İçindekiler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerini zamanında yapmayanların banka hesaplarına elektronik haciz koyma kararı aldı.

Bayram haftasını SGK’nın emeklilik yaşında yapılması planlanan düzenlemeleri ve elektronik haciz uygulaması kararının resmi gazetede yer alması haberleriyle geçirdik. Evet erken emeklilik, sağlık harcamalarındaki artış gibi sebeplerden SGK’nın gelir gider dengesizliği her geçen gün artıyor. SGK da bu gelir gider dengesindeki açığı kapatmak için arayış içinde. Bunun için de ilk olarak borçluların ödeme yapması için banka hesaplarına elektronik haciz konulmasına karar verildi. Ve bu kararla ilgili yapılacak çalışmalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankalarla protokol yapılacak

Buna göre "Sosyal sigorta sisteminde bilgi işlem altyapısı güçlendirilecek, sistem etkili bir yapıya kavuşturulacak. Kurum alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yapılarak, kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi sağlanacak. Bankalarla gerçekleştirilen protokoller çerçevesinde borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik altyapı oluşturulacak."

Bütçe transferi azaldı

Finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH’ye oranının 2010’da yüzde 2.46 iken, 2011’de yüzde 1.28’e gerilediğine dikkat çekilerek, bu düşüşte prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının etkili olduğu ifade edildi.

Yeniden yapılandırmada 8.2 milyar TL tahsilat

Geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2.4 milyon kişinin yapılandırmaya başvurduğu, 37.8 milyar lira tutarındaki kurum alacağının yeniden yapılandırıldığı ve yaklaşık 8.2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildiği kaydedildi.

tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
2044 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Uzman Yazarlar