Tüketici Hakem Heyetleri’ne ayda ortalama sadece 15 şikâyet geliyor!


Betül Sungurlu
| 9 Dakikalık Okuma| 175 |Güncellenme : 10 Aralık 2019

Karşılaştırma sitesi Enuygun.com’un analizine göre; Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık bin adet ‘Tüketici Hakem Heyeti’ bulunmasına rağmen heyet başına düşen aylık ortalama başvuru sayısı sadece 15! 

Başvuranların %75’nin sorununa çözüm bulduğu bu heyetlerin yeterince bilinmediğini belirten Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu  “2008 yılından bu yana Tüketici Hakem Heyetler’ine başvuru sayısı artıyor ancak bu düzenlemeden yeterince faydalanılmadığı görülüyor.  Oysa tüketiciler mahkemeye gitmeden ve ücret ödemeden sorunlarını giderme imkânı bulabilirler” dedi.

İstatistiklere göre 2008 yılından bu yana Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan yıllık başvuru sayısı %70 oranında artarak 2010 yılında yaklaşık olarak 180 bin’e ulaşmış bulunuyor.  2010 yılında heyete yapılan başvuruların %75’i tüketici lehine, %12,5’u aleyhine, geriye kalanı ise halen incelemede ya da başka bir kuruma sevkedilmiş görünüyor. Türkiye genelinde toplam 975 adet Tüketici Hakem Heyeti bulunuyor. Bu verilere göre heyet başına aylık ortalama başvuru sayısı sadece 15 olarak gerçekleşiyor. 

 

 

Sonuçlanan

Bilirkişi İncelemesinde Olan

İlgisi nedeniyle başka kuruma sevkedilen

Genel Toplam

       Yıl

Tüketici Lehine

Tüketici Aleyhine

Toplam

2010

135062

22482

157544

17658

4064

179266

2009

104574

20476

125050

14148

4612

143810

2008

66612

22864

105070

10065

5529

105070

 

Tasarrufun ilk adımının bir mal ya da hizmet satın almak için ödenen paranın karşılığını tam alabilmek olduğunu belirten Enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu  “Bankalar, marketler, seyahat acenteleri, GSM operatörleri, internet servis sağlayıcıları ve daha birçoklarından çokça alışveriş yapıyor, ürün veya hizmet satın alıyoruz. Satın aldıklarımız belirtildiği gibi çıkmazsa ve memnun kalmazsak ürünü satan ya da hizmeti sağlayan kuruluşa memnuniyetsizliğimizi iletiyoruz. Sorun burada çözülürse problem yok zaten. Ancak çözülemez ise Tüketici Hakem Heyetleri’ni kullanmaktan da çekinmemek gerekiyor. Böylece hem kendi sorunumuzu çözebilir, hem de sistemde aksayan yönlerin düzeltilmesine şikâyetlerimizle katkıda bulunabiliriz.” dedi. 

Şikayetlerinizi nerelere, nasıl iletebilirsiniz?

Tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’dir. Bu kurumlara, şikâyetinizi anlatan bir dilekçe ve ekinde konuya ilişkin belgelerle (satış fişi, fatura, garanti belgesi, sözleşme vs) müracaat edebilirsiniz. Üstelik hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmıyor. Heyet tarafından görevlendirilecek bilirkişi ücretleri de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanıyor! 

2011 yılı için, alışverişinize konu olan mal ya da hizmetin bedeli 1031,87 TL’nin altında ise başvurunun Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine yapılması gerekiyor. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde bu rakam 2693,78 TL. Bir başka ifadeyle, Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehirlerde 2693,78 TL’ye kadar olan uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden de çözüme kavuşturabiliyor. Değerlendirme sonucunda çıkan karar iki taraf için bağlayıcı olsa da, taraflar bu karara 15 gün içinde Tüketici Mahkemeleri’ne müracaat ederek itiraz edebiliyor.

Belirtilen tutarların üzerindeki uyuşmazlıklar için de yine Tüketici Hakem Heyetleri ’ne müracaat edilebilir ancak çıkan karar bağlayıcı değil sadece delil niteliğinde. Dolayısıyla bu durumda doğrudan Tüketici Mahkemesi’ne başvurulması daha doğru olabilir. Zira Hakem Heyeti’nin kararı taraflardan biri tarafından benimsenmezse ardından yeniden Tüketici Mahkemeleri’ne müracaat etmek gerekebilir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde bulunuyor.  Türkiye’de toplam 975 tane hakem heyeti var. Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuş ve Türkiye genelinde toplam 26 adet. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılıyor. Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler her türlü resim ve harçtan muaf tutuluyor. 

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.