Enflasyon nedir?

Günümüzde ekonomik terimler arasında sıklıkla duyduğumuz "enflasyon", fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir artışı ifade eder. Bu artış, bir ekonominin genel mal ve hizmetlerinin fiyatlarında meydana gelir. Enflasyon, tüketicilerin alım gücünü azaltarak ve satın alma gücünün azalmasına yol açarak ekonomik dengeleri etkileyebilir. Peki, enflasyonun nedenleri ve etkileri nelerdir? İşte enflasyonun temel noktaları!

İçindekiler

Enflasyon ne demektir?

enflasyon nedir

Enflasyon, günlük hayatta sık kullandığımız mal ve hizmetlerin fiyatlarının zamanla artış gösterebileceği veya azalabileceği bir ekonomik kavramdır. Ancak enflasyon, yalnızca tek bir malın veya hizmetin fiyatının artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir yükseliş içinde olmasıdır. Başka bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının artması veya tüm malların fiyatlarının tek seferde artması enflasyon olarak kabul edilmez. Örneğin, aylık enflasyon oranının %1 olması, o ay içinde fiyatların genel seviyesinin bir önceki aya göre %1 oranında yükseldiğini gösterir. Enflasyon, ekonomi üzerinde önemli etkilere sahip olup, doğru analiz edilmesi ve yönetilmesi gereken önemli bir ekonomik göstergedir.

Enflasyon neden olur?

enflasyon neden olur

Enflasyonun ortaya çıkmasında birkaç temel faktör bulunur. Bunlar arasında talep enflasyonu, arz enflasyonu ve maliyet enflasyonu yer alır. Talep enflasyonunda, talep miktarı arzı aşar ve fiyatlar yükselir. Arz enflasyonunda, mal ve hizmetlerin arzı azalırken fiyatlar artar. Maliyet enflasyonunda ise işletmelerin üretim maliyetleri yükselir ve bu maliyet artışları fiyatlara yansır.

 • Talep enflasyonu: Talep enflasyonu, talep miktarının arzı aşmasıyla ortaya çıkar. Tüketicilerin harcamaları arttığında, mal ve hizmetlere olan talep de artar. Bu durumda, fiyatlar yükselir ve enflasyon oluşur. Talep enflasyonuna yol açan faktörler arasında artan tüketici gelirleri, düşük faiz oranları ve genel ekonomik iyimserlik sayılabilir.
 • Para arzı: Para arzının artmasıyla birlikte, yatırım ve tüketim harcamaları da artış gösterir, bu da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturur. Daha fazla para dolaşımı, talep ve arz dengesinde değişikliklere yol açar, bu da genel fiyat düzeyinde artışa neden olur. Bu durumda, ekonomideki para miktarı arttıkça insanların elinde daha fazla harcama gücü olur ve bu harcama gücü artışı da fiyatlar üzerinde etkili olur.
 • Maliyet enflasyonu: Maliyet enflasyonu, işletmelerin üretim maliyetlerindeki artışların fiyatlara yansımasıyla meydana gelir. Örneğin, hammadde fiyatlarının yükselmesi, enerji maliyetlerindeki artışlar veya işgücü maliyetlerindeki yükseliş maliyet enflasyonuna neden olabilir. İşletmeler bu maliyet artışlarını fiyatlara yansıtarak enflasyonu tetikler.
 • Enflasyon beklentileri: Tüketiciler ve üreticiler arasında yaygın olan bu beklentiler, enflasyonun artmasına katkı sağlar. Enflasyon beklentileri, ekonomik faaliyetleri ve para politikalarını da etkiler. Dolayısıyla, enflasyon bekleyişleri ekonomi yöneticileri tarafından yakından takip edilmeli ve ekonomik politikaların oluşturulmasında dikkate alınmalıdır. İlerleyen dönemde fiyatların ne yönde ilerleyeceği, bu beklentilere bağlı olarak şekillenir ve enflasyon üzerinde önemli bir rol oynar.

Enflasyonun nedenleri bu şekilde çeşitlilik gösterir ve bir ekonomide birden fazla faktörün etkisiyle oluşabilir. Ekonomi politikaları, enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomik istikrarı sağlamak için bu faktörleri dikkate alır ve uygun önlemler alır.

Enflasyonun etkileri nelerdir?

enflasyon tablo

Enflasyon, ekonomik sistem üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Bunlar arasında satın alma gücünün azalması, tasarrufların değer kaybetmesi, faiz oranlarının yükselmesi, mali dengesizliklerin oluşması ve yatırım kararlarının zorlaşması sayılabilir. Enflasyon, gelir dağılımında da dengesizliklere neden olabilir ve sabit gelirli insanları daha fazla etkileyebilir.

 1. Satın alma gücünün azalması: Yüksek enflasyon, fiyatların sürekli yükselmesine neden olur ve bu da tüketici satın alma gücünün azalmasına yol açar. İnsanlar daha az mal ve hizmet satın alabilir ve yaşam standartları düşebilir.
 2. Tasarrufların değer kaybetmesi: Enflasyon, tasarrufların reel değerini azaltır. Birikim yapan bireyler ve kurumlar, enflasyon nedeniyle tasarruflarının satın alma gücünün azaldığını deneyimler.
 3. Faiz oranlarının yükselmesi: Yüksek enflasyon dönemlerinde merkez bankaları genellikle faiz oranlarını artırır. Bu da kredi maliyetlerini yükseltir ve yatırımların maliyetini artırır. Aynı zamanda, bireylerin borçlanma maliyetini de artırarak harcamalarını kısıtlayabilir.
 4. Mali dengesizliklerin oluşması: Yüksek enflasyon, ekonomide mali dengesizliklere neden olabilir. İşletmelerin üretim maliyetlerinin artması, kar marjlarını etkileyebilir ve bazı işletmelerin faaliyetlerini durdurmasına veya işçi çıkarmasına yol açabilir.
 5. Yatırım kararlarının zorlaşması: Enflasyon, belirsizlik yaratır ve yatırım kararlarını zorlaştırır. Yüksek enflasyon, gelecekteki karlılık beklentilerini olumsuz etkileyebilir ve yatırımcıları risklerden kaçınmaya yönlendirebilir.

Enflasyonun gelir dağılımındaki etkileri nelerdir?

enflasyon gelir dağılımı

Enflasyon, gelir dağılımında dengesizliklere neden olabilir. Özellikle sabit gelire sahip insanlar, enflasyon nedeniyle satın alma güçlerinin azalmasıyla daha fazla etkilenebilir. Gelirleri artmayan veya sınırlı artan kişiler, enflasyon nedeniyle daha fazla zorlanabilir ve yaşam standartları düşebilir.

Yüksek enflasyon oranları, genellikle düşük gelirli kesimleri daha fazla etkiler. Bu durum, sabit gelire sahip bireylerin satın alma güçlerinin daha hızlı azalmasına ve geçim sıkıntıları yaşamasına neden olabilir. Yüksek enflasyon, zenginlik ve fakirlik arasındaki uçurumu derinleştirebilir ve gelir dengesizliklerini artırabilir. Ayrıca, düşük gelirli kesimlerin tasarruf yapma olanakları azalırken, yüksek gelirli kesimlerin yatırım ve varlık edinme fırsatları artabilir.

Enflasyonun etkileri, ekonomik koşullara, politikalara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak enflasyon, ekonomik istikrarı ve toplumun refahını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, enflasyonla mücadele etmek ve etkilerini minimize etmek, ekonomik politika yapıcıları için önemli bir hedef olmalıdır.

Faiz oranlarındaki değişikliklerin enflasyon üzerindeki etkileri nelerdir?

enflasyon faiz oranları

Faiz oranlarının değişikliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri, dört ana kanal üzerinden görünür:

 1. Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki değişiklikler, diğer banka ve finans kurumlarının uyguladıkları faizlere etki eder.
 2. Piyasa faiz oranları, bankalardan alınan kredi miktarının ve hisse senedi, döviz gibi varlıkların fiyatlarının değişmesine yol açabilir.
 3. Faiz oranlarına ilişkin kararlar, yurt içi ve uluslararası faiz oranları arasındaki göreli ilişkiyi ve ülkeye gelen yabancı sermayeyi etkiler.
 4. Faiz oranlarına yapılan değişiklikler, beklentileri ve ileriye dönük kararları da etkileyerek ekonomik süreçte önemli bir rol oynar.

Ekonomi, faiz oranlarındaki değişikliklere uyum sağlamada zaman alabilir ve bu etki, politika değişikliklerinin sözleşmelere yansıma süreleri ve bireylerin tüketim alışkanlıklarını değiştirme hızları gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Geçmişteki enflasyon oranlarına dayalı alışkanlıkların değiştirilmesi, ekonomide politika değişikliklerinin etkilerini zayıflatabilir. Dolayısıyla, faiz oranlarındaki değişikliklerin ekonomi üzerindeki etkileri, bu kanalların dinamikleri göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir.

Finansal seçeneklerinizi daha iyi anlamak ve en uygun kredi türünü seçmek için, banka kredileri hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Hesaplama aracı ile birlikte sürekli yenilenen güncel faiz oranlarına erişebilir, ihtiyaç, konut, taşıt ve KOBİ kredi türleri ile ilgili tüm detayları tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. 

Enflasyonun ölçümü nasıl yapılır?

enflasyon ölçümü

Enflasyon, Türkiye'de resmi olarak TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından hesaplanır. Enflasyon, ekonomik bir gösterge olarak, piyasada belirlenen mal ve hizmetlerin fiyatlarının dönemsel değişimini ifade eden fiyat endeksleri kullanılarak hesaplanır. Bu oran, fiyatların genel düzeyinde belirli bir zaman diliminde meydana gelen değişme oranını temsil eder ve ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak görev yapar.  

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi), enflasyonun ölçümünde kullanılan iki önemli göstergedir. TÜFE, tüketicilerin satın aldığı nihai ürünlerin fiyatları üzerinden toplanırken, ÜFE ise yurtiçinde üretimi yapılan ürünlerin üretim sonrasındaki fiyatlarını içerir. Bu endeksler, ekonomik kararların alınması ve politikaların belirlenmesi için önemli bir veri kaynağıdır. Enflasyon oranları, ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin belirlenmesi açısından sürekli olarak takip edilir ve analiz edilir.

*Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir, sadece bilgi amacı taşır.


Ezgisu Ögenler
Ezgisu Ögenler
50 Yazı Sayısı
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan yazar, kariyeri boyunca sektör öncüsü pek çok firmada içerik editörlüğü yaptı.
Popüler Yazılar
Kredi kartı puanlarını kullanabileceğiniz siteler
Ezgisu Ögenler
Ezgisu Ögenler
15 Nisan 2024
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E9923104
Esnaf kefalet kredisi nedir?
Ezgisu Ögenler
Ezgisu Ögenler
15 Nisan 2024
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E9920630
Altın yatırımı nasıl yapılır?
Ezgisu Ögenler
Ezgisu Ögenler
15 Nisan 2024
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E9912079
Evlilik kredisi nasıl alınır?
Ezgisu Ögenler
Ezgisu Ögenler
15 Nisan 2024
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E9911887

Enuygun’da Bulabileceğiniz Finansal Ürünler

Size Özel Kredi Teklifleri E-postanıza Gelsin
Bu sayfada sunulan verilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmemekte olup, finansal enstrümanlara ait bilgilerin gerçek zamanlı olmayabileceği ve belirli bir gecikmeyle sunulduğu dikkate alınmalıdır.