Aralık ayından bu yana Türkiye’deki kredi genişlemesi hükümetin yakın merceği altında! Merkez Bankası aldığı bir dizi karar ve ileriye yönelik önlemler sinyaliyle bankaların kredilerdeki büyümesini sınırlamaya çalışıyor. 2010 yılında kredilerdeki ciddi artışın 2011’de de artarak devam etmesinin finansal istikrarı tehdit edeceğinden kaygı duyan yetkililer, kredi genişlemesini sıkı bir biçimde takip edeceğini ve gereken önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğini belirtiyor. Son olarak zorunlu karşılık oranlarını vadeye göre çeşitlendirerek artıran Merkez Bankası, faiz dışı enstrümanlarla bankaların fon maliyetlerini bir miktar artırdı. Asıl sorunun maliyetten ziyade fon kaynaklarındaki kısıtlamada olduğunu belirten banka yetkilileri daha çok kaynak oluşturmak zorunda kalacak. Bu sebeple bankaların gündeminde mevduat faizlerinde artış konusu var. Bunun ilerleyen dönemlerde kredi faizlerine de yansıması ihtimal dahilinde! Konut kredileri ise bunun içinde olup olmayacağı daha belli değil.

Fiyat istikrarıyla finansal istikrarı birarada değerlendiren Merkez Bankası, açıklanan ‘Orta  Vadeli Program’ çerçevesinde pek de alışkın olunmayan yöntemlerle bir yandan düşük faiz seviyelerini devam ettirmeye bir yandan da kredi büyümesini sınırlamaya çalışıyor. Gerekçe; ise cari açık! Tam olarak etkisi hesaplanamasa da yapılan bir dizi korelasyon, kredi büyümesindeki %5’lik bir artışın cari açığın GSYİH’ye (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) oranını %2.1 arttırdığına işaret ediyor.

2011 yıl sonu için enflasyon beklentisi %5.3, büyüme ise %4.5! 2011 yılında enflasyonun ve beraberinde politika faizlerinin de düşmesi bekleniyor. Düşük faiz ortamında doğal olarak beklenecek kredi büyümesinin yukarıda belirtilen sebeplerle belli bir aralıkta tutulması cari açığın kontrolü açısından önem taşıyor. Ancak yine de %4.5’luk büyüme hedeflemesine karşılık elbette bir miktar kredi büyümesi de kaçınılmaz. Zaten yapılan korelasyon sonuçlarına dayanarak kredilerde 2011 yılı için istenen büyüme %20-25 aralığında. Yetkilerin endişesi kredi büyümesinin bunun üzerine çıkması! Zira şimdilik cari açığın finansmanında sorun yok gibi görünse de sıcak para bu açığın çok önemli bir kısmını finanse ediyor ve olası bir dengesizlikte oluşabilecek ani sermaye çıkışları tehdit oluşturuyor. Sözün özü cari açık 2011’in öncelikli hedefi! Bu sebeple de dengeli ve istikrarlı büyümenin yanında kredilerde de kontrollü büyüme hedefleniyor.

Şimdilik bankalar da Merkez Bankası da gözlem halinde! Ocak ayında Merkez Bankası’ndan 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha bekleniyor. Bu indirimin kredilere bahsi geçen nedenlerle yansıması ise pek muhtemel görünmüyor.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.