Projeden konut satışına yeni düzenleme

tugbahacibayramoglu

Pek çok kişi mağdur eden projeden başka bir dille maketten konut satışına yeni düzenleme getirildi. Resmi olarak yürürlüğe giren bu yeni düzenlemeye göre alıcı 15 gün içerisinde cayabilecek, yapı ruhsatı alınmadan konut satış sözleşmesi yapılamayacak, konut teslim süreleri 36 ayı geçemeyecek. İşte projeden konut satışına yönelik yeni düzenlemeler.

-Yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak. Yine sözleşme yapmadan tüketici her hangi bir ödeme yapmayacak.

-Tüketici sözleşmesinin imzalanmasından sonra her hangi bir gerekçe göstermeden 14 gün içerisinde cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip olacak. Bu bildirisini noter aracılığıyla yapması gerekecek.

-15 günden fazla bir süre sonra sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin %2'sine kadar tazminatı ödemekle yükümlü olacak.

-Sözleşmeler 12 punto büyüklüğünde açık ve net olarak belli olacak. Yine satın alınacak konutun fiyatı peşin ve taksitli toplam hali sözleşmeye yazılacak.

-Tüketiciye, bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilecek. Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat, satıcıya ait olacak.

-Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek. Kat mülkiyeti alınmasa bile inşaatın işi bitmişse teslim edilebilir olacak. -Sözleşmeye konu konutun yer aldığı projede değişiklik yapılması durumunda, değişikliğin tüketiciye yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilecek. Bina tamamlama sigortasının kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek.

-Ödemelerin hakediş sistemiyle teminat altına alınması durumunda, tüketici, ödemeleri sözleşmede belirtilen bir bankada satıcı adına açılacak hesaba yatıracak. Hesapta toplanan tüketici ödemeleri konutun devir veya teslimine kadar bloke altında olup, yalnızca hakediş karşılığında serbest bırakılabilecek.

-Satıcı, yükümlülüklerini yerine getirmezse, hesap üzerindeki haklarını kaybedecek. Tüketicinin yaptığı ödemelerin hakediş usulüne göre satıcıya ödenmeyen kısmı banka tarafından tüketiciye iade edilecek.

- Ön ödemeli konut satışının bağlı krediyle yapılması halinde, kullandırılan kredi tutarında teminat sağlanacak. Ancak satıcı kullanılan bağlı kredi tutarının üzerinde kalan tutarı, ayrıca teminat altına alacak.

tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
2037 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Uzman Yazarlar