Çalışan nüfus 2012'den umutlu!

Ranstad Workmonitor'un raporuna göre tüm dünyada çalışanlar, 2012'den beklentileri hakkında olumlular. Rapor, 30 ülke baz alınarak gerçekleştirildi. Bu 30 ülkenin 21'inde çalışanlar 2011'e göre yüksek gelir beklentisi içinde. Raporda incelenen konular şöyle,

Maaş ve performans ilişkisi

Çoğu ülkede çalışanların en az %60'ı, Türkiye'de ise %73'ü maaşlarının performanslarını yansıtmadığını düşünüyor. Türkiye'de çalışanların %80'inden fazlası yeni yılda maaş zammı, ikramiye ya da çalışan yardımlarında iyileşme bekliyor.

Yurtdışında çalışma

Dünyadaki eğilimde, yurtdışına daha iyi şartları yakalamak için çıkmak çok revaçta değil ancak Türkiye'de çalışanların %52'sinden fazlası, başka ülkelere taşınabileceklerini belirtiyorlar. Koşulların şu anki durumlarına oranla iyileşmemesi halinde, bu isteğin oranı%36'ya düşüyor.

Çalışan güveni

İşsiz kalan çalışanın 6 ay içinde başka bir iş bulma güveni azalmış durumda, Türkiye'de aktif olarak iş arayan yüzdesi üçüncü çeyreğe oranla, %11'den %9'a geriledi.  İş kaybı korkusu ise %3'ten %7'ye çıktı.

Bu tabloya bakıldığında, Türkiye'deki çalışan profili, rapora katılan diğer ülkeler içinde değerlendirildiğinde, ülke değiştirme konusunda çoğu ülkenin çalışanlarına göre cesur davranıyor, daha paralı yaşamın getirisi olarak bu seçimi yapabilir durumda. Genellikle Avrupalı çalışanlar, kendilerine daha uygun olsa bile iş için yer değiştirmek, ülke değiştirmek ve uzağa taşınmak istemiyorlar; yapılan anket çalışmasında soruları yanıtlayanların üçte birinden azı değişim istiyor.

Tuğba Hacıbayramoğlu
2059 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.