Seyahat sigortası primleri nasıl belirlenir?

Seyahat sigortası primleri nasıl belirlenir?

Seyahat sigortaların primleri gidilecek yere, yaşa, seyahat süresine ve bazen de verilecek teminatlara göre değişebilir. Gidilecek yer yurt içi ya da yurt dışı olabilir. Özellikle yurt d ışı na yapışacak seyahatlerde gidilecek ülkeye ya da bölgeye göre uygulanan primler değişir.

 

Genellikle 65 yaş ya da 70-75 yaş üzeri sigortalılar için ek prim uygulaması yapılır. Genel uygulama olarak bu yaş grubunda olanlar diğer yaş gruplarından yüzde 50 ya da yüzde 100 ek prim öderler. Ek prim uygulamasında yaş aralığı ya da uygulanacak ilave prim oranları sigorta şirketine göre değişebilir.

Seyahat süresi de primleri değiştirir. Daha uzun süreli poliçeler için biraz daha fazla prim belirlenir. Sürenin nasıl belirlendiğini öğrenmek isterseniz: Seyahat sigortasının süresi nasıl belirlenir?

Seyahat sigortası ile verilen teminatlar sınırlıdır. Ancak sigortalı dilerse seyahat sigortası poliçesine ilave teminatlar da ilave ettirebilir. Bu durumda da verilen ek teminata göre ödenecek prim artar.

 

ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.

x