Yorokobi no yado Takamatsu

General View
312 Kusatsu, Kusatsu-Machi, Agatsuma-Gun, Gum, , Gumma
x