Sigortasından haberi olmayan kalmayacak!

betulsungurlu

Ferdi kaza ve hayat sigortalarında riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini sigortalılar için şirketler de araştıracak. Üstelik varis ya da lehtarlara haklarından haberdar olmaları için TC kimlik numarası ile internet üzerinden sorgulama imkânı tanınacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından Eylül ayında yayınlanan yeni genelgede, sigortalıların haklarının belirlenmesi amacıyla sigorta şirketlerinim sorumlulukları belirlendi. Buna göre şirketler, ferdi kaza sigortalarında kaza sonucu ölüm, hayat sigortalarında ise vefat ya da yaşama durumlarında hak sahibinin belirlenmesi amacıyla yılda dört kez olmak üzere çeşitli kanallardan sigortalıları yaşama ya da ölüm durumları açısından sorgulayacak.

Sorgulama kanalları olarak ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) tarafından hazırlanan Merkezi Nüfus İdari Sistemi (MERNİS) ile Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) çerçevesindeki Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kullanılacak.

Şirketler sorgulama sonucunda elde edilecek bilgiler neticesinde sigortalıya ya da varis ve lehtarlara poliçe üzerinde yazılan iletişim bilgileri ya da adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden edindiği bilgilerle e-posta, iadeli taahhütlü mektup ya da telefon ile ulaşmak zorunda olacak.

Eğer tüm iletişim yolları ile hak sahibine 1 ay içinde ulaşılamazsa zaman aşımı süresine kadar internet üzerinden sorgulama imkânı tanıyan “Ferdi Kaza ve Hayat Sigortalarında Sigortalı, Lehtar Ya da Varislerin Tespit Edilmesi” linki ile ulaşmaya çalışacak. Sigorta şirketinin web sitesinde yer alan bu link, Türkiye Sigorta Birliği’nin internet sayfasına yönlendirme yapacak. Zira tüm hak sahiplerini bilgileri burada merkezi olarak toplanıyor olacak.

TC kimlik numarasının bilinmediği durumlar olabileceği düşünülerek sorgulamanın Ad-soyad; doğum tarihi, Ana baba adı gibi bilgilerle de yapılabilmesine olanak sağlanacak.

betulsungurlu
Betül Sungurlu
362 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Uzman Yazarlar