6. Mart.2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ‘Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile yeni mortgage sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu yeni sistemin asıl amacı sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunarak konut finansmanına aracılık eden kurumların fonlama çeşitliliğini artırmaktır. Sistem henüz tam olarak amacına ulaşamamış olsa da, uzun vadede bankaların ipotekli konut kredilerini teminat göstererek yeni menkul kıymetler çıkarıp satabilmelerine ve buradan da yeni krediler için fon oluşturabilmelerine olanak sağlaması amaçlanmaktadır. Böylece tüketiciler açısından da daha uzun vadeler ve daha uygun koşullar söz konusu olabilecektir. Sonuç olarak mortgage sistemi ile tüm tüketiciler ev sahibi olamasa da ileride piyasa koşulları da elverirse gerçekten de kira öder gibi ev sahibi olunabilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de şu anda mortgage sistemi haricinde bankalar konut kredisi verememektedir. 6.Mart.2007 tarihinden sonra kullandırılan bütün konut kredileri kanun ile bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu tarihten önce kullandırılan konut kredileri için de tüketicilere kanunun yürürlüğe girmesinden hemen sonra 3 ay içerisinde tercih hakkı kullanma imkanı tanınmış, tercihte bulunmayanlar otomatik olarak sisteme dahil edilmiştir.

Mortgage neleri değiştirdi?

    1. Eskiden sadece sabit faizli konut kredileri sözkonusu iken yeni sistem de değişken faizli kredi olanağı da bulunuyor. Değişken faizli konut kredilerinde, sözleşmede belirtilen dönemler arasında krediye baz alınacak faiz TCMB tarafından yayınlanan TÜFE endeksi olarak belirlenmiştir. Ayrıca değişken faizli kredilerde sözleşmede TÜFE’nin değişimi ne yönde olursa olsun sözleşmede azami faiz oranının belirtilmesi şart koşuluyor.

   2. Eski konut kredilerinde sadece KKDF muafiyeti varken mortgage sisteminde KKDF+BSMV muafiyeti bulunuyor.

   3. Yeni sistem, kredilerin vadesinden önce kısmi ya da tamamen kapatılmak  istenmesi durumunda bankaların zararlarının bir kısmını tazmin edebilmek amacıyla ödeme tutarının maksimum %2’sine kadar erken ödeme ücreti tahsil etmesine olanak tanıyor. Erken ödeme ücreti sabit faizli konut kredilerinden alınabiliyor. Değişken faizli kredilerden böyle bir ücret tahsil edilemiyor.

   4. Eski sistem de konutların ekspertiz değerini belirleyen kişilerin lisanslı olması şartı aranmazken yeni sistem de haksız rekabeti engellemek ve etik kuralların işlerliğinin sağlanması amacıyla eksperlerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olması hedefleniyor.

   5. Yeni sistem de bankalar kredi sözleşmesi öncesinde tüketicilere teklif ettikleri kredi koşulları ( yıllık faiz/maliyet oranı, temerrüt faizi, detaylı ödeme planı, değişken faizli kredilerde baz alınan endeks,istenecek teminatlar/sigortalar, erken ödeme ücreti vb) hakkında tam bilgi içeren ‘Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’ vermek ile yükümlü tutuluyor.         
   6. Tüketicilerin kredi ödemesini geciktirmesi halinde uygulanacak temerrüt faiz oranı ise kredi faizinin %30 fazlası ile sınırlandırılıyor.