Barınma ihtiyacı harcama kalemlerimizin en üst seviyesinde yer alır. Çünkü pahalıdır, ulaşılması kolay değildir. Ya ev kiralarsınız ki, çoğu kez gelirinizin yarısı kiraya gider. Ya da ev satın alırsınız kredi ya da borç ödemeleriniz nedeniyle gelirinizin çoğunu yine konuta ayırmak durumunda kalırsınız.

İçindekiler

En az sağlık harcamalarına para ayırıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde hane halkı harcamaları araştırmasına göre de kazancımızın yüzde 25.8’ini konut giderlerine ayırıyoruz. Konut ve kira harcamalarını % 20,7 ile gıda izliyor. Hemen hatırlatalım harcamalarımızda en az payı % 1,9 ile sağlık alıyor. Hastalanmadan doktora gitmedeğimiz için mecbur kalmadıkça sağlığa para ayırmıyoruz.

Konut ve gıda harcamaları hala en yüksek harcama kalemi olarak görülse de geçtiğimiz yıllara göre oranlarında düşme var. Ancak bu yıl giyim, ayakkabı, ulaştırma, lokanta, seyahat harcaması gibi gelir kalemlerinde ise yükseliş var. Eğitim  harcamaları ise aileden aileye değişiklik gösteriyor.

Devlet okulunu tercih eden ailelerle eğitim harcaması düşük kalırken özel okulu tercih eden aileler ciddi bir eğitim harcaması yapıyor.

Yazar : Tuğba Hacıbayramoğlu


tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
1486 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Popüler Seyahat Yazıları
Uzman Yazarlar