Futbol kazası – Talihsiz bir olay çerçevesinde ferdi kaza sigortası

alierhantamer
İçindekiler

Kısa bir süre önce Eskişehirspor'da profesyonel futbol yaşamını sürdürürken evinde geçirdiği bir kalp kriziyle aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu, sporcuların genç yaşta ölümlerine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, bir başka boyutuyla sigortalı olmanın ve alınmış olan sigortanın hangi hallerde fayda sağlayacağını bilmemiz açısından gündem oluşturdu.

Futbolculara ferdi kaza sigortası

Uzun bir süredir Türkiye Futbol Federasyonu, lisanslı tüm futbolcularını kaza hallerinde teminat altında alan bir ferdi kaza poliçesine sahip ve her yıl bu poliçe yeniliyor. Bu poliçe kapsamı itibariyle futbolcuların kaza durumlarında vefatı, sakat kalmaları veya kaza sonucu tedavi gerektiren durumlarını teminat altına alıyor. Ferdi kaza poliçeleri, Can Sigortaları başlığı altında yer alan ve insanın öngörülmeyen ve aniden gerçekleşen durumların sonucunda (kaza) uğrayabileceği zararları tazmin etmek için kurgulanmış bir poliçe. Ferdi kaza poliçesini diğer can sigortalarından ayıran en önemli etken, riskin aniliği ve birden meydana gelmesi dolayısıyla kaza başlığı altında gerçekleşmesi şartı. Bu sebepledir ki daha kapsamlı olan ve kaza dışı halleri de kapsayan hayat poliçelerinden hem kapsam olarak dar hem de fiyatı itibariyle daha düşük. 

Ferdi kaza sigortası toplu  ödeme yapar

Ferdi kaza poliçeleri riskin gerçekleştiği durumlarda belirlenen teminatları toptan ödeme olarak tarif ettiğimiz (lump sum) şekilde toplu tutar olarak öder. Kaza sonucu ölüm bir ferdi kaza poliçesinin ana teminatıdır ve bu sadece kişinin geçirdiği kaza sonucu ölmesi durumunda satın alınan teminat tutarının kişinin varislerine ya da belirlediği lehdarlara ödenmesi durumunu kapsar. Kaza sonucu malulliyet, kaza sonucu tedavi, gündelik gelir teminatı gibi ferdi kaza teminatları ise ana teminata ek olarak alınabilmekte ve böylece bir kişinin kaza sonucu uğrayabileceği tüm zararlar kapsam altına alınabilmektedir.

En çok bildiğimiz yönüyle bankalardan almış olduğumuz kredilere karşı bankaların tüketiciden istediği kredi ferdi kaza veya kredi hayat poliçeleri bu yapılarıyla, sigortalının ölümü ya da kaza sonucu çalışamaması sebebiyle yaşadığı gelir kayıplarına bağlı kredi tutarlarının ödenememe riskini güvence altına alır. 

Aileye kira, kredi ödemesi gibi yardımlar yapar

Bu örnekten hareketle ferdi kaza poliçeleri, kaza'nın sigortalıda ya da ailelerinde yaratabileceği muhtemel finansal etkilere karşı korunma amacıyla alınabilir. Bu yönüyle bir ferdi kaza poliçesi, sigortalının vefatı sonrası ailesine gelir, kira ödemesi, kredi ödemesi, borçların kapatılması, çocuğun okulunun devamı gibi finansal riskleri sigorta şirketine devretmemizi sağlar. 

Enis Bahtiyaroğlu'nun talihsiz vefatı durumunda poliçenin çalışmamasındaki sebep, durumun bir kaza sonucu gerçekleşmemiş olması. Hayat poliçeleri, kaza riskleri dışında sağlıksal riskleri de kapsaması sebebiyle tüm yaşamsal riskleri kapsamakta ve Enis örneğinde teminatın hak edilebilmesi için gerekli poliçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bir poliçe alırken, poliçenin neleri kapsadığını bilmek, sonrasında endişe ettiğimiz durumlar başımıza geldiğinde yaşayabileceğimiz muhtemel mağduriyetleri ortadan kaldırmak adına büyük önem taşımaktadır. 

10 yıllık hallerini teminat altına alabilirsiniz

Aylık çok makul prim ödemeleriyle aylık gelirinizin 10 yıllık hallerini teminat altına almanız hem kaza sonucu sakatlık durumları için hem de vefat sonrası ailenizin kayıplarını minimuma indirmek adına çok önemlidir. Siz de mutlaka bir ferdi kaza poliçesi ya da hayat poliçesi için araştırma yapmayı, yaşam standartlarınız ve bütçeniz doğrultusunda kendiniz ve ailenizi güvence altına almayı ihmal etmeyin.

Uzman Yazarlar