Kefil Sayısı -
TeminatSatın alınacak konut üzerine 1. dereceden ipotek koyulacaktır.
Gerekli Belgeler-
Diğer Masraflar Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 1.150,00 TL olarak alınmıştır.)
Ekspertiz Ücreti : Başlangıçta bir defa 702 TL.
İpotek Tesis Ücreti : Başlangıçta bir defa 257 TL.
DetaylarKredi tutarının binde 5' i kadar kredi tahsis ücreti alınmaktadır.
Ekspertiz ücreti 702,14 TL`dir.
Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti 257,24 TL'dir.
Kredi kullanacak kişiye Hayat Sigortası yapılmaktadır. (Hayat Sigortası kesintisi yaşa ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir )
Gayrimenkul ve DASK Sigortası yapılması zorunludur.

Notlar:
Ekspertiz ücreti olarak belirtilen tutar, yapılan işlem başına oluşan ortalama ekspertiz ücretidir. Ekspertiz ücreti, değerlemeye konu gayrimenkulün konumu, vasfı ve brüt alanına (m2) göre değişiklik göstermektedir. Ekspertiz hizmeti için oluşan ve üçüncü kişilere, kurum/kuruluşlara ödenen maliyet tutarı tahsil edilir. BSMV’den muaftır.
x