Mart Ayı Tüketici Güven endeksi, Ocak ayının ikinci yarısından bu yana yükselişini sürdürüyor. Ocak ayının ikinci yarısından başlayan çıkış Mart ayında da devam ettti. Endeks geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9,5 arttı. Bu artışın en önemli nedeni, tüketim eğilimindeki artış olarak görünüyor.

Endeks, tüketim eğiliminde güçlü bir artış sinyali vermekle birlikte; geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla düşük olması ve 100'ün altında bir değerde seyretmesi iç talebin büyümeye verdiği desteğin hala yetersiz olduğunu da gösteriyor.

Uzmanlara göre, güven endeksindeki bu artış, ilerleyen dönemde ivmelenerek güçlü bir büyüme gösterecek.

Satınalma gücündeki artış, ekonomik duruma ilişkin beklenti ve iş bulma olanaklarının artışı ile ilgili ise gelecek altı aylık dönem için olumlu bir trend izliyor.

Bu anket ile hedeflenen, tüketicilerin kişisel finans durumlarına ve genel ekonomiye ilişikin dönem değerlendirmeleri ve gelelek dönem beklenitlerini ölçümlemek.  Böylece gelecek dönem için kişilerin bütçe plan ve harcama eğilimlerinin yönünü kestirmek.


mugekanbay
Müge Kanbay
125 Yazı
İçerik editörü. Marmara İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. 6 yıldır internet bazlı projelerde ürün geliştirme-içerik üzerine çalışıyor.
Popüler Seyahat Yazıları
Uzman Yazarlar