Kefil Sayısı Kefilsiz
TeminatTeminatsız
Gerekli Belgeler-
Diğer Masraflar Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 300,00 TL olarak alınmıştır.)
Ekspertiz Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden % olarak alınır. En az 550 TL ve En çok 2000 TL'dir (Hesaplamada 550,00 TL olarak alınmıştır.)
Taşınmaz Rehin Ücreti : Başlangıçta bir defa 165 TL.
DetaylarSigorta primleri konuta ve kişiye bağlı olarak değiştiği için hesaplamaya dahil edilmemiştir.
x