Artık dava açarak yasal hakkını aramak isteyenlerin önündeki en büyük engellerden biri olan dava açma masrafı kalkıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni kamu taslağına göre tüketicilerden alınan 400 liralık dosya masrafının alınmaması planlanıyor.

Özellikle dava masrafları yüzünden pek çok tüketici, bankaların kredi kartı aidatı, dosya masrafı, hesap işletim ücreti, ipotek fek ücreti gibi aldıkları ek masrafları tepki gösteriyor ancak iş yasal hakkını aramaya geldiğinde gerek formalite, gerekse de dava açma ücretleri nedeniyle pek çok kişi bu şikayetinden vazgeçiyor.

İçindekiler

400 liralık dava masrafı kalkıyor

Tüketici mahkemelerinde resim ve harç ödemeyen tüketiciler, 6100 sayılı Yasa nedeniyle tebligat, tanık, bilirkişi, keşif gibi kalemlere para ödüyor. Dava açma aşamasında gider avansı olarak peşin alınan bu ücretler, bilirkişi incelemesi de dahil edildiğinde 400 lirayı buluyor. Bu mali külfet nedeniyle pek çok tüketici yasal hakkını kullanmaktan vazgeçiyordu.

Dava açıp kaybeden davalı da masraf ödemeyecek

Milliyet gazetesinin haberine göre; yeni düzenleme en çok, tüketicilerin şikayet nedenlerinin başında gelen bankalara yönelik olacak. Sanırım uzun vadede dava sayısı artar ve bankalar üst üste bu davaları kaybederse bu tip masrafları almaktan vazgeçer. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, hazırladığı kanun taslağı ile dava yolunu kolaylaştıracak. Tüketici yasasına konacak madde ile tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde gelen ek mesraflar tamamen ortadan kaldırılacak. Dava açıp kaybeden davalı da masraf ödemeyecek.


tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
1486 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Popüler Seyahat Yazıları
Uzman Yazarlar