Anasayfa Kullanım Koşulları

Enuygun.com Kullanım Koşulları

Son güncelleme 5 Eylül 2019

Bu web sitesini ve Enuygun Mobil Uygulaması’nı (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. SİTE’den uçak bileti ve sigorta poliçesi de dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu Enuygun.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen SİTE'yi kullanmaktan vazgeçin. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. 

1- GİRİŞ

1.1 SİTE'nin sahibi “İçerenköy Mah. Umut Sk. No:10-12/55 34752 Ataşehir-İstanbul” adresinde ikamet eden Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. ve bağlı şirketler (bundan böyle kısaca "Enuygun.com" olarak anılacaktır) olup, SİTE'de sunulan tüm karşılaştırma ve seyahat hizmetleri Enuygun.com tarafından; sigorta hizmetleri Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti tarafından, otel ve uçak bileti hizmetleri Enuygun.com ya da 3. partiler tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Enuygun.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Enuygun.com tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Enuygun.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4 Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, SİTE aracılığıyla yapılan her türlü uçak bileti satış işlemleri, Türsab’a bağlı A sınıfı bir acente olan Enuygun.com tarafından ya da Akdeniz Petur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından, sigorta poliçesi satışı işlemleri ise Enuygun Sigorta Acenteliği Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.5 SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

2- TANIMLAR

2.1. SİTE: Enuygun.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve Enuygun Mobil Uygulaması 

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler);

2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar); 

2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2.5. ÜYE(LER) : SİTE’ye bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler

2.6. ENCoin: Enuygun.com’un sunduğu, Kullanıcılar’ın Enuygun.com üzerindeki kimi alışverişlerde kullanabileceği, yeni nesil dijital puan sistemi (Enuygun.com’a ait ticari marka)

2.7. ENCüzdan: ENCoin’leri biriktirmeyi ve kullanmayı sağlayan dijital cüzdan (Enuygun.com’a ait ticari marka)

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1 Enuygun.com, SİTE'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Enuygun.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2 Enuygun.com'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Enuygun.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Enuygun.com'a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Enuygun.com'a ve Enuygun.com’un partneri sigorta, uçak, otel hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Enuygun.com’a muvafakat verdiğini, Enuygun.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enuygun.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3 SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Enuygun.com'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Enuygun.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Enuygun.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Enuygun.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Enuygun.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI Enuygun.com’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma; hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı arasında bir aracılık hizmeti verildiğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Enuygun.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4 KULLANICILAR, Enuygun.com'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Enuygun.com, KULLANICILAR tarafından Enuygun.com'a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5 KULLANICILAR, SİTE dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Enuygun.com'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6 Enuygun.com, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Enuygun.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Enuygun.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Enuygun.com tarafından yapılabilir. Enuygun.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.7 SİTE üzerinden, Enuygun.com'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Enuygun.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8 Enuygun.com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" dahilinde KULLANICILAR ve diğer taraflarla (Enuygun.com’un bağlı şirketleri veya 3. Parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, KULLANICILAR’ın menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. Enuygun.com aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. SİTE’nin çeşitli işlemler için KULLANICILAR’dan talep edebileceği TC kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde SİTE’de saklanmayacaktır. KULLANICILAR, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.9 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre Enuygun.com, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Enuygun.com sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

4- HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

4.1 Enuygun.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, (aksi özel olarak belirtilmedikçe) IATA’ya 8821943, TÜRSAB’a A-7153 belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Enuygun.com, ya da IATA’ya 8822861, TURSAB’a A-1679 sicil numarası ile kayıtlı ve ruhsatlı Akdeniz Petur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirketler tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Enuygun.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Enuygun.com ve Akdeniz Petur Turizm Seyahat Tic. Ltd. Şti. yetkilidir. 

4.2 Enuygun.com'dan yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri, izin verilen bagaj miktarı ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Enuygun.com’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wifi, koridor adedi, ikram veya ücretli yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolları uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. KULLANICILAR, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Uçuş ile ilgili kurallar, uçuş saatleri, uçuş birleştirmeleri, aktarma detayları havayolu firmaları tarafından herhangi bir zamanda güncellenebilir. Bu gibi güncellemeler havayolu firmaları tarafından Enuygun.com’un bilgisi olmaksızın KULLANICI’ya bildirilebilir. Bu güncellemeleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

4.3 Kullanıcı, aradığı destinasyonlarda uçuş bulunamadığı takdirde SİTE tarafından ek bir hizmet olarak Kullanıcı’nın planladığı varış noktasına yakın lokasyondaki havalimanları için öneri sunulabileceğini kabul eder. Sunulan havalimanlarının varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılmış olmasından sebep doğacak zararlardan dolayı Enuygun.com sorumlu tutulamaz.

4.4 Kullanıcı, SİTE üzerinden bilet satın almadan evvel ilgili havayolu firmasının sunacağı bagaj sınırlamaları kapsamında, ilave bagaj satın alma hakkını (eğer havayolu firması bu opsiyonu sunmuşsa) SİTE üzerinden kullanabilir.

4.5 Ödeme: İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri Visa, Master Card, American Express Kredi kartları ve banka kartları (debit kart), Garanti Pay, Troy Kart, ayrıca Türkiye dışında kullanılan Sofort, Giropay, Ideal gibi ödeme sistemleri ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir:

4.5.1.Kredi kartı veya banka kartı ile satın alımda, güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenebilir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.

4.5.2. SİTE üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Enuygun.com, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı / Üye’den ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Enuygun.com biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı / Üye biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı / Üye sorumludur, Enuygun bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.6. İptal / İade: Enuygun.com’dan almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına (“Özel Fiyatlı Bilet”) dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir İptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi, Business ve diğer sınıflardaki biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.

4.7 İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına veya KULLANICI hesabına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda ilgili bankalardan bilgi alınabilir. 

4.8 No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcı / Üye’nin bizzat kendisine veya Kullanıcı / Üye adına Enuygun.com’a iade edebilir. Bilet ücreti, biletleme servis ücreti ve akaryakıt harcı iade kapsamında değildir. İade prosedürleri, iade yöntemi ve iade süresi havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi Kullanıcı / Üye adına Enuygun.com’ a yapılmışsa, Kullanıcı / Üye, dilerse bu bedeli Enuygun.com’daki üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak Enuygun.com’dan talep edebilir.

4.9 Bilet İptal Güvencesi: Enuygun.com, “Bilet İptal Güvencesi” adıyla, Kullanıcılar’a ek bir ücret karşılığında uçuşlarına 3 saat kalana kadar koşulsuz iptal hakkı sunabilmektedir. Kullanıcılar’ın Bilet İptal Güvencesi’nden yararlanabilmek için uçak bileti satın alım sürecinde ilgili seçim kutusunu işaretlemiş olmaları ve belirtilen iptal güvence bedelini uçak biletini alırken tam ve doğru olarak ödemiş olmaları gerekmektedir. Kullanıcılar, bu ek servisin https://www.enuygun.com/ucak-bileti/bilet-iptal-guvencesi/ adres altında sunulan kapsam ve detaylarını peşinen kabul etmiş sayılır. Enuygun.com’un bu hizmetle ilgili sorumlulukları, bu adres altında belirtilmiştir ve Enuygun.com bu sayfada yazılanlar dışında bir sorumluluk kabul etmez. Bilet iptal güvencesi için tahsil edilen ücret uçuşların havayolu tarafından iptali dahil hiç bir koşulda iade edilmez.

4.10 İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgisi, TC kimlik numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Enuygun.com sorumlu değildir. Uluslararası Havacılık Kuralları, Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. 

4.11 Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir. Ücretli ilave bagaj hakkı satın alımı SİTE üzerinden gerçekleştirilebilir.

4.12 Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf - Üst Sınıfa Yerleştirilme: Kullanıcı / Üye bu tür durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikayetten sonuç alınamaması veya şikayete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Enuygun.com’un; uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf - üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur. 

4.13 Kullanıcı / Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.15 Enuygun.com, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında SİTE’de göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Enuygun'un ekstra servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Enuygun hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, eposta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı / Üye’ye bildirebilir, bu durumda havayolu firmalarının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır. 

4.16 “Akıllı Aktarma” Uygulaması (Virtual Interlining): Enuygun.com, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet vermek, daha çok ve daha uygun fiyatlı servis sunmak için, havayolu firmalarının sunduğu bağlantılı (aktarmalı) uçuşların yanı sıra, birbiriyle bağlantısı olmayan iki veya daha farklı havayolu firmalarının uçuşlarını bağlantılı hale getirebilir ve Kullanıcı’ya daha hesaplı veya daha kısa bir seyahat seçeneği olarak önerebilir. Enuygun.com tarafından “Akıllı Aktarma” olarak adlandırılan aktarma türünü içeren bu uçuş seçeneği, her bir aktarmalı uçuş için ayrı check-in yapmayı, eğer varsa bagajları teslim alıp bir sonraki uçuşta tekrar teslim etmeyi, eğer gerekiyorsa güvenlik ve pasaport kontrolünden tekrar geçmeyi, geçerli bir vizeye sahip olmayı, inilen havalimanından farklı bir havalimanından uçuşa kabul edilmeyi gerektirebilir. Kullanıcı’nın Akıllı Aktarma ile satın aldığı biletler için aktarma yapmaya yeterli zamanın olduğundan, bagajını teslim alması ve bir sonraki uçuş için tekrar teslim etmesi gerektiğinden, her aktarmada güvenlik ve pasaport kontrolünden geçmesi gerektiğinden, aktarmanın yapılacağı ülkenin vize gereksinimlerinden emin olması ve gerekli önlemleri alması gerekir. Enuygun.com, bu konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.17 Akıllı Aktarma ile satın alınan uçuşlarda Kullanıcı tüm önlemlerini almış olsa bile, ortak bilet anlaşmasına sahip olmayan iki veya daha çok sayıda farklı havayolundan ayrı olarak rezervasyon yapılmış olduğundan, önceki uçuşun rötar yapması, uçuş planlarının değişmesi veya uçuşun iptal olması nedeniyle sonraki uçuşa yetişilemeyecek olması nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlar belirli şartlar altında Enuygun.com tarafından karşılanabilecektir. Bu durumda, Enuygun.com, Kullanıcı’ya alternatif bir uçuşu ücret almadan veya belirli bir fark ücreti karşılığında sağlayabilir veya kullanılamayan diğer uçuşlar için kısmi para iadesi yapabilir. Ayrıca Enuygun.com’un Akıllı Aktarma çerçevesinde sunacağı garantiler için, olası gecikmenin hava muhalefeti gibi aktarma yapılacak ülkede vize sorunu olmaması, aktarma sırasında bagajların alınıp bir sonraki uçuşa check-in yapılmış olması, güvenlik ve pasaport kontrol noktalarına zamanında ulaşılmış olması gerekmektedir. Eğer erteleme veya iptal, olumsuz hava şartları, grev, havayolu firmasının iflası, havaalanlarındaki beklenmedik olaylar (uçak kazası, terör saldırısı, tedbir alınması veya yetkili makamların geçici olarak kapatması) gibi, kaçınılamaz olan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşirse, Enuygun.com Akıllı Aktarma çerçevesinde herhangi bir güvence sunmamaktadır. Akıllı Aktarma güvencesinin Enuygun.com tarafından sağlanması için, Kullanıcı’nın Enuygun.com’u konuyla ilgili aşağıda detaylandırılan şekilde zamanında ve doğru şekilde bilgilendirmesi gereklidir.

4.17.1 Uçuşa 48 saatten fazla zaman kalması durumu

a) Eğer önceki uçuşla / uçuşlarla ilgili bir gecikme / iptal bildirimi Kullanıcı’ya ulaştıysa, Kullanıcı’nın zaman kaybetmeden Enuygun.com’a çağrı merkezi telefon numaraları üzerinden, İletişim formundaki ilgili alanı kullanarak veya online chat hizmetiyle ulaşarak konuyla ilgili bilgilendirmesi gereklidir. Eğer Kullanıcı Enuygun.com’u bu metodların birini kullanarak zamanında bilgilendirmezse, Kullanıcı Akıllı Aktarma çerçevesinde Enuygun.com’un sağladığı güvencelerle ilgili tüm haklarını kaybeder.

b) Enuygun.com, Kullanıcı’ya kayıtlı telefon numarası üzerinden ulaşarak, alternatif uçuş seçenekleri önerebilir. Eğer Kullanıcı alternatif seçenekleri kabul etmezse veya Enuygun.com alternatif seçenek öneremezse, geciken / iptal olan uçuşu takip eden uçuşların tüm ücreti Kullanıcı’ya iade edilir ve o uçuşların biletleri iptal edilir.

4.17.2 Uçuşa 48 saatten daha az zaman kalması durumu

a) Eğer önceki uçuşla / uçuşlarla ilgili bir gecikme / iptal bildirimi Kullanıcı’ya ulaştıysa, Kullanıcı’nın zaman kaybetmeden Enuygun.com’a çağrı merkezi telefon numaraları üzerinden veya online chat hizmetiyle ulaşarak konuyla ilgili bilgilendirmesi gereklidir. Eğer Kullanıcı Enuygun.com’u bu metodların birini kullanarak zamanında bilgilendirmezse, Kullanıcı Akıllı Aktarma çerçevesinde Enuygun.com’un sağladığı güvencelerle ilgili tüm haklarını kaybeder.

b) Enuygun.com, Kullanıcı’ya kayıtlı telefon numarasından ulaşarak, alternatif uçuş seçenekleri önerebilir. Eğer Kullanıcı alternatif seçenekleri kabul etmezse veya Enuygun.com alternatif seçenek öneremezse, geciken / iptal olan uçuşu takip eden uçuşların tüm ücreti Kullanıcı’ya iade edilir ve o uçuşların biletleri iptal edilir. Çok nadir olarak, eğer Kullanıcı’nın hızlı hareket etmesi gereken bir durum olursa ve eğer bu sırada Enuygun.com’a ulaşmayı başaramazsa, ulaşımın için gerekli bileti kendisi alabilir ve daha sonra Enuygun.com’dan iade talep edebilir. Ancak bu işlemin nedeniyle ilgili, önceki uçuşun gecikme ve/ya iptal bilgisiyle birlikte Enuygun.com’un en kısa sürede bilgilendirilmesi, uçuşun bilet ve faturalarının orijinallerinin Enuygun.com yetkililerine ulaştırılması gerekmektedir. Her şekilde Enuygun.com yetkilileri bu durumu değerlendirir ve bir iade yapıp yapmamaya ya da iadenin tutarına karar verebilir. Yapılacak iade, hiçbir durumda uçulmamış uçuşun tutarının TL cinsinden değerinin %50’den fazlasını aşamaz.

4.18 Akıllı Aktarma Özel Hizmetleri:

4.18.1 Konaklama: Eğer 4.17 maddesinde değinildiği gibi, Kullanıcı önceki uçuştaki son dakika gecikmesi (önceden belli olmayan gecikme) nedeniyle sonraki uçuşu kaçırır ve havaalanında kalırsa, ancak Enuygun.com ile telefonlaşmasında karşılıklı anlaşılan ilk uygun uçuş; (i) Gece 12’den sonra ise ve (ii) Kullanıcı’nın 8 saatten fazla beklemesi gerekiyorsa, Kullanıcı’nın geceyi geçireceği bir otelin ücreti, kısmen ya da tamamen Enuygun.com tarafından karşılanabilir. Her halükarda Enuygun.com’un üstleneceği tutar, kaçırılan uçuşların bedelinin %50’sinden fazla olamaz. Bunun için Kullanıcı, seyahatten sonra 10 gün içinde Enuygun.com’a gerekli faturaları ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Enuygun.com herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.18.2 Yemek: Eğer Kullanıcı’nın Enuygun.com tarafından düzenlenen yeni uçuş için havaalanında 4 saatten fazla beklemesi gerekirse, kişi başı 30 TL’yi veya karşılığı yabancı parayı geçmeyecek şekilde yeme içme giderleri Enuygun.com tarafından karşılanacaktır. Bunun için Kullanıcı, seyahatten sonra 14 gün içinde Enuygun.com’a gerekli faturaları ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Enuygun.com herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.19 Akıllı Aktarma Geçerliliği: Akıllı Aktarma ile ilgili Enuygun.com’un yukarıda sunduğu güvenceler aşağıdaki kurallara bağlıdır.

4.19.1 İlgili uçak biletleri, Enuygun.com üzerinden satın alınmış olmalıdır. Eğer satın alımdan sonra Enuygun.com’un onayı olmaksızın doğrudan ilgili havayolu üzerinden yolculuktaki herhangi bir uçuşun biletinde bir değişiklik işlemi yapılırsa, Akıllı Aktarma ile ilgili Enuygun.com’un sunduğu tüm güvenceler sona erer. Kullanıcı, uçuşlarda herhangi bir sorun olsa bile Enuygun.com’dan Akıllı Aktarma çerçevesinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.19.2 Kullanıcı, bilet alırken verdiği iletişim bilgilerinde daha sonra bir değişiklik yaparsa, Akıllı Aktarma ile ilgili Enuygun.com’un sunduğu tüm güvenceler sona erer. Kullanıcı, uçuşlarda herhangi bir sorun olsa bile Enuygun.com’dan Akıllı Aktarma çerçevesinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.19.3 Kullanıcı, ilgili uçuşlarına, uçuş satın alma işlemi tamamlandıktan sonra ek hizmetler satın alırsa (bagaj satın almak gibi), Akıllı Aktarma ile ilgili Enuygun.com’un sunduğu tüm güvenceler sona erer. Kullanıcı, uçuşlarda herhangi bir sorun olsa bile Enuygun.com’dan Akıllı Aktarma çerçevesinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.19.4 Enuygun.com’un Akıllı Aktarma sürecindeki sorunlarla ilgili sunduğu güvenceler için şart, önceki uçuştaki erteleme ya da iptalin havayolu taşımacılığının standart akışı içinde gerçekleşiyor olmasıdır. Eğer erteleme ya da iptal, olumsuz hava şartları, grev, havayolu firmasının iflası, havaalanlarındaki beklenmedik olaylar (uçak kazası, terör saldırısı, tedbir alınması veya yetkili makamların geçici olarak kapatması) gibi, kaçınılamaz olan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşirse, Enuygun.com’un Akıllı Aktarma çerçevesinde herhangi bir güvence sunma zorunluluğu kalmaz. Enuygun.com vaka bazlı olarak Kullanıcı’ya yardımcı olmak için, hiçbir garanti vermeden, her kullanıcısına verdiği gibi elinden geldiğince destek verecektir.

4.19.5 Akıllı Aktarma, sadece SİTE üzerinde Akıllı Aktarma ibaresiyle belirtilmiş uçuşlar için geçerlidir. Havayollarının kendi bağlantıları, tek PNR’lı aktarmalı uçuşlar, Enuygun.com tarafından Akıllı Aktarma güvencesine sahip değildir. Bu uçuşlar için ilgili havayolları kendi garantilerini sunmaktadır.

4.20 ENCüzdan: Bu uygulama ile Kullanıcılar kredi veya banka kartı puanlarını sorgulayabilir ve bu puanları ENCüzdan’a ENCoin olarak aktararak uçak bileti satın alırken kullanabilir. ENCüzdan üzerinde biriken puanlar, belirli bir süre geçeri ve kullanılabilir olabildiği gibi ve belirlenen sürelerin sonunda geçersiz ve kullanılamaz olabilir. Enuygun, Kullanıcı’nın havayolu firmalarından iptal ve iade dolayısıyla elde ettiği iade bedellerini ENCoin’e çevirme ve Kullanıcı’ya daha sonraki işlemlerinde kullandırabilme hakkına sahiptir. ENCüzdan sistemini kullanan Kullanıcı, https://www.enuygun.com/ucak-bileti/kredi-karti-puanlari/ sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır.

4.21 Kullanıcı, ödeme öncesinde arama ekranında gösterilen fiyat grafiği üzerinden fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilir. Dilerse SİTE üzerinden belirlediği rota ve tarih için fiyat alarmı kurabilir. Bu durumda ilgili fiyat düştüğünde veya yükseldiğinde alarm bildiriminin SİTE tarafından kendisine Eposta ile yapılacağını, yani kendisi ile iletişime geçilebileceğini ve bildirim gönderilebileceğini kabul eder. Enuygun, bu fiyat verilerini başka kullanıcıların ilgili güzergahlar için gerçekleştirdiği aramalara göre belirleyen bir algoritma ile edinmektedir ve fiyat alarmı bilgilendirmesini Kullanıcı’ya ek bir tasarruf olanağı olarak sunmaktadır. Enuygun.com, yaptığı bildirimdeki fiyatları, havayolu firmalarının anlık fiyat değişimleri olabileceğinden dolayı garanti etmez ve bu fiyatlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.22 Kullanıcı, SİTE üzerinden bilet satın alma işlemini tamamlamasının ardından, kendisine yönelen kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesini isteyip istemediğine dair soruya “evet” cevabı verdiği takdirde, Kullanıcı hakkında SİTE üzerinde otomatik olarak bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve kendisine bir aktivasyon e-postası gönderilir. Kullanıcı, bunu e-posta hesabı üzerinden aktive etmesi halinde, kredi kartının PCI DSS Level 1 (Payment Card Industry Data Security Standards) uyumluluk sertifikasına sahip olan ve Enuygun ile anlaşmalı profesyonel hizmet sağlayıcı sistemine kaydetmesini kabul etmiş olur. Böylece daha sonraki satın alma işlemlerinde otomatik olarak doğrudan bu kayıtlı kart bilgilerini yeniden sisteme tanıtmak zorunda olmadan, daha kolay ve hızlı şekilde ödeme işlemini tamamlayabilir. Ancak daha sonraki bu satın almaların yapılabilmesi için kredi kartı limitinin buna imkan vermesinden yine Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, dilediği zaman kayıtlı kredi kartının tanımlamasını sistemden kaldırabilir veya bilgilerini güncelleyebilir.

5- Enuygun Hediye Kartı Kullanım Koşulları:

5.1 Kullanım: Enuygun Hediye Kartları ("Hediye Kartı"), yalnızca www.enuygun.com ‘dan ve EnUygun Mobil Uygulaması’ndan satın alınabilir. İşbu Kullanım Koşulları, Hediye Kartının yaratıcısı ve bu kartın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer haklarının sahibi olan Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. ("Enuygun") ile; işbu kartı / kodu başkasına hediye olarak satın alan kişiler (“hediye alanlar”) ve kullanan kişiler ("hediye kart kullanıcıları") arasında geçerli olup, kartın kullanılmasının hüküm ve şartlarını belirlemekte ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Hediye Kartlarının Enuygun’a ait herhangi bir internet sitesindeki kullanım şekli bizim takdirimiz doğrultusunda haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Enuygun, KDV dahil 50, 100, 150, 200, 250 TL tutarlarında Hediye Kartı veya Hediye Kodu çıkarır. Hediye Kartı / Kodu satın alan kullanıcılar, bu tutar alternatiflerinden dilediğini satın alıp, hediye edebilir. Ancak hediye kartları taksit veya diğer ödeme yöntemleri ile alınamaz. Yalnızca banka kartı veya kredi kartına tek çekim şeklinde ödeme yapılabilir.
Hediye Kartı, Enuygun tarafından hediye kart kullanıcılarına gönderilecek e-posta içerisinde 24 haneli bir kod ile kullanılabilir. Hediye kodu ile Enuygun hesabına aktarım yapılacak ve tutar ENCoin olarak hesaba tanımlanmış olur.
Satın almalar Hediye kart kullanıcısının ENCoin hesabından gerçekleştirilir. Doğrudan Hediye kart bakiyesi satın alma için kullanılamaz.
ENCoin için daha ayrıntılı bilgi için https://www.enuygun.com/ucak-bileti/sikca-sorulan-sorular/encuzdan-ve-encoin-nedir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

5.2 Sınırlamalar: ENCoin hesabına aktarılmayan Hediye Kartlarının geçerliliği satın alım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer.
Alınan Hediye Kartları iptal edilemez.
Hediye kartları başka hediye kartları satın almak için kullanılamaz. Hediye Kartları başkalarına satılamaz, bir değer karşılığında devredilemez veya paraya çevrilemez veya bu kartlara tekrar para yüklenemez. Birine hediye edilmiş olan ve ENCoin hesabına tanımlanmamış Hediye Kartı bakiyeleri başka bir Enuygun hesabına veya kullanıcısına devredilemez.
Hediye Kart bakiyeleri yalnızca ENCoin’e dönüştürüldüğünde alışveriş yapılabilir. Enuygun hesabı olmayan Hediye Kart Kullanıcısı bu hediyeyi kullanamaz.

5.3 Hediye Kartının mülkiyeti, 24 haneli kodun, elektronik olarak satın alan veya ismi belirtilen alıcıya iletilmesi ile birlikte Hediye Kart Kullanıcısı’na geçer. Hediye Kart Kullanıcısı, kendisine gönderilen 24 haneli kodun gizliliğinden sorumludur. Hediye Kart kodunun çalınması, kaybolması, zarar görmesi veya izinsiz kullanımından Enuygun sorumlu değildir.

5.4 Hediye Kart Kodunun Haksız Yolla Elde Edilmesi: Hileyle veya başka bir haksız yolla elde edilen bir Hediye Kartı kodu ile, Enuygun internet sitesi üzerinden ENCoin’e çevrilerek kullanılmak istenirse, tespiti halinde bu haksız elde hesabını kapatma ve alternatif ödeme yöntemleri ile tahsilat yapma hakkımız bulunmaktadır.

5.5 Cayma Hakkı: 24 haneli kodun, elektronik olarak satın alan veya ismi belirtilen alıcıya iletilmesi ile birlikte Hediye Kart Kullanıcısı’na geçer. Hediye Kart Kullanıcısı, kendisine gönderilen 24 haneli kodun gizliliğinden sorumludur. Hediye Kart kodunun çalınması, kaybolması, zarar görmesi veya izinsiz kullanımından Enuygun sorumlu değildir.

5.6 Kişisel Veriler: Kartın kullanımından dolayı işlenen kişisel verilere ilişkin hak ve yükümlülükler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve https://www.enuygun.com/gizlilik/ adresinde bulunan "Enuygun.com Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası" doğrultusunda ele alınacak ve bu hükümler çerçevesinde işlem görecektir. Hediye Alan Kişi, Hediye Kart Kullanıcısı’nı kişisel verilerinin Enuygun tarafından işlenmesi konusunda Enuygun adına aydınlattığını kabul eder.

5.7 Sorumluluğun Sınırlandırılması: Enuygun ya da çalışanlarının sorumluluğunu gerektirecek nedenler hariç olmak üzere Hediye Kart Sahipleri, hediye kartlarının kullanımından, muhafazasından ve kartın kullanıldığı tüm işlemlerden doğrudan kendileri sorumludurlar. Kart sahipleri, kodlarını kaybettiklerinde, kodları çalındığında, ya da kodlarının izinlerinin olmadığı bir işlem için kullanıldığından şüphelendiklerinde, bu durumu derhal Enuygun’a bildirmelidir.
Enuygun, kendisinin ya da çalışanlarının sorumluluğunu gerektirecek nedenler hariç olmak üzere kayıp, çalınmış, imha edilmiş ya da izinsiz kullanılmış hediye kart kodları için için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Enuygun, hediye kartlarına para yüklenmesi ya da kartların kullanılması kapsamındaki herhangi bir iş kaybından, kullanım kaybından, kar kaybından, sözleşme kaybından, gelir kaybından, ya da tahmini tasarrufların kaybından; veri kaybı ya da veri kullanımından; ya da özel ya da dolaylı zarar ya da hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
Enuygun, makul şekilde kontrol edilemeyen ya da önlenemeyen herhangi bir olaydan kaynaklanan zarar ya da hasarlardan sorumlu olmayacak ya da bu hüküm ve koşullar kapsamında karta ilişkin yükümlülüklerinin herhangi birini gerçekleştirmemekten dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Bu olaylar doğal afetler, devletlerin ya da kurumlarının hareket ya da ihmalleri, grevler ya da diğer sanayi olayları, yangın, su basması, fırtına, ayaklanma, elektrik kesilmesi ya da arızalar ya da savaş ya da üçüncü tarafların diğer eylem ve ihmalleri ve benzeri içerikteki mücbir sebep mahiyetindeki tüm olayları/olguları içerir.

5.8 Değişiklikler: Enuygun, işbu Hediye Kart Kullanım Koşullarının hüküm ve şartlarını herhangi bir zamanda aşağıdaki nedenlerin bir ya da daha fazlasının gerçekleşmesi durumunda, işbu Enuygun Hediye Kart Kullanım Koşullarının tadil edilmiş halini www.enuygun.com uzantılı linkte ilan etmek suretiyle tek yanlı şekilde değiştirebilir:
(a) yeni sistemlerin, faaliyet metotlarının, hizmet ya da kolaylıkların başlatılması ya da geliştirilmesi (bunlarla sınırlı olmamak üzere sisteme, Kart ile satın alınabilecek mal ya da hizmetlerin eklenmesi ya da çıkarılması);
(b) piyasa şartları, genel iyi uygulamalar ya da müşterilere hizmetleri sağlama maliyetinde değişiklik ya da beklenen değişikliği yansıtmak;
(c) Enuygun tarafından gerekli görülebilecek herhangi bir durum,
(d) Değişen mevzuat düzenlemelerine uyum sağlamak

5.9 Genel Hükümler: Enuygun tarafından bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hak ya da yetkinin uygulanmasında gecikilmesi ya da hiç uygulamaması o hak ya da yetkiden feragat edildiği anlamında yorumlanmayacak ya da bu hak ya da yetkinin herhangi sonraki bir zamanda uygulanmasını engellemeyecektir.
Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanamaz ya da geçersiz olması durumunda kalan hükümler tam geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Enuygun, bu koşullardan doğan haklarını ve alacaklarını herhangi bir zamanda önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın devretme hakkına sahiptir. Yine, Enuygun, işbu Koşullar kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü alt yüklenicilere ya da sair üçüncü kişilere devretme yetkisine de sahiptir.
Bu koşulların tarafı olmayan bir üçüncü taraf, işbu koşulların herhangi bir hakkını uygulama / kullanma hakkına sahip değildir.

5.10 Fatura Düzenlemesi: Enuygun.com, Katma Değer Vergisi Kanunu gereği hediye kartı alımı esnasında herhangi bir fatura düzenlemez. Hediye Kart Kullanıcısı Encoin’leri kullanması durumda Enuygun.com’a bildirilen fatura bilgileri doğrultusunda fatura düzenleyerek gönderimini sağlar. Kurumsal müşterilerimizin gider kaydı yapabilmeleri için Enuygun.com dekont düzenleyerek Kurumsal müşterilerimize ulaştırmak ile mükelleftir. Ancak Encoin’leri kullanırken fatura bilgileri için gerçek kişi yerine kendi ya da başka tüzel kişi bilgilerini girmesi durumunda doğacak kayıt hatalarından Enuygun.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.11 Yardım Ve Müşteri Hizmetleri: Hediye kartının satın alınması, kullanılması ya da iptal edilmesi konularında veya hediye kartına ilişkin başkaca konularda herhangi bir bilgiye gereklilik duyulması durumunda, www.enuygun.com uzantılı web sitesinden veya 0850 333 88 88 numaralı Enuygun Çağrı Merkezi'nden gerekli bilgilere ulaşılabilmesi mümkündür.

6- OTEL REZERVASYONUNA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR:

6.1 Enuygun.com, anlaşmalı olduğu seyahat tedarikçileri aracılığı ile edindiği otel bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan otel bilgileri, rezervasyon durumu, oda ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği seyahat tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Enuygun.com üzerinden yapılan otel / oda rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler seyahat tedarikçileri tarafından sağlanan oteller ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve oda rezervasyon ücretleri Enuygun.com tarafından tahsil edilmektedir.

6.2 Konaklama yapılacak otellerin kuralları, politikaları, konseptleri, yıldızları, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, üyelere sağlanan avantajlar, çocuk misafir ve pet hayvan politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir. Pansiyon (Oda Kahvaltı, Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon, Her şey dahil vs.) özellikleri, otel sınıfları, otel konseptleri, oda büyüklükleri, oda manzaraları, ek hizmet ücretlendirmeleri, yıldız sayıları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Otellerin ortak alanlarındaki havuz, sauna, restoran gibi bazı bölümler konaklama sırasında önceden bildirilmeksizin tadilatta, bakımda veya sezon dışında bulunabilir.

6.3 Enuygun.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan otel ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya Enuygun.com’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir. Enuygun.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili otellerin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

6.4 Kullanıcıların konaklama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca konaklama yapılacak otelin genel kurallarına, giriş ve çıkış saatlerine, rezervasyon ilkelerine ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

6.5 Kullanıcı satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

6.6 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Enuygun.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Enuygun.com’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

6.7 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından, iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.

6.8 Çocuk konukların otele giriş tarihindeki yaşları esas alınır. Giriş işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde aradaki fark tesis tarafından tahsil edilir.

6.9 Yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı Tüketici Kanunu, 1618 sayılı kanun, tüzük ve genelgeler tebliğ ve çizelgeler, 2634 s.k., hükümleri uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.

7- SİGORTALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

7.1 SİTE üzerinden sigorta aracılık hizmeti verilmemektedir. Enuygun.com sadece SİTE üyelerini Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti’nin internet sitesine yönlendirmektedir. Enuygun.com trafik sigortası, kasko sigortası, sağlık sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası ve diğer sigorta türlerinde sözleşmelerinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd.Şti tarafından verilecek sigorta prim ödemeleri teklifinin iletilmesine aracılık etmektedir. Kullanıcı ilgili seçeneği işaretli olarak formu gönderirse, isteği doğrultusunda, iletişim ve sigortayla ilgili bilgileri, farklı sigorta aracılık şirketlerine ya da sigorta şirketlerine sadece kullanıcının sigorta isteklerinin karşılanması ve ihtiyaçları doğrultusunda teklif hazırlanması amacıyla paylaşılabilir. Sigortalama hizmetlerini sadece belli şartlara haiz, Sigorta Mevzuatı’na uygun kurulmuş ve ruhsatlandırılmış sigorta şirketleri verebilmektedir.

7.2 Bilet iptal güvencesine ilişkin özel kurallar HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN KURALLAR başlığında madde 4.9’da açıklanmıştır. 

7.3 Hizmetten Yararlanabilecekler: Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Enuygun.com’un sunduğu sigorta karşılaştırma ve teklif talep etme hizmetlerinden yararlanabilir. Sigorta hizmetlerinin satın alınması sırasında, 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için adınızı, unvanınızı, TC Kimlik Numaranızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme doğru ve eksiksiz girmeniz gerekmektedir. 

7.4 Enuygun.com’un Sorumlulukları: Enuygun.com’un sorumluluğu, SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanması ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Enuygun.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Enuygun.com’dan hizmet alınmış olması Enuygun.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Enuygun.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigorta şirketi tarafından verilen tekliflerdeki prim miktarları, sigorta satın alacak kişilerin / kurumların özel durumlarına göre yeniden belirlenebilir. Bazı teminatlar muafiyet kapsamında kalabilir veya ek teminatlar sağlanabilir. Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, imzalanması ve peşin ödenmesi gereken prim miktarının yatırılması ile başlar. Her sigorta poliçesinin özel ve genel şartları birbirinden farklı olabilir. Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak SİTE’de yer alan tüm bilgiler Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd.Şti’den alınmış bilgilerdir. Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd.Şti’nin bu şartları değiştirmesi halinde Enuygun.com’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. Enuygun.com, Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti’nin bu SİTE’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır. Enuygun.com aracılığıyla sigorta hizmetlerine ilişkin talep yaratılması halinde, Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti, telefon veya e-posta aracılığıyla diğer sigorta ürünleri hakkında bilgi sunabilir. Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti, Enuygun.com KULLANICI’larının menfaatine uygun olan sigorta paketleri ve teklifleri hazırlayıp doğrudan KULLANICI’yı bilgilendirebilir.  

8- ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

8.1 Enuygun.com, anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri aracılığı ile edindiği araç kiralama bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan araç kiralama bilgileri, rezervasyon durumu, kiralama ve ek hizmet ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Enuygun.com üzerinden yapılan araç kiralama rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler hizmet ve ürün tedarikçileri ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve araç kiralama seçim işlemleri Enuygun.com tarafından yapıldıktan sonra, araç kiralama rezervasyon ve ücret tahsilatı, hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından yapılmaktadır. 

8.2 Kiralama yapılacak hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, üyelere sağlanan avantajlar, araç teslim ve finansal politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir. Araç sınıfları (Ekonomi, Premium, Lüks vs.) özellikleri, araç KM, araç yaşı, araç sigorta kapsamları, kiralama noktasına göre farklılık gösterebilir. Hizmet ve ürün tedarikçileri vasıtasıyla gösterilen araçlar, araç teslimi esnasında bulunmayabilir, bu durumda Hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları geçerlidir.

8.3 Enuygun.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan hizmet ve ürün sağlayıcılar ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya Enuygun.com’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir. Enuygun.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili araç kiralama şirketlerinin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

8.4 Kullanıcıların araç kiralama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca hizmet ve ürün sağlayıcıların genel kurallarına, araç kiralama başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine, rezervasyon ilkelerine, kiralama sözleşmelerine, gizlilik politikalarına ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

8.5 Kullanıcı satın aldığı araç kiralama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra ürün ve hizmetler, navigasyon cihazı, bebek koltuğu, uydu radyosu vs. gibi aksesuarlar, yakıt giderleri, otoyol / köprü / tünel geçiş ücretleri, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

8.6 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının araç kiralama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Enuygun.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Enuygun.com’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

8.7 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından, iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu kullanıcıya aittir.

8.8 Ürün ve Hizmet sağlayıcılar tarafından belirlenen araç kiralama ehliyet ve yaş kuralları satın alma tarihindeki durumları esas alınır. Araç kiralama işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde ürün ve hizmet sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

8.9 Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek kiralamalarda, uçuş biniş kartı, uçak bileti v.b. uçuşa dair bir belge sunulamaz, hizmet ve ürün sağlayıcılar tarafından belirlenen finansal koşul ve belgeler sağlanamazsa, hizmet ve ürün sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

9- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

9.1 Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE'nin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Enuygun.com'a ait ve/veya Enuygun.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Enuygun.com hizmetlerini, Enuygun.com bilgilerini ve Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Enuygun.com'un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Enuygun.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

9.2 İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Enuygun.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Enuygun.com; Enuygun.com hizmetlerine, Enuygun.com bilgilerine, Enuygun.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Enuygun.com ticari markalarına, Enuygun.com ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Kuralları’nı kabul ederek, Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nda izin verilen haller dışında Enuygun.com'un telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.  

10- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Enuygun.com işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Enuygun.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Enuygun.com'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Enuygun.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Enuygun.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. 

11- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12- YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Enuygun.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Enuygun.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

x