Uematsuya Ryokan

Koshinetsu, Ueda -Haritada Göster
., 1628 1628,1628 Koshinetsu, Ueda
x