Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır.

Bireysel müşterilerin açtığı hesaplara “tasarruf mevduatı” işletmeler adına açılan hesaplara “ticari mevduat”, bankaların diğer bankalarda açtığı hesaplara “bankalar mevduatı” ve resmi kurumların bankalarda açtığı hesaplara da “resmi mevduat hesapları” ismi verilir.

Mevduat bankalarında açılan hesaplar “mevduat hesabı” ismini alırken katılım bankalarında açılan bu tür hesaplar “özel cari hesap” adını alır.

Mevduat hesapları yaygın olarak vadeli ve vadesiz mevduat hesapları diye ikiye ayrılır. Katılım bankalarında açılan vadesiz mevduat hesapları “özel cari hesap” adı ile anılırken, vadeli hesaplar “katılma hesabı” adıyla anılır.

Vadesiz mevduat:

Süresiz ve karşılıksız olarak bankalar nezdinde açılan hesaplardır. Tüketici için bir çeşit saklama hesabıdır. Kişilerin maaşının yattığı, bu hesap üzerinden başkasına para transferi ya da fatura ödemesi yapabildikleri hesaplardır. Hesap sahibi dilediği zaman parasını çekebilir. Ayrıca bu hesaplar üzerinden birikimlerini çeşitli yatırım araçlarına aktarabilirler. Bankalar bir de maaş müşterilerine ya da hesap açan özel müşterilerine, artı hesap ya da adı artı para gibi isimlerle ekstra bir hesap bakiyesi de ekleyebilir.

Vadeli mevduat:

Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.

Tuğba Hacıbayramoğlu
2330 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.