Size ait gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen vergi türüne kira geliri vergisi denir. Bunun için iki tip beyanname seçiliyor. Gerçek usul ya da götürü usulü vergi sistemini seçerek kira gelirini beyan ediyorsunuz. Gerçek usulde gayrimenkul için yapılan harcamalar boya, badana tamirat vs. gider olarak gösterilebiliyor. Götürü usulde ise hiçbir gider gösterilmeden %25 kesinti yapılıyor. Ancak eğer kira geliriniz 3.300 TL’nin altındaysa zaten kira geliri vergisi ödemiyorsunuz.

İçindekiler

İki tip vergi beyannamesi var

Gerçek ya da götürü usule göre belirlediğiniz kira vergisini iki eşit taksitte ödemeniz gerekir. İşyerlerinde ise genelde kira geliri ödenmez. İş yeri kiralarında pek çok kişi işyerini kira artı stopaj ödemesi olarak verir böylece kira vergisi ödemek zorunda kalmaz. Ev kiralarında ise eğer gerçek usul seçildiyse eve yapılan harcamalar vergiden düşürülebilir. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.

Aylık 1.000 TL kira geliri olan ne kadar kira vergisi öder?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinde yaptığı açıklamalı örneklere göre aylık 1.000 TL’den 12.000 TL kira kazancı olan Ahmet Bey, apartman ev giderleri nedeniyle 3.200 TL masraf yaptığını beyan etmiş ve kalan 8.800 TL için yaklaşık olarak 990 TL kira geliri vergisi ödemesi gerekecektir. Ancak bu gerçek gider beyannamesi verenler için geçerli. Götürü usulü ya da işyerlerinde durum farklı olabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılara Kira vergisiyle ilgili bilinmeyenler başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Beyanname vermek gerekir

Mükelleflerin, 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 MART - 25 MART 2014 tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir. Beyannamenin zamanında verilmemesi halinde cezai işlem uygulanır.


tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
1354 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Yorum Yap
Yorumlar
Bu yazı için henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan sen ol.
Uzman Yazarlar