Tek Limit uygulamasının gerekliliğinin altını çizmek üzere, 2011 Kart Monitör araştırması raporunda kart limiti ile ilgili istatistiklere de yer verildi.

Rapora göre kredi kartı ortalama limiti, 2.541 TL oldu. %28 ile en fazla tercih edilen limit aralığı ise 1.000 ve 2.000 TL olarak belirtildi. Rapora göre 20 bin TL üzerinde limitli olan kartları kullanan tüketici oranı %2 ve 5.000 TL altında limit kullanan tüketici oranı ise %89.

Bu araştırmaya göre kredi kartlarının kullanılan ortalama limiti %47'lerde ve kullanıcıların %68'i kart limitlerini aşmıyor.
2011 verilerine göre %17'lik kesim limitin yarısını kullanırken, sadece %8'lik kesim keredi kartı limitinin %85'i ve üzerinde bir oranda kullanılıyor.


Araştırma sonuçlarına göre, limitlerimizi aşmadığımız ve kredi kartı kullanımına hakim olduğumuz söylenebilir ancak burada önemli olan bir tüketicinin kaç kredi kartı ile ayı geçirdiği ve kaç kredi kartında limitlerini yukarıda belirtildiği gibi kullandığı.

Araştırma sonuçları bize, tek limit uygulaması henüz başlamamışken dahi bilinçli bir biçimde kredi kartlarımız ve bütçemiz limitlerine göre geçinebildiğimizi gösteriyor. Yani 2011 sonundaki düzenlemeler, hedefini bulmuş görünüyor.

Yine bu dönemde ortaya çıkan tek limit uygulaması da borçlanma ve kredi kartı kullanımı alışkanlıklarımızı hem banka hem tüketici ayağında gelir - gider dengesi gözeterek düzenlememizi talep eden bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştı.

Peki durum bu haldeyken, tek limit uygulaması gerekli mi? Bizce, yapılan düzenlemeler ile kredi kartı kullanımı ve borçlanma alışkanlıklarımızda önemli bir değişim ve gelişim var. Bu durumda tek limit uygulamasının gerekliliği yeniden sorgulanıp tartışılabilir.


mugekanbay
Müge Kanbay
125 Yazı
İçerik editörü. Marmara İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. 6 yıldır internet bazlı projelerde ürün geliştirme-içerik üzerine çalışıyor.
Popüler Seyahat Yazıları
Uzman Yazarlar