Tüketici Birliği Genel Sekreteri İmrek, aidatlarınızı geri isteyin diyor!


Tuğba Hacıbayramoğlu
| 2 Dakikalık Okuma| 48 |Güncellenme : 8 Aralık 2019

Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri Mehmet İmrek, TBB'nin kredi kart aidatlarında geri ödeme yok açıklamasını değerlendirdi.

İmrek, Yargıtay'ın geçtiğimiz günlerde kredi kartı aidatlarının 10 yıl geriye dönük olarak istenebileceğini hükme bağladığını hatırlatarak, "Ayrıca, daha önce yine Yargıtay'ın aynı Dairesi 21 Temmuz 2008 tarihli 2008/6088 sayılı kararında da, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre kart aidatının hukuka aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır. Çünkü 5464 sayılı Kanun'un 24. maddesinin ilk fıkrası, "Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur' hükmüne haiz olup, aynı maddenin 4. fıkrası "Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez' şeklinde düzenlenmiştir" dedi.

Tüketici Kanunu'nun 6. maddesi ile Kredi Kartları Kanunu'nun 24. Maddesinin, tüketicinin açık onayı ve rızası olmadan kart aidatı alınmasını yasakladığını, aksi takdirde tüketici onayının bankaca ispatlanması şartı koştuğunu söyleyen İmrek, "Ayrıca, bireysel bankacılık hizmetlerinden kaynaklanan ihtilaflarının çözümünün 4077 Sayılı Kanun çerçevesinde çözülebileceğine hüküm veren yasal değişiklikler, Resmi Gazete'nin 1 Kasım 2005 tarihli 25983 sayısındaki 5411 sayılı yasa ve yine Resmi Gazete'nin 23 Şubat 2006 tarihli 26095 sayısında yayınlanan 5464 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunlar ile tüketicilerle bankalar arasındaki ihtilaflarda Tüketici Kanunu'ndaki hükümlerinin uygulanmasına öncelik verilmiştir. Bankaların tüketicilerle yaptığı kredi kart sözleşmeleri haksız şartlar içeren standart tip sözleşme olup, tüketicinin müzakeresine kapalıdır. "Haksız Şart' içeren bir sözleşme hükmünün tüketiciyi bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Son Yargı Kararı bir kez daha, tüketicilerden alınan kredi kartı aidatlarının geriye dönük olarak istenebileceğini ve bu sürenin 10 yıla kadar kapsayacağını hüküm altına almıştır" dedi.

İşlemlere nasıl başlamalıyız?

Elinizde geçmişe dönük ekstre ve sözleşmelerinizle "Kredi kart aidatınızı nasıl alacaksınız?" yazımızda da bahsettiğimiz dilekçeyi hazırlamalı ve dilekçenize ekstre ve banka ile olan sözleşmenizi eklemelisiniz.

Banka ile olan sözleşmenizde kredi kart aidatı alınacağına dair bilgi bulunsa bile bu konuda yukarıda da belirtildiği üzere, tüketiciye ayrıntılı bilgi verilmesi ve açık onay-rıza şartı aranıyor. Bankalarla imzaladığımız sözleşmeler "Haksız Şart" içeren ve tüketiciyi bağlayıcılığı kısıtlı olan sözleşmeler olarak algılanıyor. Yargıtay'ın son kararı da bunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Eğer elinizde sözleşme ve kesintileri ispat edecek belgeleriniz yoksa ne yapmalısınız?

Elinde sözleşme ve belgesi olmayan tüketiciler bunu bankalarından, 5411 Sayılı Kanunun 76. ve 5464 sayılı kanunun 11. Maddelerine istinaden bu belgeleri talep etme hakkı var. Bankaların da azami yirmi gün zarfında gerekçeli bir şekilde bu talebi cevaplamaları gerekiyor.

Belgelerinizi tamamladıktan sonra tüketici heyetiyle dilekçenizi hazırlayıp itirazınızı işleme koyabilirsiniz.

Dilekçe örneği ve sürecin gerektirdiği işlemler için lütfen tıklayınız >>

Güncelleme: Öncelikle takip ettiğiniz ve sorular sorduğunuz için teşekkür ederiz, biz de elimize ulaşan bilgi ve haberleri işlemeye ve sizlerle en faydalı biçimiyle kullanmaya çalışıyoruz.Bugün sizlerden ve gazetelerden de öğrendiğimiz üzere bankalara binlerce dilekçe ulaşıyor; ancak bankalar Tüketici Heyetlerine yönlendirerek, yeni bir süreç başlatıyor. Bu konuda gelinecek son nokta ileriki günlerde açılacak davaların sonuçlarıyla belli olacak.

Betül Sungurlu'nun da kredi kart aidatı geri ödenmiyor yazısında da belirttiği üzere, TBB'den gelen açıklamada, "bu davaların ...... ödenmemiş kredi kart aidatlarını 10 yıllık süre içinde ilgili müşterilerinden talep etme imkânını bankalara verdiğinin altı çiziliyor."

Bu durumda bu sürece girip girmeme kararı tamamen size kalmış diyebiliyoruz...

Tuğba Hacıbayramoğlu
2335 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.