Yılsonu verilerinden yararlanılarak oluşturulan 5–10 yıl vadeli konut kredileri basit ortalamalarına göre; 2010’da % 0.90 olarak gerçekleşen konut kredisi aylık ortalama faiz oranı, 2011 yılında % 1.29 olarak gerçekleşti. Konut kredi oranlarındaki yaklaşık % 0.36’lık artışa karşın, kullanılan konut kredilerinin artması da, gayrimenkul sektörünün büyümesinin en önemli göstergeleri arasında dikkat çeken veri oldu.

Takipteki kredilerde azalma dikkati çekti! Takipteki kredilerde de azalma yaşandı

Takipteki kredilerde azalma dikkati çekti! Üç büyük il dışında da konut kredilerinin payları arttı

Takipteki kredilerde azalma dikkati çekti!

Konut alanında 3 büyük il dışındaki şehirlerimizin payını arttırması, kullanılan konut kredilerinin dağılımına da yansıdı. Başta Istanbul olmak üzere 3 büyük ilde, son dört yılda bu alanda daralma görülürken, diğer illerin ise istikrarlı bir şekilde yükseldiği görüldü.

Özellikle Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Tekirdağ illerinin konut kredileri içindeki payı arttı. Konut kredilerinin 3 büyük ilde yoğunlaşmayarak, diğer illere de dağılımı, gayrimenkul sektörünün bu alanda sağlıklı ve homojen bir büyüme içinde olduğunu gösterdi.

 

 

 

Tuğba Hacıbayramoğlu
2057 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.