Yu No Mori Hotel Shidotaira

27-1 Shidotaira, Yuguchi, , Iwate
x