Yeni emekli maaşları belli oldu

tugbahacibayramoglu
İçindekiler

2000'den önce emekli olanların zam farkları belli oldu. SGK'nın internet sitesinden TC kimlik numarası ve sicil numarasını girerek intibak farklarını ve 2013 Ocak dönemi aylıklarını ek ödeme tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.

8 Mart 2012'de Resmi Gazete de yayımlanan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5. maddesiyle 5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 39. Maddesine göre:

Son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup 506 sayılı Kanun'un mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıklarının söz konusu maddede yer alan hükümlere göre yeniden hesaplanacağı hüküm altına alındı.

Zamları SGK’nın sitesinden öğrenebilirsiniz

Bu kapsamda, 2000 öncesi SSK kapsamındaki emeklilerin dosyalarında bulunan bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılarak güncellenmesi işlemleri tamamlanarak intibak farkları hesaplandı. Emekliler, SGK'nın internet sayfasında www.sgk.gov.tr adresinde yer alan ''İntibak Farkları'' bağlantısından TC kimlik numarası ve sicil numarası ile sorgulama yaparak intibak farklarını ve 2013 Ocak dönemi aylıklarını ek ödeme tutarı dahil görüntüleyebilecek.

Hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilecek ve hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.

tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
2051 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Uzman Yazarlar