Sağlık harcamaları artıyor!

betulsungurlu

SAGEM (Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü) verilerine göre Türkiye’de sağlık harcamaları artıyor. 1999 yılında 4,9 milyar TL olan toplam sağlık harcaması 2011 yılında 76 milyar TL’ye yükseldi. Toplam sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı ise 1999 yılında yüzde 4,8 iken, 2011 yılında yüzde 5,9 ‘a yükseldi.

Sağlık harcamalarının yüzde 25’i özel sektörden karşılanıyor

Toplam sağlık harcamalarının tüketici harici karşılanan payları incelendiğinde ise 2011 yılında bu miktarın yüzde 75’inin kamu; yüzde 25’inin ise özel sektör tarafından karşılandığı dikkat çekiyor. 1999 yılında bu oran kamuda yüzde 61, özel sektörde ise yüzde 39 idi.

Cepten yapılan sağlık harcamaları azalıyor

1999 yılında 79 TL olan kişi başı sağlık harcaması ise 2011 yılında 1020 TL’ye yükseldi. Öte yandan vatandaşın cepten yaptığı sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı 1999 yılında yüzde 29,1 iken 2011’de yüzde 16,2’ye geriledi. 2011 yılı için OECD ülkelerindeki cepten yapılan sağlık harcamalarının payı ise ortalama yüzde 19,2 oldu. Buna göre OECD ülkelerine göre sağlık harcamalarında cepten daha az para ödüyor görünsek de OECD ülkelerindeki kişi başı sağlık harcaması rakamını bilmeden daha ucuza daha iyi sağlık hizmeti aldığımızı söylemek pek mümkün değil.

Tamamlayıcı sağlık sigortası

Yukarıdaki veriler 2011 yılına ait verileri gösteriyor. Sağlıkta dönüşüm ise 2012’de yürürlüğe konan Genel Sağlık Sigortası ve yeni yeni uygulamaya başlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile devam ediyor. Sağlıkta vatandaşın aldığı hizmet kalitesini artırmaya yönelik olan bu yeni uygulamalar, vatandaşın bir miktar prim ödemesi prensibini esas alıyor.

Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısının artması hedefleniyor. Bu uygulama sigortalıya daha iyi sağlık hizmeti alması için tercih hakkı, kamuya ait hastanelere daha az iş yükü, özel sağlık sigortası sunan şirketlere de yeni bir poliçe sunma imkânı sağlayacak.

Türkiye’nin ilk tamamlayıcı sağlık sigortası Mapfre’den!

“Fark Yok Sigortası” ürünü ile Türkiye’de tamamlayıcı sağlık sigortasına ilk örnek Mapfre Genel Sigorta’dan geldi.

Oldukça düşük primli olan “Fark Yok Sigortası” na sahip olan tüm SGK’lılar Medical Park Hastane zincirinden fark ödemeden faydalanabilecek. Medical Park Hastaneleri; Antalya, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Tarsus, İstanbul (5 hastane), İzmir, Gebze, Ordu, Samsun (2 hastane), Tokat, Uşak ve Batman’da faaliyet gösteriyor.

Bu poliçe hakkında daha detaylı bilgiye https://www.enuygun.com/sigorta/saglik-sigortasi adresinden teklif isteyerek ulaşabilirsiniz.

betulsungurlu
Betül Sungurlu
339 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Uzman Yazarlar