Hasara uğrayan mal ve kıymetli eşyaların satılıp sigorta şirketine gider olarak verilmesine verilen isimdir.

Kısaca bir aracınız var ve bu araç hasara karıştı. Eğer araç perte çıkarsa kişi aracını sigorta şirketine bırakır. Sigorta şirketi aracın belirlenen bedelini kişiye öder. Ancak sovtaj yolu ile elde ettiği bir gelir vardır. Bunu ise pert aracı satarak karşılayabilir. Ve sigortalıya ödenen tutardan sovtaj geliri düşürülür. Ya da tam tersi kişi sovtaj bedelini alarak aracın kendisinde kalmasını isteyebilir. Bu durum eksper raporu ve sizin sözleşmenize bağlı olarak daha net biçimlenebilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre sigorta şirketi hasarlı malın satılması durumunda elde edilecek geliri alabilir. İşte bu gelire de sovtaj geliri denilmektedir. Sovtaj bedeli eksperin raporuna göre belli olur ve bu bedel düşürüldükten sonra sigorta edilen değerli malla ilgili işlem başlar.

Aracın hurdaya çıkması halinde elde edilen gelir sigorta şirketinin olur.

tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
2037 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Uzman Yazarlar