Beş banka yöneticisinden dördü kredi faizlerinde artış bekliyor!


Betül Sungurlu
| 2 Dakikalık Okuma| 24 |Güncellenme : 10 Aralık 2019

Bankaların üst düzey yöneticileri, 2011 yılının ikinci çeyreğine dair faiz beklentilerini BDDK anketinde dile getirdi. Ankete Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda çalışan 57 üst düzey yönetici (banka genel müdürleri, genel müdür yardımcıları) katıldı. Anket sonuçlarına göre, her beş banka yöneticisinden dördü kredi faizlerinde yükselme öngörüyor.

Genel olarak bakıldığında banka yöneticileri Nisan-Haziran 2011 dönemine dair hem enflasyonda hem de kredi faizlerinde yükselme, banka karlılıklarında ise düşme bekliyor. Buna rağmen kredi hacimlerinde yılın ikinci çeyreğinde yine artış olacağı öngörülüyor. Özellikle KOBİ kredilerinde artış olacağına dair beklenti ortak fikir niteliğinde! 3 ay vadeli mevduat faiz oranlarında ise bankacıların yaklaşık olarak yarısı artış, yarısı da aynı kalacağı yönünde görüş bildiriyor.

Ankete katılan 57 banka yöneticisinin %77’si yılın ikinci çeyreğinde konut kredisi faizlerinde artış olacağı,  %23’ü ise değişiklik olmayacağını dile getirdi. Konut kredisi haricindeki diğer tüketici kredilerinde ise ankete katılanların %81’i yükseliş olmasını, %18’i aynı kalmasını, %2’si ise azalmasını bekliyor. Bu verilere göre yaklaşık olarak her beş banka yöneticisinden dördü kredi faizlerinde artış olacağını bekliyor.  Ticari kredi faiz oranlarında artış bekleyenlerin oranı ise yine %81! Kredi kartları faizlerinin aynı kalacağı yönünde görüş belirtenlerin oranı %65 olarak gerçekleşirken, banka yöneticilerinin %30’u kredi kart faizlerinde de yükseliş bekliyor!

Sektörde yılın ikinci çeyreğinde de toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerde artış bekleniyor. Ankete katılanların yaklaşık olarak %80’i bu yönde görüş bildirdi. Konut kredileri hacminde artış bekleyenlerin oranı %68 iken, taşıt kredileri hacminde yükseliş bekleyenlerin oranı %49! Bankacıların %74’ü kredi kartları hacminde yılın ikinci çeyreğinde yine artış bekliyor! Ticari kredi hacminde artış bekleyenlerin oranı ise %85!

Bu ankette; banka üst düzey yöneticilerinin %40’ı tüketici kredileri hacmini etkileyecek en önemli faktörün tüketici talebi olduğunu belirtiyor. Yasal düzenlemelerin en etkili olduğunu düşünenlerin oranı %35 iken bankacıların sadece %23’ü bireysel kredi faizlerinin kredi hacmini etkileyecek nedenler arasında en önemli olacağını düşünüyor.

Anketin bir önceki dönem anketine göre en önemli farkı; özellikle kredi faizlerinin seyri konusunda bankacıların beklentilerinde önemli değişiklikler olması! Yılın ilk çeyreğine dair konut kredisi faizlerinde artış bekleyenlerin oranı sadece %15 iken bu anket döneminde %77’ye yükseldi. Benzer şekilde konut hariç diğer tüketici kredisi faizlerinde artış bekleyenlerin oranı ise %23’ten %81’e yükselmiş durumda!

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.