Sigorta, Prim, Poliçe, Teminat Gibi Kavramlar Ne Anlama Geliyor?

Sigorta; aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan tüzel ya da kişilerin, belirli bir miktar prim yani para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada ve tazmin etmede kullanıldığı, bir risk karşılama sistemidir.

Prim; sigortalanan bir riske, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olarak, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen ya da ödenecek olan tutardır.

Poliçe; poliçe üzerindeki yasal hak ve yükümlülüklerin devrinin yazılı olduğu sözleşmedir.

Teminat; sigortaya konu olan ve belirli bir prim üzerinden sigortalanan şeyin kısmen ya da tamamen hasarlanması sonucunda , hasarın, poliçe şartları dahilinde tazmin edileceği konusunda sigortacının , sigortalıya ya da sigortadan menfaat sahibi olan kişiyi verdiği garantidir.

Mustafa Boyacı
Mustafa Boyacı

2015 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Şu an Anadolu Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık eğitimine devam etmektedir. Sigorta sektöründe 10 yıl deneyim kazandıktan sonra Enuygun.com ailesine katıldı. 3 yıldır Sigorta Uzmanı olarak Enuygun kullanıcılarının sigorta deneyimlerini iyileştirmek için çalışıyor.

Yorum Yap

Hızlı Uçuş Ara

x