DSL abone sayısındaki azalışa karşın fiber internet abone sayısındaki artış dikkat çekiyor.Karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre,sabit internet içindeki pazar payı bir yılda yüzde 2’den yüzde 5’e yükselen fiber internet, sunulabilen yüksek hız ve geçmişe göre daha makul fiyatları ile tüketici cezbediyor. İnternette kotalı ve kotasız tarifelerin fiyat farklılıklarının dikkatlice incelenmesi gerektiğini söyleyen Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu tüketicileri internet tarife seçimi hakkında bilgilendirdi.

06.08.2012, İstanbul

Enuygun.com’un BTK verilerinden derlediği analize göre, fiber internet abone sayısındaki aylık artış, 2011’in ilk çeyreğinde 8 bin 600 iken, 2012’nin ilk çeyreği sonunda 37 bine çıktı. Giderek ivmelenen bu talep sonucunda, 2011 Mart ayı sonunda yaklaşık 164 bin olan fiber internet abone sayısı, 2012 Mart sonu itibariyle 380 bine yaklaştı. Aynı dönemde, sabit internet pazarında fiber internetin payı ise yüzde 2’den yüzde 5’e yükseldi. DSL abone sayısı ise 2011 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana azalıyor. DSL internetin sabit internet pazarı içerisindeki payı son bir yıl içerisinde yüzde 91’den yüzde 87'ye geriledi.

Sabit İnternet Abone Sayıları

 

2011-1

2011-2

2011-3

2011-4

2012-1

xDSL

6.700.198

6.726.981

6.780.027

6.776.036

6.736.138

Kablo İnternet

321.080

368.055

407.502

460.451

483.843

Fiber

163.783

189.597

220.777

267.144

378.475

Diğer

157.052

164.426

129.858

159.383

139.858

Kaynak:BTK

2012yılınınilkçeyreğiitibariylesabitgenişbantinternetabonelerininyüzde82sinin8Mbit/syekadarinternetkullandığınıvebuoranın2seneöncesadeceyüzde42olduğunubelirtenEnuygun.comBaşAnalistiBetülSungurlu,İnternetkullanımalışkanlıklarımızvesunulantarifelerdeğiştikçe,hızdaönemlibirseçimkriterihalinegeldi.Sabitpazardainternetkullanımmiktarı2010yılınınilkçeyreğinde290binTByteiken,2012ilkçeyrekte540binTByteayükseldi.Artıktarifelerinhemhızlarınınhemdekotalarınıntarifeseçerkençokdahafazlasorgulanmasıgerekiyor.Fiyatfarklılıklarınıdahabilinçliincelemekgerekiyordiyekonuştu.

Tarifeseçimiyaparkendikkatedilmeli

BTK’nın son aldığı kararla limitsiz internette en düşük hızın 1 Mbit/s’den 3 Mbit/s'ye çıkarıldığını da ekleyen Sungurlu , “ Özellikle fiber internette hız sorunu çok olmadığı için kotalı tarifelerde limit aşımı daha çok gündeme geliyor. ADSL ’ de de fiberde de kotalı tarifelerde 1 GB aşımda yaklaşık 9,5 TL ilave ücret ödeniyor. Ancak tarife seçilirken bu detay atlanabiliyor. Sonuç olarak tüketici, kotalı tarife satın almış ama ay sonunda kotasız tarife kadar hatta daha fazla para ödemiş olabiliyor. www.enuygun.com üzerinden edindiğimiz tüketici yorumları da özellikle bu konuda yoğunlaşıyor. Bu sebeple tarife seçilirken kullanım alışkanlıklarının doğru değerlendirmesi gerekiyor. Aslında limitsiz tarifelerle limitli tarifler arasındaki fiyat farkı da çok yüksek değil. Üstelik BTK’nın son kararı ile limitsiz tarifelerde Adil Kullanım Noktası aşıldığında dahi artık internet hızı 3 Mbit/s’ye düşüyor. Bu durum limitsiz tarifeleri daha da cazip hale getirdi. Karşılaştırma sonuçlarımıza göre, en uygun 20 Mbit/s limitsiz fiber internet aylık ortalama bedeli, en uygun 8 Mbit/s limitsiz ADSL tarifelerinden yüzde 40 daha pahalı ama çok daha hızlı internet bağlantısı imkânı sağlıyor ” dedi.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.