)
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otobüs Bileti Sözleşmesi'ne istinaden (PNR Sorgulama ve Bilet İptal işlemi için); 

Kimlik (Soyad, Ad), Seyahat Bilgileri (Rezervasyon (PNR) Kodu)
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otobüs Bileti Satış Sözleşmesi'ne istinaden; 

Kimlik (Soyad, Ad), Finans (Kredi Kartı Bilgileri)
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otobüs Bileti Satış Sözleşmesi'ne istinaden; 

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Fiyatlar), Seyahat Bilgileri (Gidiş Tarihi, Kalkış Yeri, Varış Yeri, Bilet Fiyatı, Oturma Düzeni, Otobüs Firması seçimleri vd.),
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otobüs Bileti Satış Sözleşmesi'ne istinaden; 

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Gidiş Tarihi, Kalkış Yeri, Varış Yeri, Bilet Fiyatı, Oturma Düzeni, Otobüs Firması seçimleri vd.), Adres (Adres, Posta Kodu), Hukuki İşlem (Kullanım Kuralları)
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
İletişim, Reklam ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'deki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden; 

İletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni)
Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kimlik(Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta),  Finans (Ücret, Fiyatlar, Vergi Numarası, vd.), Seyahat Bilgileri (Gidiş Tarihi, Kalkış Yeri, Varış Yeri, Bilet Fiyatı, Oturma Düzeni, Otobüs Firması seçimleri vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),  Hukuki İşlem (Kullanım Kuralları )
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kimlik(Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Gidiş Tarihi, Kalkış Yeri, Varış Yeri, Bilet Fiyatı, Oturma Düzeni, Otobüs Firması seçimleri vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),  Hukuki İşlem (Kullanım Kuralları)
KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda
İletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde 

İletişim (E-Posta Adresi, İletişim izni), Seyahat Bilgileri
Mal / Hizmet Satış Süreçleri ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Kredi kartı bilgilerini yetkili tedarikçilerimiz vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde

Kimlik (Soyad, Ad), Finans (Kredi Kart Bİlgileri),
Yurtdışına gitmek veya yurt dışı merkezli bir otobüs firmasından bilet almak istiyorsanız; Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;
Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi AmacıylaKimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Seyahat Bilgileri (Gidiş Tarihi, Kalkış Yeri, Varış Yeri, Bilet Fiyatı, Oturma Düzeni, Otobüs Firması seçimleri, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu),

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz seyahat bilgileri seferler ile bilet fiyatları gibi bilgileri sorgulamak için otobüs firmaları ve bilet dağıtım sistemleri ile paylaşılmaktadır.

Bilet satın alımınız sırasında bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle acentesi olduğumuz otobüs firmaları ile paylaşılmaktadır.

Ödemenizin gerçekleşmesi için ödeme aracınıza ilişkin (ör.kredi kartı) bilgileriniz Banka ile paylaşılarak ödemenizin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi sonraki alışverişlerinizde kullanmak amacı ile sistemimizde saklamak isterseniz kart saklamaya yetkili tedarikçilerimize aktarılan kart bilgileriniz yeterli güvenlik önlemi alınarak burada saklanır.

Yurt dışı için bilet alıyorsanız veya yurt dışı menşeli otobüs firması ile seyahat edecekseniz, bu seyahatinize ilişkin kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki havayolu firmalarına aktarılabilir. Aynı aktarım koşulları iptal ve değişiklik işlemi gibi tamamlayıcı hizmetler için de geçerlidir.

Otobüs bileti satın alım işlemlerinde aldığınız biletin otobüs firması kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin ilgili şirketlerin aydınlatma metinlerine aşağıdan erişebilirsiniz:

Metro Turizm Aydınlatma Metni

Kale Turizm Aydınlatma Metni

Otel

Otel Rezervasyonu Araştırıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, otel rezervasyonu araştırmanız ve satın alma potansiyeliniz sebebiyle Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

Otel rezervasyonu arama işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler

Müşteri İşlem(Son Aramalar),
Konaklama Bilgileri(Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir/İlçe/Otel Adı, Konuk Sayısı)
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve
 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Web sitesi kullanım sözleşmesi ile Otel Konaklama sözleşmesinin kurulmasına istinaden

Not: Rezervasyon sorgulamanıza ilişkin kişisel verileriniz tarayıcınızın yerel hafızasında 48 saate kadar saklanabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz konaklama bilgileri boş rezervasyonlar ile konaklama ücretleri gibi bilgileri sorgulamak için oteller ve rezervasyon sağlayıcısı tedarikçiler (tatilbudur.com gibi) ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca yurt dışı seyahatiniz için konaklama rezervasyonu araştırıyorsanız, bu kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için gereken sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ve seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki otellere veya rezervasyon sağlayıcı firmalara aktarılabilir.

Otel Konaklaması Satın Alıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, otel konaklama hizmeti satın almanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden; 

 
İşlem Güvenliği(Bağlantı Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.)
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesi'ne istinaden (Rezervasyon Sorgulama işlemi için); 

Kimlik (Soyad, Ad), Konaklama Bilgileri (Rezervasyon Numarası)
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesi'ne istinaden; 

Kimlik (Soyad, Ad), Finans (Kredi Kartı Bilgileri)
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesi'ne stinaden;  

Kimlik (Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Ödeme Belgesi), Müşteri İşlem(Tesise Not, Dekont vd.), Konaklama Bilgileri (Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir/İlçe/Otel Adı, Konuk Sayısı, Yatak Tipi, Rezervasyon Bilgielri, Otel Bilgileri, Balayı Çifti vd.), Lokasyon (Konum Koordinat Bilgisi)
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sizinle akdedilen/ akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesi'ne istinaden;  

Kimlik (Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni), Finans (Ödeme Belgesi), Medeni Durum Bilgisi (Balayı Çifti), Müşteri İşlem (Son Aramalar, Tesise Not, Dekont vd.), Konaklama Bilgileri (Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir/İlçe/Otel Adı, Konuk Sayısı, Yatak Tipi, Rezervasyon Bilgi Özeti, Konaklama Belgesi, Rezervasyon Sorgulama, vd.), Lokasyon (Otelin Konumu)
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
İletişim, Reklam ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'deki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden;  

İletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni)
Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden;  

Kimlik(Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Ödeme Belgesi), Müşteri İşlem(Tesise Not, Dekont vd.), Konaklama Bilgileri (Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir/İlçe/Otel Adı, Konuk Sayısı, Yatak Tipi, Rezervasyon Bilgielri, Otel Bilgileri, Balayı Çifti vd.), Lokasyon (Konum Koordinat Bilgisi)
KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda
İletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde

İletişim (E-Posta Adresi, İletişim izni), Seyahat Bilgileri
Mal / Hizmet Satış Süreçleri ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Kredi kartı bilgilerini yetkili tedarikçilerimiz vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde

Kimlik (Soyad, Ad), Finans (Kredi Kart Bİlgileri),
Yurtdışına seyahatinizde, yurtdışında bulunan bir otelde konaklamak istiyorsanız; Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;
Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi AmacıylaKimlik (Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Ödeme Belgesi), Müşteri İşlem(Tesise Not, Dekont vd.), Konaklama Bilgileri (Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir/İlçe/Otel Adı, Konuk Sayısı, Yatak Tipi, Rezervasyon Bilgielri, Otel Bilgileri, Balayı Çifti vd.), Lokasyon (Konum Koordinat Bilgisi)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; girdiğiniz konaklama bilgileri boş rezervasyonlar ile konaklama ücretleri gibi bilgileri sorgulamak için oteller ve rezervasyon sağlayıcısı tedarikçiler (tatilbudur.com gibi) ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca yurt dışı seyahatiniz için konaklama rezervasyonu araştırıyorsanız, bu kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için gereken sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacı ve seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki otellere veya rezervasyon sağlayıcı firmalara aktarılabilir.

Bilet satın alımınız sırasında bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle oteller ve rezervasyon sağlayıcı firmalar ile paylaşılmaktadır.

Ödemenizin gerçekleşmesi için ödeme aracınıza ilişkin (ör.kredi kartı) bilgileriniz Banka ile paylaşılarak ödemenizin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi sonraki alışverişlerinizde kullanmak amacı ile sistemimizde saklamak isterseniz kart saklamaya yetkili tedarikçilerimize aktarılan kart bilgileriniz yeterli güvenlik önlemi alınarak burada saklanır.

Yurt dışı yurt dışı seyahatiniz için konaklama rezervasyonu satın alıyorsanız, bu konaklamanıza ilişkin kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için seçiminiz dolayısı ile açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki otellere veya rezervasyon sağlayıcı firmalara aktarılabilir. Aynı aktarım koşulları iptal ve değişiklik işlemi gibi tamamlayıcı hizmetler için de geçerlidir.

Çocuklar İçin

18 Yaşından Küçükseniz ve Ebeveyniniz ile Birlikte Seyahat veya Konaklama Satın Alıyorsanız

Enuygun olarak bazı kişisel verilerini işliyoruz. Bunu ebeveyninin, senin de katılacağın bir uçuş, otobüs yolculuğu veya otel konaklama hizmeti satın alması sebebiyle yapıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da seni “ilgili kişi” olarak tanımlıyor.

Senin de dahil olacağın uçak veya otobüs seyahati ya da otel konaklaması için ebeveyninin uçak veya otobüs bileti ya da otel konaklama hizmeti alması halinde, kimlik ve seyahat veya konaklama bilgilerin, seyahatinizin veya konaklamanızın operasyonu, satış işlemlerimizin gerçekleştirilmesi ile bu bilgileri yasalara göre saklamamız gerektiğinden saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işleniyor. Bu bilgilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesi için gerekli olması ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi sebepleri ile gerçekleşiyor.

Bu bilgilerin seyahatinizin veya konaklamanızın gerçekleşebilmesi için kullanacağınız havayolu veya otobüs firması ya da kalacağınız otel ile paylaşılıyor. Eğer yurt dışı seyahati planladıysanız, ebeveyninizin sizin adınıza verdiği izin ile bu bilgilerin yurt dışına da aktarılabilir.

Kişisel verilerin ile ilgili bazı hakların da var. Bu hakları ve nasıl kullanılacağını buraya tıklayarak görebilirsin. Ancak bunları kullanman için ebeveyninin desteğine ihtiyacın olacak. Daha fazla bilgi sahibi olmak için bir büyüğünden yardım istemelisin.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili dikkat etmen gerekenleri merak ediyorsan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun hazırladığı rehberlere buradan göz atabilirsin.

Üyelik

Web Sitesine Üye Oluyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, web sitesine üye olmanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Enuygun Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi'ne istinaden; 

 
Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, TC Vatandaşı Değil ),  İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni),  Seyahat Bilgileri (Havayolu Firması, Mil Kart Numarası, Uçuş Durumu, Uçuş Bilgileri),  İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Şifre / Parola),  Hukuki İşlem (Aydınlatma Metni Okundu Bilgisi , Açık Rıza Onayı, Veri Silme Talebi )
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

Facebook veya Google ile giriş yapıyorsanız

Kimlik (Soyad, Ad),  İletişim (E-Posta Adresi),  İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Kullanıcı Adı),  Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf)
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Hediye Kart Satış Sözleşmesi'ne istinaden;  

Başkasına Hediye EdiyorsanızKimlik (Soyad, Ad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Kart Tutarı, Kredi Kartı Bilgileri, Fatura Bilgileri ),  İşlem Güvenliği(Bağlantı Zamanı, IP Adresi),  Lokasyon (Bağlantı Yeri) Biri Size Kart Hediye EdiyorsaKimlik (Soyad, Ad), İletişim (E-Posta Adresi), Müşteri İşlem (Hediye Kart Bakiyesi)
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Uçak Bileti Satış Sözleşmesi'ne istinaden; 

Seyahat Bilgileri (Daha Önceki seyahat bilgileriniz, Mil Kart Numarası vd.)
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
İletişim, Reklam ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'deki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden; 

İletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni)
Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kimlik(Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Ödeme Bilgisi), Müşteri İşlem(E-ticarete ilişkin kayıtlar)
KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda
İletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde

İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Eğer Facebook veya Google ile web sitesine veya mobil uygulamaya giriş yapmak istiyorsanız, giriş bilgileriniz kimlik doğrulama işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google veya Facebook sağlayıcıları ile paylaşılabilir.

Hediye Kartı Gönderiyor veya Alıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, hediye kart hediye etmeniz veya almanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

Başkasına Hediye Ediyorsanız

Kimlik (Soyad, Ad),  İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Kart Tutarı, Kredi Kartı Bilgileri, Fatura Bilgileri), İşlem Güvenliği (IP Adresi vd.), Lokasyon (Bağlantı Yeri) Müşteri İşlem (Kart Tutarı, Gönderim zamanı, Teması, Mesajı vd.)
 • Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Hediye Kart Satış Sözleşmesi'ne istinaden ve

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Biri Size Kart Hediye Ediyorsa

Kimlik (Soyad, Ad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Müşteri İşlem (Hediye Kart Bakiyesi)

Hediye Kart Hediye Edilen Kişinin Bilgilerinin Elde Edilmesi

Biri size Enuygun hediye kartı hediye ediliyorsa, iletişim ve kimlik bilgileriniz bu kişiden elde edilmiştir. Ancak hediyenizi kullanımınıza ilişkin kişisel verileriniz kartı size hediye eden kişi ile paylaşılmaz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Eğer başkasına Enuygun üzerinden alışveriş yapılabilmesi amacıyla hediye kart hediye etmek istiyorsanız kimlik bilgileriniz kart hediye ettiğiniz kişiler ile paylaşılır.

Başkası Size Bilet Almak İçin “Yolcu” Olarak Eklediyse

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, web sitesine üye olmanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

Bir kişinin sizi herhangi bir uçuşa, otobüs yolculuğuna veya üyelik profiline yolcu olarak eklemesi halinde

Kimlik (Soyad, Ad, TC Kimlik No vd.), Pasaport Bilgileri İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Seyahat Bilgileri
 • Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Bilet Satış Sözleşmesi'ne istinaden ve

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Bir kişinin sizi seyahatine eklemesi veya Yolcu olarak eklemesi halinde kişisel verileriniz ekleyen kişiden elde edilir. Eğer bilginiz ve onayınız dışında işlemin gerçekleştiğini düşünüyorsanız bizimle iletişime geçmelisiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Eğer size ait bir e-posta adresi iletilmemiş ise, seyahat firması tarafından oluşturulan belgeler, bilgilerinizi bize iletip adınıza bilet alan kişiye gönderilir. Bu bilgi ve belgelerin size tam ve doğru aktarımından adınıza işlem yapan kişi sorumludur.

Adınıza bilet satın alımı sırasında bizimle paylaşılan bilgileriniz, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle acentesi olduğumuz havayolu veya otobüs firmaları ile paylaşılmaktadır.

Yurt dışı için adınıza bilet alınıyorsa veya yurt dışı menşeli seyahat firması ile seyahat edecekseniz, bu seyahatinize ilişkin kişisel verileriniz hizmet alabilmeniz için adınıza bilet alanın açık rızanız olduğunu taahhüt etmesi sebebiyle açık rızanıza dayanılarak yurt dışındaki havayolu firmalarına aktarılabilir. Aynı aktarım koşulları iptal ve değişiklik işlemi gibi tamamlayıcı hizmetler için de geçerlidir.

Araç Kiralama

Araç Kiralamak İstiyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, araç kiralama sorgulaması yapmanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep
Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Müşteri İşlem (Teslim Alış Yeri, Teslim Ediş Yeri, Teslim Alış Tarihi, Teslim Ediş Tarihi, Teslim Alış Saati, Teslim Ediş Saati, Kiralanan Araç Bilgileri, Eklenen Güvenceler, Alınan Ek Hizmetler, Kiralama Koşulları)
 • Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Web Sitesi Kullanım (Sorgulama) Sözleşmesi'ne istinaden ve

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Fatura’da yer alan Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), Adres (Adres İl, Adres İlçe), Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar)
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1); Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:433)'ndaki E-arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 3/b); Vergi Usul Kanunu'ndaki Vergiye İlişkin Defter Ve Vesikaları Muhafaza'ya (Madde 253) istinaden

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

Alıcı / AmaçVeriler
Araç Kiralama Firmasına araç kiralama hizmetinin sunulabilmesi amacıyla Kimlik (Soyad ve Ad) İletişim (Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi) Seyahat Bilgileri (Uçuş No) Müşteri İşlem (Teslim Alış Yeri, Teslim Ediş Yeri, Teslim Alış Tarihi, Teslim Ediş Tarihi, Teslim Alış Saati, Teslim Ediş Saati, Kiralanan Araç Bilgileri, Eklenen Güvenceler, Alınan Ek Hizmetler ve Kiralama Koşulları);
E- Fatura Entegratörü'ne e-fatura düzenlenebilmesi amacıyla Kimlik (Soyad, Ad ve T.C. Kimlik No) Adres (Adres İl ve Adres İlçe) Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet ve Tutar);

kişisel verileriniz aktarılır.

Ayrıca aracı kiralayan kişinin kimlik bilgileri ile kiralanan araca ilişkin bilgiler, araç kiralama şirketi tarafından yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılacaktır.

Kredi

Bankaların İhtiyaç, Konut, Araç Kredisini, Kredi Kartlarını veya Mevduat Hesabı Getirilerini Karşılaştırıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, web sitemiz üzerinden karşılaştırma hizmeti almanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alıcısı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

İhtiyaç veya Konut Kredilerini Karşılaştırıyorsanız

Finans Bilgileri 
Almak istediğiniz kredi tutarı, vade vd.

Taşıt Kredilerini Karşılaştırıyorsanız

Finans Bilgileri 
Almak istediğiniz kredi tutarı, vade, araç türü vd.

Kredi Kartlarını Karşılaştırıyorsanız

Finans Bilgileri 
Banka Adı, Kart Markası, Sıralama Türü, Puan/Mil Kazandırma durumu vd.

Mevduat Hesabı Getirilerini Karşılaştırıyorsanız

Finans Bilgileri 
Mevduat Tutarı, Mevduat Süresi vd.
 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • aklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Web Sitesi Kullanım (Sorgulama) Sözleşmesi'ne istinaden

Kredi ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım amaçlı eposta ve SMS almak istiyorsanız

Kimlik
(Ad, Soyad)

Kredi ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım amaçlı eposta ve SMS almak istiyorsanız

İletişim
(E-Posta Adresi, Telefon numarası, Ticari elektronik ileti onayı)

Kredi ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım amaçlı eposta ve SMS almak istiyorsanız

Finans Bilgileri
(Kredi, mevduat veya kredi kartı sorgulama bilgileri)
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
Açık rızanız sebebiyle KVKK Md.5/1’e istinaden işlenmektedir.

Ayrıca onay kayıtlarınız Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'deki Ticari Elektronik İleti Onay Kayıtlarını saklama yükümlülüğü'ne (Madde 13) uyarınca KVKK 5/2ç bendine istinaden; saklanmaktadır.

Not: Bankaların İhtiyaç, Konut, Araç Kredilerine, Kredi Kartlarına veya Mevduat Hesabına Enuygun üzerinden başvuruyorsanız, konu ilgili Enuygun yalnızca “veri işleyen” sıfatını haiz olup, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili aydınlatmaya başvurduğunuz Banka’dan erişebilir ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ilgili bankaya başvurarak kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; bankalara kredi ve diğer kredi ürünleri hakkında başvuru yapmanız halinde, başvuru kaynağınızın Enuygun olduğu bilgisi başvurduğunuz bankaya aktarılabilir.

Telekomünikasyon

Mobil Telefon (Gsm) veya İnternet Paketlerini Karşılaştırıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, web sitemiz üzerinden karşılaştırma hizmeti almanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alıcısı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

İnternet Bağlantı Tarifelerini Karşılaştırıyorsanız

Müşteri İşlem Bilgileri 
İstediğiniz Bağlantı Hızı, Kullanıcı Türü, Servis Sağlayıcı, Bağlantı türü ve kotası, taahhüt durumu vd.


GSM Tarifelerini Karşılaştırıyorsanız

Müşteri İşlem Bilgileri
İstediğiniz Konuşma Süresi, Data Kullanımı, Mesaj Gönderimi, İstediğiniz Telefon, Seçilen Servis Sağlayıcı vd.
 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Web Sitesi Kullanım (Sorgulama) Sözleşmesi'ne istinaden

Not: Operatörlerin İnternet ve GSM tarifelerine Enuygun üzerinden başvuruyorsanız, sözleşme kurma başvurunuz ilgili Enuygun yalnızca “veri işleyen” sıfatını haiz olup, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili aydınlatmaya başvurduğunuz Operatör veya Servis Sağlayıcı’dan erişebilir ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ilgili bu şirketlere başvurarak kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; operatörlere GSM ve internet tarifesi ürünleri hakkında başvuru yapmanız halinde, başvuru kaynağınızın Enuygun olduğu bilgisi başvurduğunuz firmaya aktarılabilir.

İletişim

Web Sitemizdeki İletişim Formu Üzerinden Bizimle İletişime Geçiyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret ederek iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçmek istemeniz sebebiyle Ziyaretçi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki Sebep

Kimlik

(Ad, Soyad) 

İletişim

(E-posta adresi, telefon numarası)

Müşteri İşlem

(Mesajınız, İlgili olduğu servis)
 • letişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Talebinize bağlı işlemlerin yürütülmesi amacı ile ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılması mümkündür.

Kariyer

Web Sitemizdeki Formu Kullanarak İş Başvurusu Gerçekleştiriyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Enuygun tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı  olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Firmamıza iş başvurusu yapmanız halinde;

 • Kimlik, İletişim, Adres bilgileri, başvuru ile ilgili açıklamalarınız ile Özgeçmişinizde yer alan Öğrenim Bilgileriniz, Mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumunuz ve Özgeçmişinizde yer alan diğer bilgileriniz,
 • Özgeçmişinizde referans olarak belirttiğiniz kişilerden hakkınızda edineceğimiz bilgileriniz,
 • Araç teslim edilecek bir pozisyona başvuruyorsanız ayrıca sürücü belgesi bilgileriniz,
 • Başvurunuz sonrası mülakata çağırılmanız halinde, burada bize bildirdiğiniz bilgileriniz,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ile Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesiamaçlarıyla tarafınızla iş sözleşmesi kurulması sebebine istinaden (KVKK Md.5/2(c) kapsamında) işlenmektedir.

Bu bilgileriniz iş başvurunuzun reddi halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir. Başvurunuzun havuzda bekletilmesi kararı alınması halinde Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/1'deki açık rızanız bulunması halinde bu sebebe dayanılarak bir süre saklandıktan sonra imha edilmektedir. Ancak işe kabulünüz halinde bu bilgileriniz imha edilmeyip çalışan özlük dosyanız içerisinde çalışanın iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle saklanmaya devam edecektir.

Bazı pozisyonlara başvurunuz halinde Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesiamacıyla açık rızanıza istinaden kişilik envanter testi yapılıp, bu testin sonuçları tarafımızca işlenebilir.

Önemli Not : Özgeçmişinizde bize iletirken içeriğinde özel nitelikli (ırk, etnik köken, siyasi düşüncesi, felsefi inanç, din, mezhep, dernek, vakıf, üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti gibi) kişisel verilerinizin bulunmadığına emin olunuz. Mülakata çağırılmanız halinde adli sicil bilgilerinize herhangi bir yere işlenmeksizin, güvenlik amacıyla bakılacaktır.

Özgeçmişinizde referans olarak bildirdiğiniz kişinin bilgilerini bizimle paylaşmak için rızasını aldığınız kabul edilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; işe alım alanında faaliyet gösteren şirketlere, işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz Enuygun.com web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız veya bazı bilgilerinizin çerezler aracılığı ile toplanması gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusu olan firmamıza başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cd. Allianz Tower 1/16 34750 Ataşehir İstanbul adresine yazılı olarak;
 • [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

Çerezler

Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Birçok web sitesi gibi, Enuygun.com'da da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Enuygun üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Enuygun tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Site'de kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çereler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Enuygun'da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Enuygun'un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.Örneğin, Örneğin, Enuygun üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi için gerekli olması.
 • Enuygun'u analiz etmek ve Enuygun'un performansını arttırmak.Örneğin, Enuygun’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Enuygun'un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Enuygun'a giriş yapan ve “Beni Hatırla” seçeneğini işaretleyen üyenin, daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin hatırlanması, uçuş arama sorgularının hatırlanması veya siteyi kullanım dilinin hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri uçuş ve destinasyonlar üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmes

Çerez Türleri

Kesinlikle Gerekli ÇerezlerEnuygun’un düzgün çalışması ve amaçlanan hizmetleri sunabilmesi için zorunlu olan çerezlerdir. Örneğin, Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Enuygun'a giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Enuygun'da ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
İşlevsellik ÇerezleriKullanıcıların tercihlerini farklı Enuygun sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik ÇerezlerAnalitik çerezler ile Enuygun'u ziyaret edenlerin sayıları, Enuygun'da görüntülenen sayfaların tespiti, Enuygun ziyaret saatleri, Enuygun sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
Hedefleme/Reklam ÇerezleriEnuygun'da kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Enuygun için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Enuygun’un çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Enuygun’un çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Enuygun'da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Enuygun'u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Enuygun’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.