Kefil Sayısı Kefilsiz
TeminatTeminatsız
Gerekli Belgeler-
Diğer Masraflar Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 300,00 TL olarak alınmıştır.)
Ekspertiz Ücreti : Başlangıçta bir defa 508.38 TL.
Taşınmaz Rehin Ücreti : Başlangıçta bir defa 185 TL.
DetaylarSigorta primleri kredi tutarı, müşterinin yaşı, evin lokasyonu, m2'sine göre değişiklik göstermektedir.
Sigorta ücretleri konuta ve kişiye bağlı olarak değiştiği için hesaplamaya dahil edilmemiştir.
x