Kefil Sayısı Kefilsiz
TeminatSatın Alınacak Konut Teminatlı
Gerekli Belgeler-
Diğer Masraflar Ekspertiz Ücreti : Başlangıçta bir defa 611 TL.
Taşınmaz Rehin Ücreti : Başlangıçta bir defa 120 TL.
Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 300,00 TL olarak alınmıştır.)
DetaylarSigorta primleri konuta ve kişiye bağlı olarak değiştiği için hesaplamaya dahil edilmemiştir.
x