Umarız başınıza gelmez ve ödemelerinizi kredi vadesi boyunca düzenli bir şekilde yaparak evinizin tadınızı çıkarırısınız. Yine de mortgage kredi taksitlerinizde gecikme olursa, yasal süreleri bilmenizde ve planlamalarınızı buna göre yapmanızda yarar var. Bu sebeple, bankaların gecikme ya da taksitlerin ödenmemesi halinde kullanabilecekleri yasal haklarını aşağıda sizin için derledik.

Mortgage olarak adlandırılan yeni konut finansmanı sisteminde tüketicinin taksit ödemelerini geciktirmesi halinde bankaların izleyeceği yol da ilgili yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre bankalar, kredi taksidini geciktiren borçluya gecikme tarihinden başlamak üzere beş iş günü içerisinde iadeli taahütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Eğer borçlu bu bildirim karşılığında taksidini ödememiş ve birbirini izleyen 2 ay ya da 2 kredi taksidi boyunca ödemelerini geciktirmeye devam etmişse, banka borcun tamamının kapatılmasını talep edebilir. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için öncelikle tüketiciye borcunu kapatması, aksi takdirde bankanın resmen borcun kapatılmasını isteme hakkının doğduğunu bildirmesi, bir başka deyişle uyarıda bulunması gerekir. Ayrıca tüketiciye sorunun çözümü için en az 1 ay süre vermesi gerekir.

Bu süre sonunda tüketici ile borçlu arasında anlaşmaya varılamazsa banka konutu satışa çıkarabilir ya da İcra ve İflas Kanunu’nun 45. maddesine getirilen istisna ile haciz yoluna başvurabilir. Bu konudaki seçim alacaklıya yani konut finansmanı kuruluşuna verilmiştir.

Konutun satışa çıkarılarak alacağın tahsiline karar verilmişse, banka Sermaye Piyasası Kanunu ile yetki verilmiş kişi ya da kurumlara ipotekli konut için kıymet takdiri yaptırır ve takdir edilen meblağı satıştan en az 10 iş günü önce tüketiciye bildirir. Tüketici belirlenen kıymete itiraz edebilir.

Banka satış sonrası borcun kapanmasının ardından kalan tutarı tüketiciye ödemekle yükümlü olduğu gibi, tüketici de satılan konut borcu kapatamazsa kalan borç bakiyesi için sorumlu tutulur.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.