Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin yaptırdığı araştırmaya göre Türk halkının gelecekle ilgili endişelerinin başında sağlık geliyor. Sigortaya konu olan işsizlik ve deprem ise sağlık kaybı endişelerini takip ediyor.

Araştırma 2012 yılında 3007 kişi ile, 2008 yılında ise 3033 kişi ile gerçekleştirildi. Türkiye’nin 17 farklı ilinden katılımcılar ile yapılan araştırma sonuçlarına göre, 2008 yılında mal kaybı ile ilgili endişelerin ön planda olduğu, 2012 yılında ise can sağlığı ile ilgili endişelerin ön plana çıktığı görülüyor.

Sağlıkla ilgili endişeler Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ön plana çıkarken, işsizlik ile ilgili endişeler Karadeniz bölgesinde, deprem ile ilgili endişeler ise Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha yüksek bulunuyor.

2008 yılında olduğu gibi 2012 yılında da katılımcıların yüzde 90’ına göre sigorta öncelikli ihtiyaçlardan olup sigortalı olmak akıllıca bir davranış! Öte yandan katılımcıların sadece yüzde 40-45’i sigorta şirketlerine güveniyor.

Her dört kişiden birinin özel sigortası var

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 90’ı sosyal güvenceye sahip iken katılımcıların yaklaşık yarısı devlet tarafından sağlanan sağlık güvencesinin yanında özel sağlık sigortasına da sahip olması gerektiğine inanıyor. Buna rağmen katılımcıların sadece yüzde 24’ü özel bir sigortaya sahip bulunuyor.

Özel sağlık sigortalı kadın sayısı erkeklerden fazla

Kasko ve işyeri sigorta sahipliğinde erkek sigortalıların öne çıktığı; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortası sahipliğinde ise kadınların öne çıktığı görülüyor. Konut, hayat ve trafik sigortası sahiplik oranı ise kadınlar ve erkekler arasında eşit seyrediyor.

Evliler daha çok sigorta yaptırıyor

Özel sigortası olanların yaklaşık yüzde 80’inin evli kişilerden oluştuğu gözleniyor. Özellikle konut sigortası yaptıranların yüzde 88’inin evli olması dikkat çekiyor. Özel sağlık sigortası sahip olanların ise yüzde 68’inin evli olduğu gözleniyor.

Üç kişiden ikisi sigortasını acenteden satın alıyor

Ankete katılan kişilerin yüzde 66’sı sigortasını bir sigorta acentesinden satın almış durumda. Banka şubeleri yüzde 26 ile dağıtım kanalı olarak ikinci sırada yer alırken, katılımcıların sadece yüzde 7’si sigorta şirketinin kendisinden poliçe satın almayı tercih ediyor.

 

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.