Anasayfa Kullanım Koşulları

Enuygun.com Kullanım Koşulları

Son güncelleme 1 Haziran 2023

Bu web sitesini ve Enuygun Mobil Uygulaması’nı (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyun. SİTE’den uçak bileti ve sigorta poliçesi de dahil olmak üzere herhangi bir alışveriş yaptığınız takdirde, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve SİTE’yi söz konusu amaçlarla kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Söz konusu alışverişleri gerçekleştirmeden önce “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.” yazılı kutucuğu işaretleyerek, alışveriş gerçekleştirmeyeceğiniz hallerde ise bu sayfada yer alan işbu Enuygun.com Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediğiniz taktirde, lütfen SİTE'yi kullanmaktan vazgeçin. SİTE’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. 

1- GİRİŞ

1.1 SİTE'nin sahibi “Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cd. Allianz Tower 1/16 34750 Ataşehir İstanbul” adresinde ikamet eden Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. ve bağlı şirketler (bundan böyle kısaca "Enuygun.com" olarak anılacaktır) olup, SİTE'de sunulan tüm karşılaştırma ve seyahat hizmetleri Enuygun.com tarafından; sigorta hizmetleri Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti tarafından, otel ve uçak bileti hizmetleri Enuygun.com ya da 3. partiler tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, SİTE kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Enuygun.com dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Enuygun.com tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3 İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Enuygun.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANICILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.4 Aşağıda açıklanmış olduğu üzere, SİTE aracılığıyla yapılan her türlü uçak bileti, otel rezervasyonu, otobüs bileti, araç kiralama, vize hizmeti ve diğer seyahat ürünlerinin satış işlemleri, Türsab’a bağlı A sınıfı bir acente olan Enuygun.com tarafından, sigorta poliçesi satışı işlemleri ise Enuygun Sigorta Acenteliği Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

1.5 SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.

2- TANIMLAR

2.1. SİTE: Enuygun.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve Enuygun Mobil Uygulaması 

2.2. KULLANICI(LAR): SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler);

2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar); 

2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2.5. ÜYE(LER) : SİTE’ye bilgilerini vererek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek kişiler

2.6. ENCoin: Enuygun.com’un sunduğu, Kullanıcılar’ın Enuygun.com üzerindeki kimi alışverişlerde kullanabileceği, yeni nesil dijital puan sistemi (Enuygun.com’a ait ticari marka)

2.7. ENCüzdan: ENCoin’leri biriktirmeyi ve kullanmayı sağlayan dijital cüzdan (Enuygun.com’a ait ticari marka)

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1 Enuygun.com, SİTE'de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE'deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Enuygun.com, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER'den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2 Enuygun.com'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Enuygun.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Enuygun.com'a açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Enuygun.com'a ve Enuygun.com’un partneri sigorta, uçak, otel, otobüs, araç kiralama, vize ve diğer seyahat hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Enuygun.com’a muvafakat verdiğini, Enuygun.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enuygun.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3 SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Enuygun.com'un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Enuygun.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Enuygun.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Enuygun.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Enuygun.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI Enuygun.com’un verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma; hizmet sağlayıcılar ile kullanıcı arasında bir aracılık hizmeti verildiğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Enuygun.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.

3.4 KULLANICILAR, Enuygun.com'a SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Enuygun.com, KULLANICILAR tarafından Enuygun.com'a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5 KULLANICILAR, SİTE dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Enuygun.com'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.6 Enuygun.com, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Enuygun.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve datanın doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Enuygun.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Enuygun.com tarafından yapılabilir. Enuygun.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR'a aittir.

3.7 SİTE üzerinden, Enuygun.com'un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Enuygun.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8 Enuygun.com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde işlemektedir. İşlenen kişisel veriler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ”Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” üzerinden erişilebilir.

3.9 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesine göre Enuygun.com, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Enuygun.com sadece yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

4- HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

4.1 Enuygun.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, (aksi özel olarak belirtilmedikçe) IATA’ya 8821943, TÜRSAB’a A-7153 belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Enuygun.com tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirket tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Enuygun.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Enuygun.com yetkilidir. 

4.2 Enuygun.com'dan yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri, izin verilen bagaj miktarı ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Enuygun.com’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wifi, koridor adedi, ikram veya ücretli yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolları uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. KULLANICILAR, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Uçuş ile ilgili kurallar, uçuş saatleri, uçuş birleştirmeleri, aktarma detayları havayolu firmaları tarafından herhangi bir zamanda güncellenebilir. Bu gibi güncellemeler havayolu firmaları tarafından Enuygun.com’un bilgisi olmaksızın KULLANICI’ya bildirilebilir. Bu güncellemeleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

4.3 Kullanıcı, aradığı destinasyonlarda uçuş bulunamadığı takdirde SİTE tarafından ek bir hizmet olarak Kullanıcı’nın planladığı varış noktasına yakın lokasyondaki havalimanları için öneri sunulabileceğini kabul eder. Sunulan havalimanlarının varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Kullanıcı tarafından yanlış anlaşılmış olmasından sebep doğacak zararlardan dolayı Enuygun.com sorumlu tutulamaz.

4.4 Kullanıcı, SİTE üzerinden bilet satın almadan evvel ilgili havayolu firmasının sunacağı bagaj sınırlamaları kapsamında, ilave bagaj satın alma hakkını (eğer havayolu firması bu opsiyonu sunmuşsa) SİTE veya Enuygun.com çağrı merkezi üzerinden kullanabilir.

4.5 Ödeme: İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri Visa, Master Card, American Express Kredi kartları ve banka kartları (debit kart), Garanti Pay, Troy Kart, ayrıca Türkiye dışında kullanılan Sofort, Giropay, Ideal gibi ödeme sistemleri ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir:

4.5.1.Kredi kartı veya banka kartı ile satın alımda, güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenebilir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.

4.5.2. SİTE üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Enuygun.com, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı, banka kartı ve ödeme sistemleri için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı / Üye’den ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Enuygun.com biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı / Üye biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı / Üye sorumludur, Enuygun bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.6. İptal / İade: Enuygun.com’dan almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına (“Özel Fiyatlı Bilet”) dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir İptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi, Business ve diğer sınıflardaki biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.

4.7 İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına veya KULLANICI hesabına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda ilgili bankalardan bilgi alınabilir. KULLANICI’nın talep etmesi durumunda iade tutarı ENCoin’e çevirilerek KULLANICI’nın ENCüzdan hesabına aktarılır. 

4.8 No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcı / Üye’nin bizzat kendisine veya Kullanıcı / Üye adına Enuygun.com’a iade edebilir. Bilet ücreti, biletleme servis ücreti ve akaryakıt harcı iade kapsamında değildir. İade prosedürleri, iade yöntemi ve iade süresi havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi Kullanıcı / Üye adına Enuygun.com’ a yapılmışsa, Kullanıcı / Üye, dilerse bu bedeli Enuygun.com’daki üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak Enuygun.com’dan talep edebilir. KULLANICI’nın talep etmesi durumunda iade tutarı ENCoin’e çevirilerek KULLANICI’nın ENCüzdan hesabına aktarılır.

4.9 Biletim Güvende: Enuygun.com, “Biletim Güvende” adıyla, Kullanıcılar’a ek bir ücret karşılığında uçuşlarına 3 saat kalana kadar koşulsuz iptal hakkı sunabilmektedir. Kullanıcılar’ın Biletim Güvende’den yararlanabilmek için uçak bileti satın alım sürecinde ilgili seçim kutusunu işaretlemiş olmaları ve belirtilen iptal güvence bedelini uçak biletini alırken tam ve doğru olarak ödemiş olmaları gerekmektedir. Kullanıcılar, bu ek servisin https://www.enuygun.com/ucak-bileti/biletim-guvende/ adres altında sunulan kapsam ve detaylarını peşinen kabul etmiş sayılır. Enuygun.com’un bu hizmetle ilgili sorumlulukları, bu adres altında belirtilmiştir ve Enuygun.com bu sayfada yazılanlar dışında bir sorumluluk kabul etmez. Biletim Güvende için tahsil edilen ücret uçuşların havayolu tarafından iptali dahil hiçbir koşulda iade edilmez.

4.10 İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgileri, TC kimlik numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Enuygun.com sorumlu değildir. Uluslararası Havacılık Kuralları, Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. 

4.11 Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir. Ücretli ilave bagaj hakkı satın alımı SİTE üzerinden veya Enuygun.com çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebilir.

4.12 Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf - Üst Sınıfa Yerleştirilme: Kullanıcı / Üye bu tür durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikayetten sonuç alınamaması veya şikayete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Enuygun.com’un; uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf - üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur. 

4.13 Kullanıcı / Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.  

4.15 Enuygun.com, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında SİTE’de göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı eposta adresine eposta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Enuygun'un ekstra servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Enuygun hiç bir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, eposta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı / Üye’ye bildirebilir, bu durumda havayolu firmalarının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır. 

4.16 “Akıllı Aktarma” Uygulaması (Virtual Interlining): Enuygun.com, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet vermek, daha çok ve daha uygun fiyatlı servis sunmak için, havayolu firmalarının sunduğu bağlantılı (aktarmalı) uçuşların yanı sıra, birbiriyle bağlantısı olmayan iki veya daha fazla havayolu firmalarının uçuşlarını bağlantılı hale getirebilir ve Kullanıcı’ya daha hesaplı veya daha kısa bir seyahat seçeneği olarak önerebilir. Enuygun.com tarafından “Akıllı Aktarma” olarak adlandırılan aktarma türünü içeren bu uçuş seçeneği, her bir aktarmalı uçuş için ayrı check-in yapmayı, eğer varsa bagajları teslim alıp bir sonraki uçuşta tekrar teslim etmeyi, eğer gerekiyorsa güvenlik ve pasaport kontrolünden tekrar geçmeyi, geçerli bir vizeye / vizelere sahip olmayı, inilen havalimanından farklı bir havalimanından uçuşa kabul edilmeyi gerektirebilir. Kullanıcı’nın Akıllı Aktarma ile satın aldığı BİLETLER için aktarma yapmaya yeterli zamanın olduğundan, bagajını teslim alması ve bir sonraki uçuş için tekrar teslim etmesi gerektiğinden, her aktarmada güvenlik ve pasaport kontrolünden geçmesi gerektiğinden, aktarmanın yapılacağı ülkenin vize gereksinimlerinden emin olması ve gerekli önlemleri alması gerekir. Enuygun.com, bu konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.16.1 Akıllı Aktarma, sadece SİTE üzerinde Akıllı Aktarma ibaresiyle belirtilmiş uçuşlar için geçerlidir. Havayollarının kendi bağlantıları, tek PNR’lı aktarmalı uçuşlar, Akıllı Aktarma uygulamasına dahil değildir.

4.17 Enuygun Güvencesi: Enuygun.com, akıllı aktarmalı uçuşlarda uçak biletine ek olarak satışa sunulacak olan “Enuygun Güvencesi” hizmeti ile önceki uçuşun rötar yapması, uçuş zamanlarının değişmesi ve sonraki uçuşa yetişilemeyecek olması durumlarında Kullanıcının uğrayabileceği zararları belirli şartlar altında güvence altına almaktadır. Bu durumda, Enuygun.com, Kullanıcı’ya konaklama, otel veya havaalanı transferi, yiyecek-içecek katkısında bulunabilir, alternatif bir uçuşu ücret almadan veya belirli bir fark ücreti karşılığında sağlayabilir veya kullanılamayan diğer uçuşlar için kısmi para iadesi yapabilir. Ayrıca Enuygun.com’un Enuygun Güvencesi çerçevesinde sunacağı garantiler için, olası gecikmenin hava muhalefetinden kaynaklanmaması, aktarma yapılacak ülkede vize sorunu olmaması, aktarma sırasında bagajların alınıp bir sonraki uçuşa check-in yapılmış olması, güvenlik ve pasaport kontrol noktalarına zamanında ulaşılmış olması gerekmektedir. Eğer erteleme, olumsuz hava şartları, grev, havayolu firmasının iflası, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, havaalanlarındaki beklenmedik olaylar (uçak kazası, terör saldırısı, tedbir alınması veya yetkili makamların geçici olarak kapatması) gibi, kaçınılamaz olan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşirse, Enuygun.com Enuygun Güvencesi çerçevesinde herhangi bir güvence sunmamaktadır. Enuygun Güvencesinin Enuygun.com tarafından sağlanması için, Kullanıcı’nın Enuygun.com’u konuyla ilgili aşağıda detaylandırılan şekilde zamanında ve doğru şekilde bilgilendirmesi gereklidir. 

4.17.1 Biletin ilk kısmından kaynaklanan nedenlerle ikinci kısımda yapılması gereken değişiklikler veya biletin ikinci kısmına ait sefer saatinin taşıyıcı tarafından öne alınması nedenleriyle biletin ilk kısmının kullanılamadığı durumlar Enuygun Güvencesi kapsamındadır.

4.17.2 Enuygun.com, biletin ilk kısmının iptali durumunda, biletin ikinci kısmı ile ilgili herhangi bir güvence sunmamaktadır.

4.17.3 Uçuş iptali ve biletin ilk kısmı ile ilgili değişiklikler Enuygun Güvencesi kapsamında değerlendirilmez.

4.17.4 Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri/Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf - Üst Sınıfa Yerleştirilme:

a) Önceki uçuşla / uçuşlarla ilgili bir gecikme veya saat değişikliği bildirimi ya da biletin ikinci kısmına ait sefer saatinin taşıyıcı tarafından öne alınması bildiriminin Kullanıcı’ya ulaşması halinde, Kullanıcı havayolu firmasıyla iletişime geçmeksizin doğrudan Enuygun.com ile iletişime geçmeli, zaman kaybetmeden Enuygun.com’a çağrı merkezi telefon numaraları üzerinden, İletişim formundaki ilgili alanı kullanarak veya online chat hizmetiyle ulaşarak konuyla ilgili bilgilendirmesi gereklidir. Eğer Kullanıcı Enuygun.com’u bu metodların birini kullanarak zamanında bilgilendirmezse, Kullanıcı Enuygun Güvencesi çerçevesinde Enuygun.com’un sağladığı güvencelerle ilgili tüm haklarını kaybeder.

b) Enuygun.com, biletin ilk kısmından kaynaklanan nedenlerle ikinci kısımda yapılması gereken herhangi bir değişiklik olduğu durumda Kullanıcı’ya kayıtlı telefon numarasından ulaşarak, biletin ikinci kısmı ile ilgili alternatif uçuş seçenekleri önerebilir. Eğer Kullanıcı alternatif seçenekleri kabul etmezse veya Enuygun.com alternatif seçenek öneremezse, geciken uçuşu takip eden uçuşların tüm ücreti Kullanıcı’ya iade edilir ve o uçuşların biletleri iptal edilir. Enuygun.com, biletin ikinci kısmından kaynaklanan nedenlerle birinci kısımda yapılması gereken herhangi bir değişiklik olduğu durumda Kullanıcı’ya kayıtlı telefon numarasından ulaşarak, biletin birinci kısmı ile ilgili alternatif uçuş seçenekleri önerebilir. Eğer Kullanıcı alternatif seçenekleri kabul etmezse veya Enuygun.com alternatif seçenek öneremezse, ilgili uçuşun öncesindeki uçuşların tüm ücreti Kullanıcı’ya iade edilir ve o uçuşların biletleri iptal edilir. Çok nadir olarak, eğer Kullanıcı’nın hızlı hareket etmesi gereken bir durum olursa ve eğer bu sırada Enuygun.com’a ulaşmayı başaramazsa, ulaşım için gerekli bileti kendisi alabilir ve daha sonra Enuygun.com’dan iade talep edebilir. Ancak bu işlem nedeniyle ilgili, önceki uçuşun gecikme veya saat değişiklik bilgisiyle birlikte Enuygun.com’un en kısa sürede bilgilendirilmesi, uçuşun bilet ve faturalarının orijinallerinin Enuygun.com yetkililerine ulaştırılması gerekmektedir. Her şekilde Enuygun.com yetkilileri bu durumu değerlendirir ve bir iade yapıp yapmamaya ya da iadenin tutarına karar verebilir. Enuygun Güvencesi kapsamında sunulacak değişiklik bedeli, biletin TL cinsinden değerinin %50’den fazlasını aşamaz. Bu tutarı aşan hallerde Kullanıcıdan ekstra ücret talep edilebilir.

c) Enuygun.com'dan satın alınan biletlerin hava yolu kanalları veya farklı bir yerden bilet üzerinde yapılacak işlemler nedeniyle Enuygun'un bilete erişimi sona erer ve Enuygun tarafından bilete bir müdahalede bulunulamaz.

4.18 Enuygun Güvencesi Özel Hizmetleri

4.18.1 Konaklama: Eğer 4.17 maddesinde değinildiği gibi, Kullanıcı önceki uçuştaki son dakika gecikmesi (önceden belli olmayan gecikme) nedeniyle sonraki uçuşu kaçırır ve havaalanında kalırsa, ancak Enuygun.com ile telefonlaşmasında karşılıklı anlaşılan ilk uygun uçuş; (i) Gece 12’den sonra ise ve (ii) Kullanıcı’nın 8 saatten fazla beklemesi gerekiyorsa, Kullanıcı geceyi Enuygun tarafından belirlenen veya kendi belirleyeceği bir otelde geçirebilir. Kullanıcı’nın geceyi kendi belirleyeceği otelde geçirmesi durumunda Enuygun.com’un üstleneceği tutar, 300 TL veya bu tutarın Euro cinsinden karşılığı ile sınırlıdır.. Her halükarda Enuygun.com’un üstleneceği tutar, kaçırılan uçuşların bedelinin %50’sinden fazla olamaz. Bunun için Kullanıcı, seyahatten sonra 10 gün içinde Enuygun.com’a gerekli faturaları ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Enuygun.com herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Enuygun.com, Enuygun Güvencesi çerçevesinde otel transferi için gidiş-dönüş toplam 200 TL veya bu tutarın Euro cinsinden karşılığı ile sınırlı olmak üzere otel transfer ücreti ödemeyi kabul eder.

4.18.2 Yemek: Uçağın belirlenen kalkış ve iniş saatine ilişkin 4 saatten uzun gecikmelerde, kişi başı 100 TL’yi veya bu tutarın Euro cinsinden karşılığını geçmeyecek şekilde yeme içme giderleri Enuygun.com tarafından karşılanacaktır. Bunun için Kullanıcı, seyahatten sonra 14 gün içinde Enuygun.com’a gerekli faturaları ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Enuygun.com herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.18.3 Havaalanı Transferi: Enuygun.com, Enuygun Güvencesi çerçevesinde, Kullanıcı’nın Enuygun.com tarafından düzenlenen yeni uçuş için havaalanı transferi yapması gerekirse, 500 TL veya bu tutarın Euro olarak karşılığı ile sınırlı olmak üzere transfer ücreti ödemeyi kabul eder.

4.19 Enuygun Güvencesi Geçerliliği: Enuygun Güvencesi ile ilgili Enuygun.com’un yukarıda sunduğu güvenceler aşağıdaki kurallara bağlıdır. 

4.19.1 İlgili uçak biletleri, Enuygun.com üzerinden Akıllı Aktarma uygulaması kapsamında satın alınmış, biletlere ek olarak Enuygun Güvencesi hizmeti satın alınmış olmalıdır. Eğer satın alımdan sonra Enuygun.com’un onayı olmaksızın doğrudan ilgili havayolu üzerinden yolculuktaki herhangi bir uçuşun biletinde bir değişiklik işlemi yapılırsa, Enuygun Güvencesi ile ilgili Enuygun.com’un sunduğu tüm güvenceler sona erer. Kullanıcı, uçuşlarda herhangi bir sorun olsa bile Enuygun.com’dan Akıllı Aktarma çerçevesinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.19.2 Kullanıcı, bilet alırken verdiği iletişim bilgilerinde daha sonra bir değişiklik yaparsa, Enuygun Güvencesi ile ilgili Enuygun.com’un sunduğu tüm güvenceler sona erer. Kullanıcı, uçuşlarda herhangi bir sorun olsa bile Enuygun.com’dan Enuygun Güvencesi çerçevesinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

4.19.3 Kullanıcı, ilgili uçuşlarına, uçuş satın alma işlemi tamamlandıktan sonra ek hizmetler satın alırsa (bagaj satın almak gibi), Enuygun Güvencesi ile ilgili Enuygun.com’un sunduğu tüm güvenceler sona erer. Kullanıcı, uçuşlarda herhangi bir sorun olsa bile Enuygun.com’dan Enuygun Güvencesi çerçevesinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

4.19.4 Enuygun.com’un Enuygun Güvencesi sürecindeki sorunlarla ilgili sunduğu güvenceler için şart, önceki uçuştaki erteleme ya da aksaklığın havayolu taşımacılığının standart akışı içinde gerçekleşiyor olmasıdır. Eğer erteleme ya da olumsuz hava şartları, grev, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, havayolu firmasının iflası, havaalanlarındaki beklenmedik olaylar (uçak kazası, terör saldırısı, tedbir alınması veya yetkili makamların geçici olarak kapatması) gibi, kaçınılamaz olan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşirse,  Enuygun.com’un Enuygun Güvencesi çerçevesinde herhangi bir güvence sunma zorunluluğu kalmaz. Enuygun.com vaka bazlı olarak Kullanıcı’ya yardımcı olmak için, hiçbir garanti vermeden, her kullanıcısına verdiği gibi elinden geldiğince destek verecektir.

4.19.5 Enuygun Güvencesi için tahsil edilen ücret hiçbir koşulda iade edilmez.

4.20 Öncelikli İade Güvencesi: Enuygun, uçak biletine ek olarak satışa sunulacak olan “Öncelikli İade Güvencesi” ürünü ile operasyonel sorunlar, sefer iptalleri gibi havayolu firması kaynaklı durumlarda iade süreçlerini Kullanıcı adına öncelikli olarak takip etmeyi taahhüt etmektedir. Ürün, yalnızca beraberinde satın alındığı uçak biletine ait süreçlerde kullanılabilecektir. Öncelikli İade Güvencesi kapsamında sağlanacak hizmetler için Enuygun tarafından Kullanıcı’dan satış sonrası başkaca bir bedel talep edilmeyecektir. Öncelikli İade Güvencesi hizmetinin sunulması için Kullanıcının güvence kapsamına girecek durumu öğrendiği hallerde ilgili telefon ya da e-posta adresi üzerinden Enuygun’a ivedilikle bilgi vermesi gerekmektedir. Havayolu firması tarafından kullanım süresi sonlandırılmış veya işlem gerçekleştirilmiş biletler için Öncelikli İade Güvencesi geçersiz olacak ve bu durumlarda Kullanıcı’nın doğrudan havayoluyla iletişime geçmesi gerekecektir. Kullanıcıya iade edilecek tutar havayolu firması tarafından sunulacak tutar olup iade işlemlerinin gerçekleşmesi, ilgili havayolu firmasının inisiyatifindedir. İade süreci havayolu firmasının iade tutarlarını Enuygun’a iletmesinin ardından başlatılacaktır. Gerçekleştirilecek iade tutarı havayolu firması tarafından Enuygun’a iletilen tutardan ibaret olup Enuygun tarafından tahsil edilen hizmet bedelleri ve satın alınan ek ürünlerin iadesi Öncelikli İade Güvencesi kapsamı dışındadır. Yolcunun biletini kullandığı ya da güvence kapsamı dışındaki sebeplerle iptal/iade/değişiklik talep ettiği durumlarda ürün için tahsil edilen bedelin iadesi mümkün değildir.

4.21 Seyahat Sağlık İade Önceliği": Enuygun, uçak biletine ek olarak satışa sunulacak olan “Seyahat Sağlık İade Önceliği” ürünü ile sağlık sorunları, vefat gibi durumlarda iade süreçlerini Kullanıcı adına öncelikli olarak takip etmeyi taahhüt etmektedir. Ürün, yalnızca beraberinde satın alındığı uçak biletine ait süreçlerde kullanılabilecektir. Seyahat Sağlık İade Önceliği kapsamında sağlanacak hizmetler için Enuygun tarafından Kullanıcı’dan satış sonrası başkaca bir bedel talep edilmeyecektir. Kullanıcılar’ın Seyahat Sağlık İade Önceliğinden yararlanabilmeleri için; ürünle birlikte satın alınan biletteki sefer tarihinden önceki bir tarihe ait olması koşuluyla kendisine veya birinci derece yakınlarına ait, yaşanan sağlık sorununa istinaden talep edilen doktor raporu, vefat belgesi gibi belgeleri uçuştan 24 saat öncesine kadar istenen kanallar üzerinden Enuygun ile paylaşması gerekmektedir. Aksi durumda Seyahat Sağlık İade Önceliği geçerli olmayacaktır. Sunulan belgenin havayolu firması tarafından kabul edilmediği durumlarda Seyahat Sağlık İade Önceliği geçerli değildir, bu durumda iade/değişiklik işlemleri havayolu firması kurallarına göre gerçekleştirilecek olup Enuygun’un ek hizmet bedeli talebinde bulunma hakkı saklıdır. İade süreci havayolu firmasının iade tutarlarını Enuygun’a iletmesinin ardından başlatılacaktır. Kullanıcı’ya iade edilecek tutar havayolu firması tarafından sunulacak tutar olup iade işlemlerinin gerçekleşmesi, ilgili havayolu firmasının inisiyatifindedir. Havayolu firması tarafından işlem gerçekleştirilmiş biletler için Seyahat Sağlık İade Önceliği geçerli değildir. Enuygun tarafından tahsil edilen hizmet bedelleri ve satın alınan ek ürünlerin iadesi Seyahat Sağlık İade Önceliği kapsamı dışındadır. Yolcunun biletini kullandığı, güvence kapsamı dışındaki sebeplerle iptal/iade/değişiklik talep ettiği ya da havayolu tarafından taleplerin kabul edilmediği durumlarda ürün için tahsil edilen bedelin iadesi mümkün değildir.

4.22 Seyahat Destek Paketi: Yukarıda yer alan Seyahat Sağlık İade Önceliği ve Öncelikli İade Güvencesi ürünlerini kapsayan bir üründür. Bu ürünler için geçerli olan koşullar ve şartlar Seyahat Destek Paketi için de geçerlidir.

4.23 Express Check-in: Enuygun.com kullanıcılarına ek bir ücret karşılığında "Express Check-in" hizmeti sunar. Bu hizmet sayesinde uçuşlar check-in'e açıldıktan sonra Enuygun.com partneri aracılığıyla kullanıcılar yerine check-in işlemlerini yapar. Express Check-in işlemi esnasında Enuygun.com koltuk seçimi yapamaz. Koltuklar hava yolu tarafından müsaitlik durumuna göre atanır. Express Check-in işlemi tamamlandıktan sonra uçuş bilgileri kullanıcıya E-posta ve SMS olarak iletilir. Express Check-in işlemi yapılırken Enuygun.com check-in işlemini tamamlayabilmek için kullanıcılardan pasaport ya da kimlik bilgileri talep eder. Bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bilgilerin doğru olmamasından kaynaklanan nedenlerle online check-in işleminin tamamlanamaması halinde Enuygun herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve para iadesinde bulunmaz. Teknik nedenlerle veya hava yolu tarafında online check-in işleminin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı istisnai durumlar haricinde hizmet için ödenen tutarın iadesi gerçekleştirilmez.

4.24 ENCüzdan: Bu uygulama ile Kullanıcılar kredi veya banka kartı puanlarını sorgulayabilir ve bu puanları ENCüzdan’a ENCoin olarak aktararak uçak bileti satın alırken kullanabilir. ENCüzdan üzerinde biriken puanlar, belirli bir süre geçeri ve kullanılabilir olabildiği gibi ve belirlenen sürelerin sonunda geçersiz ve kullanılamaz olabilir. Enuygun, Kullanıcı’nın havayolu firmalarından iptal ve iade dolayısıyla elde ettiği iade bedellerini ENCoin’e çevirme ve Kullanıcı’ya daha sonraki işlemlerinde kullandırabilme hakkına sahiptir. ENCüzdan sistemini kullanan Kullanıcı, https://www.enuygun.com/ucak-bileti/kredi-karti-puanlari/ sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır.

4.25 Öncelikli Destek (Öncelikli Çağrı Merkezi Hizmeti): Kullanıcılar, Enuygun tarafından Uçak Bilet Rezervasyon adımında uçak biletine ek olarak satışa sunulacak “Öncelikli Destek” hizmetini satın almaları halinde, bilet alımından, uçuşun gerçekleşeceği ana kadar olan süreçte 7 gün 24 saat boyunca çağrı merkezinde öncelikli olarak hizmet ve ücretsiz SMS onayları alabileceklerdir. Bu hizmeti satın alan kullanıcı, çağrı merkezini aradığında, öncelikli bir havuza yönlendirilir ve çağrısı Enuygun tarafından en hızlı şekilde yanıtlanır. Enuygun, çağrının yanıtlanma süresi açısından herhangi bir taahhüt vermez. “Öncelikli Destek” hizmeti sadece bir çabuk ulaşım metodudur. Enuygun tarafından, Kullanıcının çağrı merkezini aramasına konu herhangi bir sorunun çözümüne dair bir garanti verilmemektedir. Bu hizmeti alan birden fazla kullanıcının aynı anda çağrı merkezini araması halinde, bekleme süreleri temel alınarak en uzun bekleyene öncelik tanınır. Bekleme süreleri aynı ise uçuş tarihi yakın olana öncelik tanınır. Kullanıcılar ek paket olarak satılan bu hizmeti ancak, uçak bileti alırken girmiş oldukları telefon numarası üzerinden yapmış oldukları aramalarda kullanabilir. Ayrıca bu hizmet, sadece satın alınan biletteki uçuşa ilişkindir. Paket kapsamındaki tüm ayrıcalıklar kullanıcının rezervasyon yaptığı uçuşa özeldir. Kullanıcı tarafından alınan bu hizmet cayma hakkı kapsamı dışındadır. İptal ve iade edilemez. Başka bir uçuşa ya da kullanıcıya/yolcuya aktarılması mümkün değildir. Kullanıcılar tarafından, tek seferde gidiş ve dönüş bileti satın alınması durumunda öncelikli çağrı merkezi hizmetinden hem gidiş hem de dönüş uçuşunda yararlanılabilir. “Öncelikli Destek” hizmetinin satın alınması durumunda, uçuş iptal edilse dahi bu hizmete konu ücret iade edilemez. Kendi uçuşlarında kullanılacak ya da başkasına gönderilecek en az 50 TL değerinde “Enuygun Hediye Kart" alan kullanıcılar “Öncelikli Destek” hizmetine ücretsiz sahip olma hakkını kazanırlar.

4.26 Kullanıcı, ödeme öncesinde arama ekranında gösterilen fiyat grafiği üzerinden fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilir. Dilerse SİTE üzerinden belirlediği rota ve tarih için fiyat alarmı kurabilir. Bu durumda ilgili fiyat düştüğünde veya yükseldiğinde alarm bildiriminin SİTE tarafından kendisine Eposta ile yapılacağını, yani kendisi ile iletişime geçilebileceğini ve bildirim gönderilebileceğini kabul eder. Enuygun, bu fiyat verilerini başka kullanıcıların ilgili güzergahlar için gerçekleştirdiği aramalara göre belirleyen bir algoritma ile edinmektedir ve fiyat alarmı bilgilendirmesini Kullanıcı’ya ek bir tasarruf olanağı olarak sunmaktadır. Enuygun.com, yaptığı bildirimdeki fiyatları, havayolu firmalarının anlık fiyat değişimleri olabileceğinden dolayı garanti etmez ve bu fiyatlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.27 Kullanıcı, SİTE üzerinden bilet satın alma işlemini tamamlamasının ardından, kendisine yönelen kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesini isteyip istemediğine dair soruya “evet” cevabı verdiği takdirde, Kullanıcı hakkında SİTE üzerinde otomatik olarak bir kullanıcı hesabı oluşturulur ve kendisine bir aktivasyon e-postası gönderilir. Kullanıcı, bunu e-posta hesabı üzerinden aktive etmesi halinde, kredi kartının PCI DSS Level 1 (Payment Card Industry Data Security Standards) uyumluluk sertifikasına sahip olan ve Enuygun ile anlaşmalı profesyonel hizmet sağlayıcı sistemine kaydetmesini kabul etmiş olur. Böylece daha sonraki satın alma işlemlerinde otomatik olarak doğrudan bu kayıtlı kart bilgilerini yeniden sisteme tanıtmak zorunda olmadan, daha kolay ve hızlı şekilde ödeme işlemini tamamlayabilir. Ancak daha sonraki bu satın almaların yapılabilmesi için kredi kartı limitinin buna imkan vermesinden yine Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, dilediği zaman kayıtlı kredi kartının tanımlamasını sistemden kaldırabilir veya bilgilerini güncelleyebilir.

5- Enuygun Hediye Kartı Kullanım Koşulları:

5.1 Kullanım: Enuygun Hediye Kartları ("Hediye Kartı"), yalnızca www.enuygun.com ‘dan ve EnUygun Mobil Uygulaması’ndan satın alınabilir. İşbu Kullanım Koşulları, Hediye Kartının yaratıcısı ve bu kartın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer haklarının sahibi olan Enuygun Com İnternet Bilgi Hizmetleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. ("Enuygun") ile; işbu kartı / kodu başkasına hediye olarak satın alan kişiler (“hediye alanlar”) ve kullanan kişiler ("hediye kart kullanıcıları") arasında geçerli olup, kartın kullanılmasının hüküm ve şartlarını belirlemekte ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Hediye Kartlarının Enuygun’a ait herhangi bir internet sitesindeki kullanım şekli Enuygun’un takdiri doğrultusunda haber verilmeksizin değiştirilebilir. Enuygun, KDV dahil 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1.000 veya istenen TL tutarlarında Hediye Kartı veya Hediye Kodu çıkarır. Hediye Kartı / Kodu satın alan kullanıcılar, bu tutar alternatiflerinden dilediğini satın alıp, hediye edebilir. Ancak hediye kartları taksit veya diğer ödeme yöntemleri ile alınamaz. Yalnızca banka kartı veya kredi kartına tek çekim şeklinde ödeme yapılabilir. Hediye Kartı, Enuygun tarafından hediye kart kullanıcılarına gönderilecek e-posta içerisinde 24 haneli bir kod ile kullanılabilir. Hediye kodu ile Enuygun hesabına aktarım yapılacak ve tutar ENCoin olarak hesaba tanımlanmış olur. Satın almalar Hediye kart kullanıcısının ENCoin hesabından gerçekleştirilir. Doğrudan Hediye kart bakiyesi satın alma için kullanılamaz. ENCoin için daha ayrıntılı bilgi için https://www.enuygun.com/ucak-bileti/sikca-sorulan-sorular/encuzdan-ve-encoin-nedir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

5.2 Sınırlamalar: ENCoin hesabına aktarılmayan Hediye Kartlarının geçerliliği gönderim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer.
Alınan Hediye Kartları iptal edilemez.
Hediye kartları başka hediye kartları satın almak için kullanılamaz. Hediye Kartları başkalarına satılamaz, bir değer karşılığında devredilemez veya paraya çevrilemez veya bu kartlara tekrar para yüklenemez. Birine hediye edilmiş olan ve ENCoin hesabına tanımlanmamış Hediye Kartı bakiyeleri başka bir Enuygun hesabına veya kullanıcısına devredilemez.
Hediye Kart bakiyeleri yalnızca ENCoin’e dönüştürüldüğünde alışveriş yapılabilir. Enuygun hesabı olmayan Hediye Kart Kullanıcısı bu hediyeyi kullanamaz.

5.3 Hediye Kartının mülkiyeti, 24 haneli kodun, elektronik olarak satın alan veya ismi belirtilen alıcıya iletilmesi ile birlikte Hediye Kart Kullanıcısı’na geçer. Hediye Kart Kullanıcısı, kendisine gönderilen 24 haneli kodun gizliliğinden sorumludur. Hediye Kart kodunun çalınması, kaybolması, zarar görmesi veya izinsiz kullanımından Enuygun sorumlu değildir.

5.4 Hediye Kart Kodunun Haksız Yolla Elde Edilmesi: Hileyle veya başka bir haksız yolla elde edilen bir Hediye Kartı kodu ile, Enuygun internet sitesi üzerinden ENCoin’e çevrilerek kullanılmak istenirse, tespiti halinde Enuygun’un bu haksız elde edilen hesabı kapatma ve alternatif ödeme yöntemleri ile tahsilat yapma hakkı bulunmaktadır.

5.5 Cayma Hakkı: 24 haneli kodun, elektronik olarak satın alan veya ismi belirtilen alıcıya iletilmesi ile birlikte Hediye Kart Kullanıcısı’na geçer. Hediye Kart Kullanıcısı, kendisine gönderilen 24 haneli kodun gizliliğinden sorumludur. Hediye Kart kodunun çalınması, kaybolması, zarar görmesi veya izinsiz kullanımından Enuygun sorumlu değildir.

5.6 Kişisel Veriler: Kartın kullanımından dolayı işlenen kişisel verilere ilişkin hak ve yükümlülükler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve https://www.enuygun.com/gizlilik/ adresinde bulunan "Enuygun.com Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası" doğrultusunda ele alınacak ve bu hükümler çerçevesinde işlem görecektir. Hediye Alan Kişi, Hediye Kart Kullanıcısı’nı kişisel verilerinin Enuygun tarafından işlenmesi konusunda Enuygun adına aydınlattığını kabul eder.

5.7 Sorumluluğun Sınırlandırılması: Enuygun ya da çalışanlarının sorumluluğunu gerektirecek nedenler hariç olmak üzere Hediye Kart Sahipleri, hediye kartlarının kullanımından, muhafazasından ve kartın kullanıldığı tüm işlemlerden doğrudan kendileri sorumludurlar. Kart sahipleri, kodlarını kaybettiklerinde, kodları çalındığında, ya da kodlarının izinlerinin olmadığı bir işlem için kullanıldığından şüphelendiklerinde, bu durumu derhal Enuygun’a bildirmelidir. Enuygun, kendisinin ya da çalışanlarının sorumluluğunu gerektirecek nedenler hariç olmak üzere kayıp, çalınmış, imha edilmiş ya da izinsiz kullanılmış hediye kart kodları için için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Enuygun, hediye kartlarına para yüklenmesi ya da kartların kullanılması kapsamındaki herhangi bir iş kaybından, kullanım kaybından, kar kaybından, sözleşme kaybından, gelir kaybından, ya da tahmini tasarrufların kaybından; veri kaybı ya da veri kullanımından; ya da özel ya da dolaylı zarar ya da hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Enuygun, makul şekilde kontrol edilemeyen ya da önlenemeyen herhangi bir olaydan kaynaklanan zarar ya da hasarlardan sorumlu olmayacak ya da bu hüküm ve koşullar kapsamında karta ilişkin yükümlülüklerinin herhangi birini gerçekleştirmemekten dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Bu olaylar doğal afetler, devletlerin ya da kurumlarının hareket ya da ihmalleri, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, grevler ya da diğer sanayi olayları, yangın, su basması, fırtına, ayaklanma, elektrik kesilmesi ya da arızalar ya da savaş ya da üçüncü tarafların diğer eylem ve ihmalleri ve benzeri içerikteki mücbir sebep mahiyetindeki tüm olayları/olguları içerir.

5.8 Değişiklikler: Enuygun, işbu Hediye Kart Kullanım Koşullarının hüküm ve şartlarını herhangi bir zamanda aşağıdaki nedenlerin bir ya da daha fazlasının gerçekleşmesi durumunda, işbu Enuygun Hediye Kart Kullanım Koşullarının tadil edilmiş halini www.enuygun.com uzantılı linkte ilan etmek suretiyle tek yanlı şekilde değiştirebilir:
(a) yeni sistemlerin, faaliyet metotlarının, hizmet ya da kolaylıkların başlatılması ya da geliştirilmesi (bunlarla sınırlı olmamak üzere sisteme, Kart ile satın alınabilecek mal ya da hizmetlerin eklenmesi ya da çıkarılması);
(b) piyasa şartları, genel iyi uygulamalar ya da müşterilere hizmetleri sağlama maliyetinde değişiklik ya da beklenen değişikliği yansıtmak;
(c) Enuygun tarafından gerekli görülebilecek herhangi bir durum,
(d) Değişen mevzuat düzenlemelerine uyum sağlamak.

5.9 Genel Hükümler: Enuygun tarafından bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hak ya da yetkinin uygulanmasında gecikilmesi ya da hiç uygulamaması o hak ya da yetkiden feragat edildiği anlamında yorumlanmayacak ya da bu hak ya da yetkinin herhangi sonraki bir zamanda uygulanmasını engellemeyecektir.
Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün uygulanamaz ya da geçersiz olması durumunda kalan hükümler tam geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Enuygun, bu koşullardan doğan haklarını ve alacaklarını herhangi bir zamanda önceden yazılı bildirimde bulunmaksızın devretme hakkına sahiptir. Yine, Enuygun, işbu Koşullar kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü alt yüklenicilere ya da sair üçüncü kişilere devretme yetkisine de sahiptir.
Bu koşulların tarafı olmayan bir üçüncü taraf, işbu koşulların herhangi bir hakkını uygulama / kullanma hakkına sahip değildir.

5.10 Fatura Düzenlemesi: Enuygun.com, Katma Değer Vergisi Kanunu gereği hediye kartı alımı esnasında herhangi bir fatura düzenlemez. Hediye Kart Kullanıcısı Encoin’leri kullanması durumda Enuygun.com’a bildirilen fatura bilgileri doğrultusunda fatura düzenleyerek gönderimini sağlar. Kurumsal müşterilerimizin gider kaydı yapabilmeleri için Enuygun.com dekont düzenleyerek Kurumsal müşterilerimize ulaştırmak ile mükelleftir. Ancak Encoin’leri kullanırken fatura bilgileri için gerçek kişi yerine kendi ya da başka tüzel kişi bilgilerini girmesi durumunda doğacak kayıt hatalarından Enuygun.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.11 Yardım Ve Müşteri Hizmetleri: Hediye kartının satın alınması, kullanılması ya da iptal edilmesi konularında veya hediye kartına ilişkin başkaca konularda herhangi bir bilgiye gereklilik duyulması durumunda, www.enuygun.com uzantılı web sitesinden veya 0850 333 88 88 numaralı Enuygun Çağrı Merkezi'nden gerekli bilgilere ulaşılabilmesi mümkündür.

6- OTEL REZERVASYONUNA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR:

6.1 Enuygun.com, anlaşmalı olduğu seyahat tedarikçileri aracılığı ile edindiği otel bilgilerini SİTE’de yayınlamaktadır. Bu servisten edinilen otel bilgileri, rezervasyon durumu, oda ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği seyahat tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Enuygun.com üzerinden yapılan otel / oda rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler seyahat tedarikçileri tarafından sağlanan oteller ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve oda rezervasyon ücretleri Enuygun.com tarafından tahsil edilmektedir.

6.2 Konaklama yapılacak otellerin kuralları, politikaları, konseptleri, yıldızları, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, üyelere sağlanan avantajlar, çocuk misafir ve pet hayvan politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri SİTE üzerinde belirtilenlerden farklı olabilir. Pansiyon (Oda Kahvaltı, Yarım Pansiyon, Tam Pansiyon, Her şey dahil vs.) özellikleri, otel sınıfları, otel konseptleri, oda büyüklükleri, oda manzaraları, ek hizmet ücretlendirmeleri, yıldız sayıları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Otellerin ortak alanlarındaki havuz, sauna, restoran gibi bazı bölümler konaklama sırasında önceden bildirilmeksizin tadilatta, bakımda veya sezon dışında bulunabilir. Kullanıcıların var olduğu gözüken özellikleri tesis ile görüşme sağlayarak teyit etmesi gerekmektedir.

6.3 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, TC kimlik no, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Enuygun.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri rezervasyona ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk yolcuya aittir.

6.4 Enuygun.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan otel ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, otellerin sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması veya hiç bulunmaması hallerinde veya Enuygun.com üzerinden rezervasyon yapılması sonrasında meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı da rezervasyon ilişkisinin kendisi ile otel arasında kurulduğunu, Enuygun.com’un bu açıdan yalnızca aracı olduğunu, bu sebeple Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder. Enuygun.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili otellerin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

6.5 Kullanıcıların konaklama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca konaklama yapılacak otelin genel kurallarına, giriş ve çıkış saatlerine, rezervasyon ilkelerine ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

6.6 Kullanıcı doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu gibi sebeplerle rezervasyonların iptal edilmesi gibi durumlarda Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptallerden sorumluluğun ilgili tesise ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.7 Kullanıcı satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

6.8 Otel rezervasyonuna ilişkin yapılacak ödemenin kredi kartı ile tahsilâtı Enuygun tarafından yapılabileceği gibi, doğrudan doğruya otel işletmesi tarafından da yapılabilir. Bazı oteller için yapılan rezervasyon sırasında kredi kartı bilgisi istemeyebilir, ön ödeme veya herhangi bir tutar talep edilmeyebilir. Böyle durumlarda rezervasyon ödemesinin doğrudan tesise yapılması gerekir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda veya ön ödemenin talep edildiği durumlarda Enuygun; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bu şartlara uyulmaması halinde Tesis, Enuygun üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.

6.9 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Enuygun.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Enuygun.com’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

6.10 Çocuk konukların otele giriş tarihindeki yaşları esas alınır. Giriş işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde aradaki fark tesis tarafından tahsil edilir.

6.11 Enuygun.com’dan otel rezervasyonu yaptıranlar bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.12 Yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı Tüketici Kanunu, 1618 sayılı kanun, tüzük ve genelgeler tebliğ ve çizelgeler, 2634 s.k., hükümleri uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.

7- SİGORTALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

7.1 SİTE üzerinden sigorta aracılık hizmeti verilmemektedir. Enuygun.com sadece SİTE üyelerini Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti’nin internet sitesine yönlendirmektedir. Enuygun.com trafik sigortası, kasko sigortası, sağlık sigortası, konut sigortası, seyahat sigortası ve diğer sigorta türlerinde sözleşmelerinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd.Şti tarafından verilecek sigorta prim ödemeleri teklifinin iletilmesine aracılık etmektedir. Kullanıcının ilgili seçeneği işaretli olarak formu göndermesi halinde, isteği doğrultusunda, iletişim ve sigortayla ilgili bilgileri, farklı sigorta aracılık şirketlerine ya da sigorta şirketlerine sadece kullanıcının sigorta isteklerinin karşılanması ve ihtiyaçları doğrultusunda teklif hazırlanması amacıyla paylaşılabilir. Kullanıcı bu verilerinin paylaşılmasını ilgili seçeneği işaretli olarak formu göndermesi halinde kabul etmektedir. Sigortalama hizmetlerini sadece belli şartlara haiz, Sigorta Mevzuatı’na uygun kurulmuş ve ruhsatlandırılmış sigorta şirketleri verebilmektedir. SİTE üzerinden sigortalama hizmeti verilmemektedir. Formda yer alan ticari ileti gönderilmesi seçeneğini işaretlemesi ile göndermesi halinde ayrıca tarafına sigorta seçenekleri ile ilgili Enuygun.com’un ticari ileti göndermesini de kabul etmektedir.

7.2 Biletim Güvende'ye ilişkin özel kurallar HAVAYOLU BİLETLEMEYE İLİŞKİN KURALLAR başlığında madde 4.9’da açıklanmıştır.

7.3 Hizmetten Yararlanabilecekler: Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Enuygun.com’un sunduğu sigorta karşılaştırma ve teklif talep etme hizmetlerinden yararlanabilir. Sigorta hizmetlerinin satın alınması sırasında, 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için adınızı, unvanınızı, TC Kimlik Numaranızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme doğru ve eksiksiz girmeniz gerekmektedir. Eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle oluşacak zarardan Kullanıcı sorumludur. 

7.4 Enuygun.com’un Sorumlulukları: Enuygun.com’un sorumluluğu, SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanması ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Enuygun.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Enuygun.com’dan hizmet alınmış olması Enuygun.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Enuygun.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigorta şirketi tarafından verilen tekliflerdeki prim miktarları, sigorta satın alacak kişilerin / kurumların özel durumlarına göre yeniden belirlenebilir. Bazı teminatlar muafiyet kapsamında kalabilir veya ek teminatlar sağlanabilir. Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, imzalanması ve peşin ödenmesi gereken prim miktarının yatırılması ile başlar. Her sigorta poliçesinin özel ve genel şartları birbirinden farklı olabilir. Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak SİTE’de yer alan tüm bilgiler Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd.Şti’den alınmış bilgilerdir. Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd.Şti’nin bu şartları değiştirmesi halinde Enuygun.com’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. Enuygun.com, Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti’nin bu SİTE’de yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır. Enuygun.com aracılığıyla sigorta hizmetlerine ilişkin talep yaratılması halinde, Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti, telefon veya e-posta aracılığıyla diğer sigorta ürünleri hakkında bilgi sunabilir. Enuygun Sigorta Acenteliği Ltd. Şti, Enuygun.com KULLANICI’larının menfaatine uygun olan sigorta paketleri ve teklifleri hazırlayıp doğrudan KULLANICI’yı bilgilendirebilir.  

8- OTOBÜS BİLETİ HİZMETİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 

8.1 Tanımlar: Firma veya Satıcı: Yolcu taşıma biletini düzenleyecek ve yolcu taşıma işini fiili olarak gerçekleştirecek olan otobüs firması. Online Bilet: Üzerinde tarih, saat, güzergâh, yolcu adı, soyadı, koltuk numarası, bedeli ve işlem numarası (referans no, PNR no) bilgilerini içeren, yolculuğa başlamadan önce firmanın yetkili herhangi bir şubesinde yazdırılarak yolcu taşıma biletine çevrilmesi gereken, yolcunun e-posta adresine gönderilen, mali değeri olmayan ve elektronik ortamda düzenlenen belgedir. Bilet: Ancak taşıyıcı Firma tarafından düzenlenebilen ve mali değeri olan yolcu taşıma biletini ifade eder. Yolcu, online bileti satın alan gerçek kişidir.  

8.2 Enuygun.com üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri, (aksi özel olarak belirtilmedikçe) TÜRSAB’a A-7153 belge no ile kayıtlı ve ruhsatlı Enuygun.com, TURSAB’a A-4443 sicil numarası ile kayıtlı ve ruhsatlı Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ (bundan böyle Biletal olarak adlandırılacaktır) veya ilgili otobüs firmasının kendisi tarafından yapılmaktadır. Bilet satışıyla ilgili ödemeler de yine ilgili şirketler tarafından alınmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Enuygun.com üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Enuygun.com ve Biletal yetkilidir.

8.3 Enuygun.com üzerinden alınan Online Bilet, üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergâh için geçerlidir. Üzerinde yazılı tarih, saat ve güzergahta ve/veya zamanında kullanılmayan (Bilet’e dönüştürülmeyen) Online Biletler geçersiz sayılır. Online Bilet’i alanlar firmaların Bilet’inde yazılı olan tüm şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. Online Bilet aynı zamanda tahsilat makbuzu niteliğindedir.

8.4 Yolcu, bu hizmet sözleşmesini elektronik ortamda onaylarak, Bilet’in ve Firma’nın vereceği hizmetlerin temel özelliklerini, toplam satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuduğunu ve sitemizi kullanırken gelen uyarılar hakkkında da doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu kabul eder. Yolcu tarafından satın alma aşamasında paylaşılan ad, soyad, TC kimlik no, telefon, e-posta gibi bilgilerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Enuygun.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. İletişim bilgileri Online Bilet’e ilişkin bildirimler esnasında kullanılacağından, değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk yolcuya aittir.

8.5 Yolcu, Bilet’ini, sefer saatine kadar Firma’nın yetkili bilet satış noktalarından teslim alabilir. Ancak her türlü aksilik ve gecikmeden etkilenmemek için Yolcu’nun taşıma Bileti’ni seferden en geç 1 (bir) saat önce teslim alınması tavsiye olunur. Biletler Yolcu’nun şahsen kendisine teslim edilir. Bu nedenle Yolcu’nun, Bileti’ni teslim alırken, kimlik kartını ve Enygun’dan Online Bilet’i satın alma işleminde kullanmış olduğu kredi kartını Firma’nın görevli personeline ibraz etmesi gerekmektedir. Bilet’e dönüştürülen online biletler geçerliliğini yitirir. Bundan sonra yolculuk ile ilgili tüm işlemler Bilet üzerinden ve sadece Firma’nın yetkili bir şubesinden yapılabilir. Online Bilet, Bilet’e dönüştürüldükten sonra Enuygun.com’un yetkisi ve sorumluluğu kalmamaktadır.

8.6 Online Bilet alınırken araç koltuk şeması ekranda gösterilmektedir. Bu şemada bay ve bayan için uygun koltuklar belirtilmektedir. Yolcu koltuk seçerken kendi cinsiyeti için uygun olarak gösterilen koltuğu doğru olarak seçmekle yükümlüdür. Aksi durumda seyahati sırasında başka uygun koltuk varsa o koltuğa yerleştirilir, uygun koltuk yoksa bileti geçersiz sayılır ve bilet bedeli iadesi yapılmaz.

8.7 Yolcu, Online Bilet alımı esnasında Şirket’e sağladığı ad-soyad, iletişim bilgileri, T.C. no, erişim bilgleri (IP numarası) kategorisindeki kişisel verilerinin, Şirket tarafından yolculara internet üzerinde online bilet alma hizmeti sağlanması amacı ile sınırlı olarak işlenmesine ve Şirket’in yurt içi ve yurt dışında mukim mevcut iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefler, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, iş birliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına iş birliği yaptığı hizmet tedarikçilerine aktarılmasına izin vermektedir. Kişisel verilere ilişkin ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan aydınlatma ve bilgilendirme metnine ise “enuygun.com” web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

8.8 Yolcu, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya kullanıcının kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle seyahatinde oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9 Cayma Hakkı

8.9.1 Biletlerin iptal edilmesinde veya açık bilete çevrilmesinde 8 Ocak 2018 tarih ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 36. maddesi geçerlidir. Firma, Yönetmelik uyarınca, otobüs hareket saatinin 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 (on iki) saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorundadır. Yolcu, Online Bilet’ini, otobüs hareket saatinin 24 (yirmi dört) saat öncesine kadar, bilet bedelinin tamamını iade alacak şekilde enuygun.com’dan online olarak veya telefonla veya firmanın yetkili bir şubesine şahsen veya telefonla başvurarak iptal ettirebilir. Yolcu’nun, Bilet’ini firmadan teslim aldığı durumlarda ise, iptal işlemi sadece firmanın yetkili bir şubesinden kimlik ve kredi kartı ile birlikte şahsen başvurarak yapılabilir. İptal işlemini takip eden 7 gün içinde bilet bedeli yolcunun satın alma işleminde kullandığı kredi kartına iade edilir. Bu tutarın iadesinden sonra Yolcu’nun hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Firma’nın veya Enuygun.com’un bu sürece ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır. Otobüs hareket saatine 24 (yirmi dört) saatten az süre kalan durumlarda, bilet bedeli iadesi yapılmaz. Otobüs hareket saatine 12 (on iki) saat öncesine kadarki durumlarda ise yolcuya aynı güzergahta kullanabileceği 6 ay geçerli açık bilet düzenlenir. Otobüs hareket saatine 12 (on iki) saat az süre kaldıysa bilet iptali ve bedel iadesi yapılmaz. Seyahat sırasında veya seyahat gerçekleştikten sonra Online Bilet iadesi yapılmaz.

8.9.2 Yolcu, seferin iptali durumunda, sefere ilişkin bilet tutarını ENCüzdan hesaplarına iadesini seçenek olarak talep edebilmektedir. Bilet tutarının tamamı, biletin ENCoin ile alınması durumunda, seferin iptal edilmesi ile birlikte, bilet tutarı yolcunun EnCüzdan hesabına yolcunun talebi doğrultusunda iade edilebilir. Bilet tutarının belirli bir miktarının ENCoin ile alınması durumunda, seferin iptal edilmesi ile birlikte, kullanılan ENCoin kadar tutar ENCüzdan’a iade edilir. Geri kalan tutar işlem yapılırken kullanılan kredi kartına iade edilir. Bilet tutarının tamamı kredi kartı ile alınması durumunda, seferin iptal edilmesi ile birlikte yolcu, tüm tutarı ENCoin olarak ENCüzdan hesabına iade edilmesini isteyebileceği gibi, tüm bilet tutarını kredi kartına iade edilmesini isteyebilir. Ancak iade tutarının bir kısmı ENCüzdan’a bir kısmı kredi kartına iade edilemez. ENCüzdan hesabına yapılacak iade işlemleri platformun yoğunluğuna göre birkaç saniye sürebilmektedir.

8.10 “Akıllı Aktarma” Uygulaması (Virtual Interlining): Enuygun.com, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet vermek, daha çok ve daha uygun fiyatlı servis sunmak için, birbiriyle bağlantısı olmayan iki veya daha fazla otobüs firmasının seferlerini bağlantılı hale getirebilir ve Kullanıcı’ya daha hesaplı veya daha hızlı bir seyahat seçeneği olarak önerebilir. Enuygun.com tarafından “Akıllı Aktarma” olarak adlandırılan aktarma türünü içeren bu seyahat seçeneği, her bir aktarmalı sefer için ayrı biletlemeyi, eğer varsa bagajları teslim alıp bir sonraki sefere tekrar teslim etmeyi, eğer gerekiyorsa güvenlik kontrolünden tekrar geçmeyi, inilen otobüs terminalinden farklı bir terminalden veya indirme / bindirme noktasından sefere kabul edilmeyi ve/veya peron değişikliği gerektirebilir. Kullanıcı’nın Akıllı Aktarma ile satın aldığı biletler için aktarma yapmaya yeterli zamanın olduğundan, bagajını teslim alması ve bir sonraki sefer için tekrar teslim etmesi gerektiğinden, her aktarmada eğer gerekirse güvenlik kontrolünden geçmesi, aktarmanın yapılacağı yerin terminalinden / peronundan emin olması ve gerekli önlemleri alması gerekir. Enuygun.com, bu konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8.11 Akıllı Aktarma ile satın alınan seferlerde Kullanıcı tüm önlemlerini almış olsa bile, ortak bilet anlaşmasına sahip olmayan iki veya daha çok sayıda farklı otobüs firmasından ayrı olarak rezervasyon yapılmış olduğundan, önceki seferin rötar yapması, sefer zamanlarının değişmesi veya seferin iptal olması nedeniyle sonraki sefere yetişilemeyecek olması nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan Enuygun.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Erteleme veya iptal, olumsuz hava şartları, grev, otobüs firmasının iflası, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, terminaldeki beklenmedik olaylar (otobüs kazası, terör saldırısı, tedbir alınması veya yetkili makamların geçici olarak kapatması) gibi, kaçınılmaz olan olağanüstü durumlar nedeniyle gerçekleşirse, Enuygun.com Akıllı Aktarma çerçevesinde herhangi bir güvence sunmamaktadır. Aktarmalı seferler ayrı ayrı ve online olarak ücretsiz iptal edilemez, Seyahatin iptali için, belirtilen iptal saati geçmeden 0850 333 88 88 numaralı çağrı merkezinden satın alınan biletler ücretsiz şekilde iptal edilebilir. İptal saatinin geçmesi durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılamaz. Seyahat için son iptal saati, arama sonuçlarında listelenen seferin üzerinde bulunan "Ücretsiz İptal" simgesine tıklanarak görülebilmektedir. "Ücretsiz İptal" simgesi bulunmayan yolculuklar ücretsiz olarak iptal edilemez.
Akıllı Aktarma, sadece SİTE üzerinde Akıllı Aktarma ibaresiyle belirtilmiş seferler için geçerlidir.

8.12 Diğer Düzenlemeler

8.12.1 Bagaja verilen ve değer takdiri yapılmayan eşyaların kaybı halinde, bilet bedelinin üç mislinden fazla para ödenmez. Otobüs ve şehir içi servis araçları içerisinde unutulan, kaybolan veya çalınan eşyalardan Firma veya Enuygun.com sorumlu tutulamaz. Bilet gösterilip, fiş alınarak bagaja verilen eşyanın idari ve adli makamlarda yapılacak muayenelerinde doğacak cezai mesuliyet bagaj sahibine aittir. Firma veya Enuygun.com sorumlu tutulamaz. 30 kg. aşan bagajlar için ekstra taşıma ücreti alınabilir.

8.12.2 Enuygun.com, seyahat öncesinde, sonrasında ve seyahat sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan, herhangi bir ihmal veya kusurdan, seferin belirtilen hareket saatinde başlamamasından veya seyahat süresinin uzamasından dolayı  sorumlu tutulamaz. Enuygun.com üzerinde online verilen hizmeti alan Yolcu’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

8.12.3 Online Bilet’te belirtilen seferi düzenlemek Firma’nın sorumluluğundadır. Seferler, Firma tarafından çeşitli sebeplerle iptal edilebilir veya ertelenebilir. Enuygun.com bu iptallerden dolayı sorumlu tutulamaz. Bir seferin iptalinde veya ertelenmesinde uygulanacak prosedür Firma tarafından belirlenir ve duyurulur. İptal veya erteleme halinde, geri ödeme de dahil tüm gerekli bilgilere gazetelerden, Firma’ların internet sitelerinden ulaşılabilir. Enuygun.com üzerinde online verilen hizmeti alan Yolcu’lar bu şartı peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

8.12.4 Firma, sefer ve fiyat tariflerini önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tarife süresi sonundaki tarife değişikliklerinden doğan ücret farkları, açık biletlere de uygulanır. Güncel sefer ve fiyat tarifeleri Yolcu’lar tarafından Firma’dan kontrol edilmelidir.

8.12.5 Enuygun.com’dan Online Bilet alanlar ve seyahat edenler bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.12.6 İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Yolcu’nun ve Firma’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

8.12.7 Her halükarda Enuygun.com ’dan, İlgili Otobüs Seyahat Firmaları tarafından verilen hizmetler için bilet alanlar ve bu biletler ile seyahat edenler gerek İlgili Otobüs Seyahat Firmaları tarafından kamuya ilan edilmiş taşıma ve hizmet sözleşmelerini kabul etmiş sayılırlar.

9- ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

9.1 Enuygun.com, anlaşmalı olduğu hizmet ve ürün tedarikçileri aracılığı ile edindiği araç kiralama bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan araç kiralama bilgileri, rezervasyon durumu, kiralama ve ek hizmet ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Enuygun.com üzerinden yapılan araç kiralama rezervasyonları, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler hizmet ve ürün tedarikçileri ile kullanıcı arasında akdedilmektedir ve araç kiralama seçim işlemleri Enuygun.com tarafından yapıldıktan sonra, araç kiralama rezervasyon ve ücret tahsilatı, hizmet ve ürün tedarikçileri tarafından yapılmaktadır. 

9.2 Kiralama yapılacak hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları, politikaları, konseptleri, hizmet standartları, iptal / iade / değişiklik politikaları, no show kuralları, üyelere sağlanan avantajlar, araç teslim ve finansal politikaları, diğer ek hizmetlerin ücretlendirilme biçimleri belirtilenlerden farklı olabilir. Araç sınıfları (Ekonomi, Premium, Lüks vs.) özellikleri, araç KM, araç yaşı, araç sigorta kapsamları, kiralama noktasına göre farklılık gösterebilir. Hizmet ve ürün tedarikçileri vasıtasıyla gösterilen araçlar, araç teslimi esnasında bulunmayabilir, bu durumda Hizmet ve ürün tedarikçilerinin kuralları geçerlidir.

9.3 Enuygun.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve rezervasyon yapılan hizmet ve ürün sağlayıcılar ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç bulunmaması hallerinde veya Enuygun.com’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir. Araç kiralama sözleşmesi, Kullanıcılar ile araç kiralama şirketleri arasında kurulmaktadır. Enuygun.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili araç kiralama şirketlerinin politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

9.4 Kullanıcıların araç kiralama yapılacak ülkenin kanunlarına ve vize kurallarına, ayrıca hizmet ve ürün sağlayıcıların genel kurallarına, araç kiralama başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine, rezervasyon ilkelerine, kiralama sözleşmelerine, gizlilik politikalarına ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

9.5 Kullanıcı satın aldığı araç kiralama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra ürün ve hizmetler, navigasyon cihazı, bebek koltuğu, uydu radyosu vs. gibi aksesuarlar, yakıt giderleri, otoyol / köprü / tünel geçiş ücretleri, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

9.6 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının araç kiralama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Enuygun.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Enuygun.com’a ödememesi halinde kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

9.7 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. İletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk kullanıcıya aittir.

9.8 Ürün ve Hizmet sağlayıcılar tarafından belirlenen araç kiralama ehliyet ve yaş kuralları satın alma tarihindeki durumları esas alınır. Araç kiralama işlemleri sırasında yaşlarının rezervasyonda kaydedilenden farklı olması halinde ürün ve hizmet sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

9.9 Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek kiralamalarda, uçuş biniş kartı, uçak bileti v.b. uçuşa dair bir belge sunulamaz, hizmet ve ürün sağlayıcılar tarafından belirlenen finansal koşul ve belgeler sağlanamazsa, hizmet ve ürün sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır.

10- KREDİ

10.1 Kredi Hesaplama Ve Kolay Başvuru Hizmeti

10.1.1 Enuygun.com, bankalardan edindiği ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan kredi, faiz oranları, vade vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği bankalar tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Kredi sözleşmeleri bankalar ile kullanıcı arasında akdedilmekte, Enuygun.com aracı hizmet sağlayıcı vasfı ile yalnızca bankalar aracılığıyla edindiği kredi bilgileri doğrultusunda kullanıcılara kredi karşılaştırma, kredi hesaplama ve kolay başvuru imkanı sunmaktadır.

10.1.2 Kullanıcı tarafından SİTE’de yer alan ekrana kredi tutarı, vade ve istenirse iletişim bilgisi girildikten sonra Enuygun.com kullanıcılara, hemen başvuru yapabilecekleri bankalara ait kredi seçenekleri ile diğer bankaların kredi seçeneklerini kredi faiz oranları, aylık ödeme miktarı ve toplam ödeme miktarı ve bankaların kullanıcılara sunduğu avantaj detaylarıyla birlikte gösterir. Enuygun kullanıcıların kredi ve banka seçeneklerini karşılaştırmasını sağlar. Bu bilgiler bankalar tarafından değiştirilebilir, Enuygun.com bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmemektedir. Kullanıcılar tarafından 3 kredi seçeneği seçilmesi ile seçilenler arasında karşılaştırma imkanı sunulur. Bankalar, SİTE kullanıcıları tarafından 5 yıldız üzerinden oylanır.

10.1.3 Kullanıcının hemen kredi başvurusu yapabileceği bir bankayı seçmesi halinde Enuygun.com tarafından ilgili bankanın internet adresine yönlendirilir ve kullanıcı başvuru işlemlerine banka ile devam eder. Kullanıcının diğer bankalara ait kredi seçeneklerinden birini seçmesi durumunda bankalardan edinilen bilgiler doğrultusunda Enuygun.com tarafından kredi hesaplaması ve kredi ödeme planı kullanıcıya sunulur. Kredi hesaplamasında yer alan toplam ödeme miktarı, kredi tutarı, aylık ödeme miktarı, faiz oranı, komisyon ve ek masraflar dahil edilerek gösterilmektedir. Bankalar koşullara göre ek belge, teminat ve kefil isteme, faiz oranları ile ek masrafları değiştirebilir. Kullanıcı, kesin ödeme miktarını bankadan öğrenmesi gerekmektedir. Gösterilen tutarların doğruluğu konusunda Enuygun garanti vermez.

10.1.4 Kullanıcı, SİTE içerisinde karşısında çıkarılan sponsorluk anlaşması dahilindeki bankalar ile iletişime geçme formuna kredi tutarı, vade, kimlik ve iletişim bilgilerini girerek göndermesi halinde, isteği doğrultusunda bilgileri banka tarafından kendisine ulaşılması ve kredi teklifi sunulması amacıyla paylaşılabilir. Burada bankaya iletilen bilgiler açısından banka veri sorumlusudur. Enuygun yalnızca kullanıcıyı bankaya yönlendirmekle yükümlüdür. Bilgilerin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. Bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Enuygun.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır.

10.1.5 Formda yer alan ticari ileti gönderilmesi seçeneği kullanıcıların ihtiyaç duyduğu krediler ile ilgili güncellemeler (faiz değişimi vs.) hakkında kullanıcıyı bilgilendirmeyi amaçlar.

10.1.6 Kredi başvurusu ve sözleşmesi yapılacak bankaların kuralları, politikaları, konseptleri, standartları, sağladıkları avantajları, teminat ve kefil koşulları, ödeme biçimleri, diğer ek koşulları ve ek ücretlendirmeleri belirtilenlerden farklı olabilir. Bankalar söz konusu koşulları kişiye özel belirleyebilir. Bu durumda bankaların sözleşme şartları, kural ve koşulları geçerlidir. Enuygun.com bankaların kredi tekliflerine ilişkin SİTE’de belirtilenlerin doğruluğunu garanti etmez.

10.1.7 Enuygun.com yalnızca karşılaştırma imkanı sunan bir web sitesidir ve kredi sözleşmesinde banka ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını, sözleşmeyi banka ile kuracağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir.

10.5 Enuygun.com SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, kredi hesaplama, karşılaştırma ve kolay kredi başvurusu imkanı, kredi sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanması ile sınırlıdır. Kredi sözleşmesinden doğan hak ve sorumluluklar sözleşmenin taraflarınan ait olup, bunların Enuygun.com’un, bankanın veya kullanıcının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle kredi sözleşmesinden doğan borçlardan dolayı Enuygun.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Kredi, ancak bankalar tarafından verilmektedir.

10.6 Kredi miktarı, faiz oranları, teminat miktarı ve kefil, vade özel durumlara göre ve kişilere göre yeniden belirlenebilr. Kredi başvurusunu banka kabul eder ve başvuru kabul edilebilirlik şartlarını banka oluşturur. Enuygun.com’un başvuru kabul edilebilirlik şartlarına etkisi yoktur. Enuygun.com bir başvurunun banka tarafından kabul edileceğini ve banka ile kredi sözleşmesinin kurulacağını garanti etmez. Başvuruyu kabul etme ve kredi sağlama bakımından tek yetkili bankadır.

10.2 Kredi Kartı Karşılaştırma ve Kolay Başvuru Hizmeti

10.2.1 Enuygun.com, bankalardan edindiği kredi kartlarına dair bilgileri yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan kart markası, kart türü, kart sınıfı, yıllık kart ücreti, ek kart yenileme ücreti, anlaşmalı işyeri sayısı, 1.000 TL harcama için kazanç miktarı, puan kazandırma özelliği ve mil kazandırma özelliği vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği bankalar tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Kredi kart sözleşmeleri bankalar ile kullanıcı arasında akdedilmekte, Enuygun.com sorgulama ve karşılaştırma hizmeti ile yalnızca bankalar aracılığıyla edindiği bilgiler doğrultusunda kullanıcılara farklı bankaların kredi kartlarına ilişkin karşılaştırma ve kolay başvuru imkanı sunmaktadır.

10.2.2 Kullanıcı tarafından SİTE’de yer alan ekrandaki formda yer alan banka adı, kart markası, sıralama türü, puan kazandırma özelliği ve mil kazandırma özelliği isteğe özel olarak doldurulduktan sonra Enuygun, sponsorluk anlaşması dahilinde kullanıcılara hemen başvuru yapabilecekleri bankalara ait kredi kartları ile diğer bankalara ait kredi kartları, kullanıcı tarafından doldurulan form dahilinde gösterir. Bu bilgiler bankalar tarafından değiştirilebilir, Enuygun.com bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmemektedir. Kullanıcılar tarafından 3 kredi kartı seçilmesi ile seçilen kredi kartları arasında karşılaştırma imkanı sunulur. Kredi kartları, SİTE kullanıcıları tarafından 5 yıldız üzerinden oylanır.

10.2.3 Kullanıcının hemen başvuru yapabileceği bir bankayı seçmesi halinde bankalardan edinilen bilgiler doğrultusunda alışveriş faiz oranı, nakit faiz oranı, gecikme faiz oranı vs. ilişkin kart bilgileri sunulmaktadır. Bu bilgiler bankalardan edinilmektedir, banka bilgilerde değişiklik yapabilir. Enuygun.com bilgilerin doğru ve güncel olmalarını garanti etmez. Başvuru ekranında kullanıcıya kredi kartı başvurusu yaparak ilgili bankanın internet adresine yönlendirilmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinin girilmesi gereken bir form sunulur. Kullanıcı, bu formu doldurup gönderdiği takdirde Enuygun.com tarafından bankanın internet adresine yönlendirilir ve kredi kartı başvuru işlemlerine banka ile devam eder. Kullanıcının forma girdiği bilgileri seçmiş olduğu kredi kartına bağlı bilgileri kredi kartı başvurusu işlemleri dolayısıyla banka ile paylaşılabilir. Bilgilerin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. Bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Enuygun.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır.

10.2.4 Formda yer alan ticari ileti gönderilmesi seçeneği kullanıcıların ihtiyaç duyduğu kredi kartı ile ilgili güncellemeler (faiz değişimi, avantajlar vs.) hakkında kullanıcıyı bilgilendirmeyi amaçlar.

10.2.5 Kullanıcının diğer bankalara ait kredi kartı seçeneklerini görüntülemek istemesi durumunda bankalardan edinilen bilgiler doğrultusunda alışveriş faiz oranı, nakit faiz oranı, gecikme faiz oranı vs. ilişkin kart bilgileri sunulmaktadır. Bu bilgiler bankalardan edinilmektedir, banka bilgilerde değişiklik yapabilir. Enuygun.com bilgilerin doğru ve güncel olmalarını garanti etmez.

10.2.6 Kredi kartı başvurusu ve üyelik sözleşmesi yapılacak bankaların kuralları, politikaları, konseptleri, standartları, sağladıkları avantajları, ödeme biçimleri, diğer ek koşulları ve ek ücretlendirmeleri belirtilenlerden farklı olabilir. Enuygun.com bankaların kredi kartlarına ilişkin SİTE’de belirtilenlerin doğruluğunu garanti etmez.

10.2.7 Enuygun.com yalnızca karşılaştırma imkanı sunan web sitesidir ve kredi kartı üyelik sözleşmesinde banka ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını, sözleşmeyi banka ile kuracağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir.

10.2.8 Enuygun.com SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, kredi kartı inceleme, karşılaştırma ve kolay kredi kartı başvurusu imkanı, kredi kartı üyelik sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanması ile sınırlıdır. Kredi kartı üyelik sözleşmesinden doğan hak ve sorumluluklar sözleşmenin taraflarınan ait olup, bunların Enuygun.com’un, bankanın veya kullanıcının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle kredi sözleşmesinden doğan borçlardan dolayı Enuygun.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Kredi kartı, ancak bankalar tarafından verilmektedir.

10.2.9 Kredi kartı başvurusunu banka kabul eder ve başvuru kabul edilebilirlik şartlarını banka oluşturur. Enuygun.com’un başvuru kabul edilebilirlik şartlarına etkisi yoktur. Enuygun.com bir başvurunun banka tarafından kabul edileceğini ve banka ile kredi sözleşmesinin kurulacağını garanti etmez. Başvuruyu kabul etme ve kredi kartı sağlama bakımından tek yetkili bankadır.

10.3 Mevduat Faizi Hesaplama Hizmeti

10.3.1 Enuygun.com, bankalardan edindiği mevduat faiz oranlarına göre kullanıcıya birikiminden elde edeceği net getiri ile toplam kazancı hesaplayarak karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Bu servisten sağlanan yıllık faiz oranı bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği bankalar tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Hesap sözleşmeleri bankalar ile kullanıcı arasında akdedilmekte, Enuygun.com sorgulama ve karşılaştırma hizmeti ile yalnızca bankalar aracılığıyla edindiği bilgiler doğrultusunda kullanıcılara farklı bankaların mevduat faizlerine ilişkin karşılaştırma imkanı sunmaktadır.

10.3.2 Kullanıcı tarafından SİTE’de yer alan ekrandaki mevduat türü ile mevduat süresi (gün/ay/yıl) kısımları isteğe özel olarak doldurulduktan sonra Enuygun.com kullanıcılara, belirtilen mevduat tutarının bankalardan edindiği mevduat faizleri oranları dahilinde elde edilecek net gelir ile toplam kazancı hesaplayarak kullanıcılara karşılaştırmalı olarak sunar. Bu seçeneklerden kullanıcı tarafından seçilmesi halinde yıllık faiz oranı, seçilmiş mevduat süresi ve tutarı için brüt getiri, net getiri, vergi ödemesi gibi bilgiler kullanıcıya gösterilir. Bu bilgiler banka tarafından değiştirilebilir, Enuygun.com bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini taahhüt etmez. Kullanıcı en güncel mevduat faizi için banka ile iletişime geçmelidir.

10.3.3 Hesap başvurusu ve sözleşmesi yapılacak bankaların kuralları, politikaları, konseptleri, standartları, sağladıkları avantajları, ödeme biçimleri, diğer ek koşulları ve ek ücretlendirmeleri belirtilenlerden farklı olabilir. Enuygun.com bankaların mevduat faizlerine ilişkin SİTE’de belirtilenlerin doğruluğunu garanti etmez.

10.3.4 Enuygun.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve hesap sözleşmelerinde banka ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını, sözleşmeyi banka ile kuracağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir.

10.3.5 Enuygun.com SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği hizmet, mevduat faizi hesaplama ve karşılaştırma yapabilme imkanından ibarettir. Verilen hizmet sonrasında kullanıcının banka ile hesap sözleşmesi yapması halinde bu sözleşmeden doğan tüm hak ve sorumluluklar sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların Enuygun.com’un, bankanın veya kullanıcının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle hesap sözleşmesinden doğan borçlardan dolayı Enuygun.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

10.3.6 Mevduat hesabı başvurusunu banka kabul eder ve başvuru kabul edilebilirlik şartlarını banka oluşturur. Enuygun.com’un başvuru kabul edilebilirlik şartlarına etkisi yoktur. Enuygun.com bir başvurunun banka tarafından kabul edileceğini ve banka ile hesap sözleşmesinin kurulacağını garanti etmez. Başvuruyu kabul etme ve mevduat hesabı sunma bakımından tek yetkili bankadır.

11-İNTERNET – GSM TARİFE KARŞILAŞTIRMA

11.1-İnternet Tarifeleri Karşılaştırma ve Kolay Başvuru Hizmeti

11.1.1 Enuygun.com, servis sağlayıcılarından edindiği internet tarifelerine ilişkin bilgileri yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan bağlantı hızı, limit, taahhüt bilgisi, aktivasyon ücreti vs. gibi bilgilerin doğruluğu ve güncelliği servis sağlayıcıları tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. Abonelik sözleşmeleri servis sağlayıcı ile kullanıcı arasında akdedilmekte, Enuygun.com sorgulama ve karşılaştırma hizmeti ile yalnızca servis sağlayıcıları aracılığıyla edindiği bilgiler doğrultusunda kullanıcılara farklı internet tarifelerine ilişkin karşılaştırma ve kolay başvuru imkanı sunmaktadır.

11.1.2 Kullanıcı tarafından SİTE’de sunulan internet hız özelliklerinden birinin seçilmesiyle servis sağlayıcılardan edinilen bilgiler uyarınca Enuygun.com internet tarifeleri gösterir. Kullanıcı; bağlantı hızı, kullanıcı türü, servis sağlayıcı türü, bağlantı türü, bağlantı kotası vs. ilişkin bilgileri düzenleyerek kendine göre bir sıralama ve filtreleme yapabilir. Enuygun.com tarafından kullanıcıya hemen başvuru yapabileceği veyahut servis sağlayıcısı ile iletişime geçebileceği internet tarifeleri sunulur. Kullanıcı bu tarifeler içerisinden tercih ettiği 3 tarifeyi seçerek karşılaştırma yapabilir, seçimler dahilinde servis sağlayıcılardan edinilen tarife bilgileri karşılaştırmalı olarak kullanıcıya gösterilir. Kullanıcı, Enuygun.com’un bu bilgileri servis sağlayıcılardan edindiğini, bilgilerin doğru ve güncel olmayabileceğini kabul ve beyan eder.

11.1.3 Kullanıcının hemen başvuru yapabileceği bir internet tarifesini seçmesi halinde ad, soyad, e-posta, cep telefonu, yaşadığı il ve ilçe vs. ilişkin bilgileri kendisine sunulan forma girmesi beklenir. Kullanıcı, talebi dahilinde formu doldurarak servis sağlayıcısına kendisine ulaşmaları için göndermesi halinde forma girmiş olduğu bilgiler seçmiş olduğu servis sağlayıcı ile kullanıcı ile iletişime geçmesi ve internet tarifesi sunması amacıyla paylaşılır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Enuygun.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır. Formda yer alan ticari ileti gönderilmesi seçeneği kullanıcıların ihtiyaç duyduğu internet paketi ile ilgili güncellemeler (paket fiyatı, avantajlar vs.) hakkında kullanıcıyı bilgilendirmeyi amaçlar.

11.1.4 Kullanıcının iletişime geçebileceği bir internet tarifesini seçmesi halinde Enuygun.com tarafından servis sağlayıcısının internet adresine yönlendirilir ve kullanıcı işlemlerine servis sağlayıcısı ile devam eder.

11.1.5 Tarife başvurusu ve abonelik sözleşmesi yapılacak servis sağlayıcıların kuralları, politikaları, konseptleri, standartları, sağladıkları avantajlar, ödeme biçimleri, diğer ek koşulları ve ek ücretlendirmeleri belirtilenlerden farklı olabilir. Enuygun.com servis sağlayıcıların internet tarifelerine ilişkin SİTE’de belirtilenlerin doğruluğunu garanti etmez.

11.1.6 Enuygun.com yalnızca sorgulama karşılaştırma hizmeti sunan bir web sitesidir ve abonelik sözleşmesinde servis sağlayıcı ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını, sözleşmeyi servis sağlayıcı ile kuracağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir.

11.1.7 Enuygun.com SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, internet tarifesi inceleme, karşılaştırma ve kolay başvuru imkanı, abonelik sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanması ile sınırlıdır. Abonelik sözleşmesinden doğan hak ve sorumluluklar sözleşmenin taraflarınan ait olup, bunların Enuygun.com’un,servis sağlayıcının veya kullanıcının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle abonelik sözleşmesinden doğan borçlardan dolayı Enuygun.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. İnternet hizmeti ancak servis sağlayıcıları tarafından verilmektedir.

11.2-Gsm Tarifeleri Kolay Başvuru ve Karşılaştırma Hizmeti

11.2.1 Enuygun.com, operatör şirketlerinden edindiği GSM tarifelerine ilişkin bilgileri yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan dakika hakkı, SMS hakkı, data hakkı, taahhüt bilgisi, aşım ücretleri vs. gibi bilgilerin doğruluğu ve güncelliği operatör şirketleri tarafından sağlanmakta olup, Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir. GSM abonelik sözleşmeleri servis sağlayıcı ile kullanıcı arasında akdedilmekte, Enuygun.com sorgulama ve karşılaştırma hizmetiile yalnızca operatör şirketleri aracılığıyla edindiği bilgiler doğrultusunda kullanıcılara farklı GSM tarifelerine ilişkin karşılaştırma ve kolay başvuru imkanı sunmaktadır.

11.2.2 Kullanıcı tarafından SİTE’de sunulan kullanıma ilişkin dakika, data, mesaj bilgileri ile telefon tercihi seçimlerini yapması ile Enuygun.com seçimlere uygun GSM tarifelerini gösterir. Kullanıcı, aylık tutar aralığı, hat türü, tarife türü gibi bilgileri düzenleyerek kendine göre bir sıralama ve filtreleme yapabilir. Enuygun.com tarafından kullanıcıya hemen başvuru yapabileceği ve detaylarını inceleyebileceği GSM tarifeleri sunulur. Kullanıcı bu tarifeler içerisinden tercih ettiği 3 tarifeyi seçerek karşılaştırma yapabilir, seçimler dahilinde operatör şirketlerinden edinilen tarife bilgileri karşılaştırmalı olarak kullanıcıya gösterilir. Kullanıcı, Enuygun.com’un bu bilgileri operatör şirketlerinden edindiğini, bilgilerin doğru ve güncel olmayabileceğini kabul ve beyan eder.

11.2.3 Kullanıcının hemen başvuru yapabileceği bir GSM tarifesini seçmesi halinde Enuygun.com tarafından operatör şirketinin internet adresine yönlendirilir ve kullanıcı işlemlerine bu site üzerinden, Enuygun.com’dan bağımsız bir şekilde devam eder.

11.2.4 Kullanıcı detaylarını görüntülemek istediği bir tarifeyi seçimesi halinde Enuygun.com tarafıdan tarifeye ilişkin operatör şirketlerinden edinilen bilgiler gösterilir. Enuygun.com bu bilglierin doğruluğu ve güncelliğini taahhüt etmez.

11.2.5 Tarife başvurusu ve abonelik sözleşmesi yapılacak operatör şirketlerinin kuralları, politikaları, konseptleri, standartları, sağladıkları avantajlar, ödeme biçimleri, diğer ek koşulları ve ek ücretlendirmeleri belirtilenlerden farklı olabilir. Enuygun.com servis sağlayıcıların internet tarifelerine ilişkin SİTE’de belirtilenlerin doğruluğunu garanti etmez.

11.2.6 Enuygun.com yalnızca sorgulama karşılaştırma hizmeti sunan bir web sitesidir ve abonelik sözleşmesinde operatör şirketleri ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını, sözleşmeyi operatör şirketleri ile kuracağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir.

11.2.7 Enuygun.com SİTE’de belirtilen, vermeyi kabul ettiği, GSM tarifesi inceleme, karşılaştırma ve kolay başvuru imkanı, abonelik sözleşmesinin yapılmasına yönelik hazırlık hizmetlerinin sağlanması ile sınırlıdır. Abonelik sözleşmesinden doğan hak ve sorumluluklar sözleşmenin taraflarınan ait olup, bunların Enuygun.com’un, operatör şirketlerinin veya kullanıcının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle abonelik sözleşmesinden doğan borçlardan dolayı Enuygun.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. GSM hizmeti ancak servis sağlayıcıları tarafından verilmektedir.

12- TRANSFER HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 

12.1 Enuygun.com, anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcıları aracılığı ile edindiği transfer hizmeti bilgilerini yayınlamaktadır. Bu servisten sağlanan transfer hizmeti bilgileri, rezervasyon yapılabilecek süreler, rezervasyon durumu, ek hizmet ücretleri vs. ilişkin bilgilerin doğruluğu ve güncelliği hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanmakta olup Enuygun.com bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmemektedir.

12.2 Transfer hizmetleri, hizmet sağlayıcılar tarafından sunulacak olup taşıma hizmeti sözleşmesi de Kullanıcılar ile hizmet sağlayıcı arasında kurulmaktadır. Enuygun.com üzerinden yapılan rezervasyonlar, ödemeler/ücretlendirmeler ve diğer işlemler hizmet sağlayıcı ile Kullanıcı arasında akdedilmekte ve ücret tahsilatı Enuygun.com tarafından yapılmaktadır.

12.3 Enuygun.com yalnızca bir aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sağlayıcı veyahut araç şoförü ile kullanıcı arasında doğması muhtemel uyuşmazlıklarda, hizmet sağlayıcıların sunmuş oldukları hizmetlerin aksaması ve hiç yerine getirilmemesi veya Enuygun.com’dan rezervasyon yapıldıktan sonra meydana gelecek işlemlere ilişkin hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir, Kullanıcı da Enuygun.com’u sorumlu tutamayacağını bilmekte ve buna göre hareket etmektedir.

12.4 Rezervasyonda belirtilen transfer hizmetini sunmak hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Transfer hizmeti, hizmet sağlayıcı tarafından çeşitli sebeplerle iptal edilebilir veya ertelenebilir. Hizmet sağlayıcının rezervasyona özel olarak sunduğu cayma, iptal, değişiklik politikası olabilir. Enuygun.com bu iptal ve değişikliklerden, politikalardan ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz. İptal veya değişiklik gibi durumlarda uygulanacak prosedür hizmet sağlayıcı tarafından belirlenir.

12.5 Rezervasyon işlemlerinde; Karayolu Taşıma mevzuatı ve sair diğer mevzuat hükümleri, söz konusu hizmet sağlayıcının rezervasyon, taşıma kuralları, iptal ve iade politikası, no-show, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı diğer tüm kurallar geçerli olacaktır. Bu kurallar hizmet sağlayıcılara ve rezervasyon farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her koşulda, rezervasyon servis ücreti iade edilmez.

12.6 Enuygun.com’un kullanıcıların iptal / iade / değişiklik talepleri konusunda müşteri hizmetleri servisi sunması, ilgili hizmet sağlayıcının politika ve kurallarına uygun talepleri sonuçlandırmak amacını taşıyor olup, kullanıcıların keyfi iptal / iade / değişim ve benzeri sözleşmeye aykırı taleplerini yerine getirebilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Söz konusu işlemlerde hizmet sağlayıcının politika ve kuralları geçerlidir.

12.7 Kullanıcılar, transferin öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, hizmet sağlayıcının Kullanıcıyı ve/veya eşyasını kabul etmemesi, Kullanıcının geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Enuygun.com’un sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar.

12.8 Kullanıcıların mevzuata, hizmet sağlayıcıların genel kurallarına, rezervasyon başlangıç ve bitiş tarih ve saatlerine, rezervasyon ilkelerine, taşıma sözleşmesine, gizlilik politikalarına ve iptal / iade / değişim politikalarına ve ek ücretlendirme koşullarına uygun davranması beklenmektedir.

12.9 Kullanıcı satın aldığı transfer hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra ürün ve hizmetler, bebek / çocuk koltuğu, otoyol/köprü/tünel geçişi, havaalanı karşılama, ara durak, yabancı dil bilen sürücü, ikram, ara bölme, wifi ve benzeri tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

12.10 Söz konusu hizmetin ifasından sonra kullanıcının ödeme yapmak için kullandığı kredi kartının Enuygun.com’un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Enuygun.com’a ödememesi halinde Kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

12.11 Kullanıcı tarafından satın alma aşamasında paylaşılan kimlik, iletişim bilgilerinin ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin doğruluğu Kullanıcı sorumluluğundadır. Bilgilerin rezervasyonda beyan edilenden farklı olması halinde hizmet sağlayıcıların kurallarına göre işlem yapılır. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesi sebebiyle Enuygun.com’a yükletilebilecek bir zarar bulunmamaktadır.

12.12 İletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından değişikliklerin bildirilmemesinden doğan sorumluluk Kullanıcıya aittir. Eposta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Enuygun'un ekstra servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Enuygun hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda hizmet sağlayıcı veya araç şoförü e-posta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek rezervasyon ile ilgili son değişiklikleri Kullanıcı / Üye’ye bildirebilir. Bu durumlarda Kullanıcı/Üye Enuygun.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

12.13 Enuygun.com, hizmet öncesinde, sonrasında ve hizmet sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, mal veya can kaybı gibi durumlardan, herhangi bir ihmal veya kusurdan, hizmetin belirtilen hareket saatinde başlamamasından veya seyahat süresinin uzamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

12.14 No-Show (Rezervasyona Gelinmemesi): Hizmet sağlayıcının politikalarına göre değişkenlik göstermekle birlikte, adres çıkışlı rezervasyon veyahut havalimanı çıkışlı rezervasyonlarda hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen süre boyunca araç kalkış yerinde beklemektedir. Belirtilen sürelerde Kullanıcının gelmemesi durumunda hizmet sağlayıcı firma no-show uygulama hakkına sahiptir. İptal/iade prosedürleri, iade yöntemi ve iade süresi hizmet sağlayıcı firmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

12.15 Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, salgın hastalık, pandemi tedbirleri, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları gibi sebeplerle uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması, karayollarının trafiğe kapatılması gibi durumlarda Enuygun.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya birkaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili hizmet sağlayıcıya veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

13- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

13.1 Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE'nin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Enuygun.com'a ait ve/veya Enuygun.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Enuygun.com hizmetlerini, Enuygun.com bilgilerini ve Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Enuygun.com'un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Enuygun.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

13.2 İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Enuygun.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Enuygun.com; Enuygun.com hizmetlerine, Enuygun.com bilgilerine, Enuygun.com Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Enuygun.com ticari markalarına, Enuygun.com ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İşbu Kullanım Kuralları’nı kabul ederek, Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Enuygun.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İşbu Kullanım Koşulları’nda izin verilen haller dışında Enuygun.com'un telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir.  

14- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Enuygun web sitesi ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. Enuygun kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar. Web sitesinde faydalanılan hizmetlerin süreçlerine göre işlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye ”Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile erişilebilir. Ancak başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı Enuygun sorumlu değildir. 

15- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Enuygun.com işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Enuygun.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Enuygun.com'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Enuygun.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Enuygun.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

16- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17- YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Enuygun.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Enuygun.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.