10 kişiden dokuzunun tasarrufu yok!

betulsungurlu
İçindekiler

ING Bank’ın girişimi ile hazırlanan “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” sonuçlarına göre 18 yaş üstü nüfusunun sadece yüzde 10’u tasarruf hesabına sahip. Yani yaklaşık olarak her on kişiden dokuzunun birikimi bulunmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise hane halkının tasarruf oranları son birkaç yıldır düşüyor. Bunun en önemli nedeni ise harcanabilir gelirin tüketime yönelmesi…

ING Bank’ın girişimi ile hazırlanan araştırmaya göre ise tasarrufu olmayanların yüzde 61’inin gelir seviyesi birikim yapmaya müsait değil. Hatta bize göre bu kişilerin önemli bir kısmı zaten krediler yardımı ile geçimini sürdürebiliyor. Nitekim TÜİK verileri bizi destekliyor.

10 kişiden 6’sı borç ödüyor

TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 61’inin, konut alımı ve konut masrafları dışında da, borç ve taksit ödemeleri var. Bu kişilerin yarıya yakını borç ve taksit ödemelerinin kendilerine çok fazla yük bindirdiğini söylüyor. Hal böyle olunca zaten 10 kişiden 3’ü zar zor geçiniyor, borç çeviriyor; kalan üçü de diğer grup kadar zorlanmasa da hala borç ödediği için tasarruf edemiyor diyebiliriz. Kredi kartları ve ihtiyaç kredileri bu kişilerin yaşamlarında önemli bir yer teşkil ettiği için kredilerde tasarruf edebilmek birikim yapmaktan çok daha öncelikli hale geliyor onlar için. Siz de bu grupta yer aldığınız düşünüyor ve daha az maliyetle borçlanmak istiyorsanız Enuygun kredi adresinden kredileri karşılaştırabilirsiniz.

Yüzde 15, tasarrufu nasıl değerlendireceğini bilmiyor

ING Bank’ın 26 farklı ilde ankete katılan 800 kişi ile yaptırdığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 40’ı ya tasarrufa ihtiyacı olmadığını düşünüyor ya da tasarruflarını nasıl değerlendireceğini bilmediğini  söylüyor. Öte yandan araştırmada çocuklu kişilerin tasarruf edebilme oranının çok daha düşük olduğu sonucu çıkıyor.

Tasarruf bir alışkanlık!

Ankete katılanlar arasında tasarrufun bir alışkanlık olduğunu düşünenler yüzde 61 ile çoğunluğu temsil ediyor. Bu alışkanlık çoğumuzda henüz olmasa da bankalar, küçük miktarlarla da tasarrufa başlamayı teşvik edici ürünler sunarak hepimizi birikime davet ediyor. Alt limit sınırı olmayan ve cazip faiz oranı sunan ING Bank’ın Turuncu hesabı bu alışkanlığı edinmek güzel bir başlangıç!

Tasarruf için en çok vadeli mevduat tercih ediliyor!

Tasarruf aracı olarak yüzde 41 ile vadeli mevduat başı çekiyor.  Ardından altın, vadesiz hesaplar ve yastık altı birikimler geliyor. Fonlar yüzde 8 ile daha az tercih edilirken, bireysel emeklilik fonları yüzde 4 ile gerilerde kalıyor. Tasarruflarınız için vadeli mevduatları karşılaştırmak isterseniz Enuygun mevduat adresinden faydalanabilirsiniz.

Yazar : Betül Sungurlu

betulsungurlu
Betül Sungurlu
323 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Uzman Yazarlar