Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği kurumsal ve bireysel yatırımcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için karşılaştırma ölçütlerinde yer alan varlık oranlarını esas alınarak hazırladığı yatırım fonlarının sınıflandırma kurallarına ilişkin yeni düzenlemesini bugün yaptığı basın toplantısı ile açıkladı. Ben de bu toplantının ardından yeni düzenleme ile ilgili detayları sizlere aktarmak istedim.

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Sınıflandırma Komitesi tarafından çalışmaları uzun bir süre önce başlayan “Kolektif Yatırım Araçları Fon Sınıflandırması” ile yatırım fonlarında yeni bir süreç başladı. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından hazırlanan Yatırım Fonlarının Sınıflandırma Kriterleri’ne ilişkin düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.

SPK’nın 29 Aralık 2011 tarihli Kurul Kararı ile 1 Ocak 2012’den itibaren yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeyle yatırım fonları artık dokuz fon sınıfından oluşuyor. Her fon sınıfında ise uluslararası standartlarda  karşılaştırma ölçütlerine göre oluşturulan alt başlıklar yer alıyor.

Sınıflandırma takibini TKYD yapacak

Mevcut sistemde A tipi ve B tipi fonlar altında yer alan fon türleri, yeni sınıflandırma ile dokuz ana fon sınıfının (para piyasası, tahvil-bono, karma, hisse, uluslararası, esnek, özel, fon sepeti ve emtia fonları) alt sınıflarında yer alacak. SPK kararı gereği, fonların iç tüzük ve izahnamelerinde yer alan A Tipi ve B Tipi tanımlamalarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Yeni sınıflandırmanın takibi TKYD tarafından yapılacak.

Örneğin; Daha önce B tipi likit fon olarak adlandırılan fonlar ‘Para Piyasası Fonu’ başlığı altında likit fon veya kısa vadeli tahvil bono fonu olarak (taşıdıkları varlık değerleri ve vadelerine göre) sınıflandırılacak.

SPK, fon sınıflandırmasının uygulanmasında ve kurumların bu yeni sisteme geçişlerindeki çalışmalarda TKYD’yi yetkilendirdi. Yeni çıkan fonlar ve karşılaştırma ölçütlerindeki tüm değişiklikler de bundan böyle fon kurucuları tarafından TKYD’ye bildirilecek. Fon sınıflandırması çalışmasının tamamlanmasının ardından, vergilendirmede de bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Başkan Gür Çağdaş portföyünde %75 ve üzerinde hisse senedi taşıyan hisse yoğun fonlardaki stopajın sıfırlanması konusundaki çalışmaların tamamlandığını belirterek düzenlemenin önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağını söyledi.

SPK yatırım fonlarının sınıflandırılma kriterleri şöyle:

1. PARA PİYASASI FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde ağırlıklı olarak 0 - 90 gün vadeli kıymet ve işlemlere ilişkin endeksler olan fonlar

1.1 Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0 - 45 gün olan fonlar LİKİT FONLAR

1.2 Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 45 - 90 gün olan fonlar KISA VADELİ BONO FONLARI

2. TAHVİL-BONO FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde en az %80 ağırlığında tahvil-bono endeksleri olan fonlar

2.1 Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 90 - 365 gün olan fonlar TAHVİL-BONO FONLARI

2.2 Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 365 günden uzun olan fonlar UZUN VADELİ TAHVİL-BONO FONLARI

2.3 Bir endeksi takip ediyor ise ENDEKSLİ TAHVİL-BONO FONLAR

2.4 Karşılaştırma ölçütünde en az %51 ağırlığında özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin endeksler olan fonlar ÖZEL SEKTÖR TAHVİL-BONO FONLARI

3. KARMA FONLAR:  Karşılaştırma ölçütünde en fazla %74.99 ağırlığında hisse senedi endeksleri olan fonlar

3.1 Hisse senedi endeksi % ağırlığı 20.01 - 50 arasında olan fonlar DENGELİ KARMA FONLAR

3.2 Hisse senedi endeksi % ağırlığı 50.01 - 74,99 arasında olan fonlar HİSSE KARMA FONLAR

4. HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLAR: Karşılaştırma ölçütünde en az %75 ağırlığında hisse senedi endeksi olan fonlar

4.1 Bir endeksi takip ediyor ise ENDEKSLİ HİSSE SENEDİ FONLARI

4.2 Belirli bir sektörü takip ediyor ise UZMANLAŞMIŞ HİSSE SENEDİ FONLARI

4.3 Portföyünde en az %100 hisse pozisyonu bulunuyor ise AGRESİF HİSSE SENEDİ FONLARI

4.4 Yukarıdakilerden hiçbirine girmiyor ise HİSSE SENEDİ FONLARI

5. ULUSLARARASI FONLAR:  Karşılaştırma ölçütünde en az %51 ağırlığında döviz cinsinden varlık endeksleri olan fonlar

5.1 Karşılaştırma ölçütü ağırlığında en az %75 yabancı hisse senedi endeksi olan fonlar ULUSLARARASI HİSSE FONLAR

5.2 Karşılaştırma ölçütünde yabancı hisse senedi endeksi olmayan fonlar ULUSLARARASI TAHVİL BONO FONLARI

5.3 Karşılaştırma ölçütünde hem yabancı hisse senedi endeksleri hem de döviz cinsinden diğer varlıklara ilişkin endeksler bulunduran fonlar ULUSLARARASI KARMA FONLAR

6. ESNEK FONLAR: Herhangi bir karşılaştırma ölçütü olmayan veya karşılaştırma ölçütünü fon portföyünden bağımsız olarak belirleyen (ters pozisyon alan fonlar için geçerlidir) tüm fonlar

7. ÖZEL FONLAR: Belirli kişi ya da kurumlar için kurulan fonlar

8. FON SEPETİ: Diğer fonlara yatırım yapan fonlar

9. EMTİA FONLARI: Karşılaştırma ölçütünde en az %51 ağırlığında altın ve benzeri emtia endeksleri olan fonlar

Tuğba Hacıbayramoğlu
2334 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.