MDFO Masraf Dahil Faiz Oranı’nın  kısaltılmışı olarak bankaların verdikleri kredilerin daha doğru ve gerçekçi bir şekilde karşılaştırılmasına olanak sağlayan bir parametredir. Aylık Maliyet Oranı olarak da anılmaktadır. Bankalar genellikle kredi ürünlerini değişik vadelere uygulanan aylık faiz oranları ile ifade etmektedirler. Ancak tüketici bir banka ile kredi ilişkisine girdiği zaman ödemekle yükümlü olduğu masraflar sadece faiz ile sınırlı kalmamakta, kredi türüne göre değişen bir sefere mahsus başlangıçta ya da kredi vadesi boyunca taksitlere bölünmüş şekilde tahsil edilen başka ek ödemelerle de karşılaşmaktadır.

Bir sefere mahsus olmak üzere kredinin başlangıcında tahsil edilen masraflar her bankada standart tutarlarda olmadığı gibi  komisyon, kullandırım ücreti, ipotek masrafı, ekspertiz masrafı, dosya masrafı, hizmet bedeli, istihbarat ücreti gibi farklı adlarla anılmakta ve tüketicinin hangi bankaya ait kredinin kendi türünde ( konut, taşıt, ihtiyaç) ya da ilgili tutar ve vade seçeneği için en iyi teklif ( best offer) olduğu yönünde bir karar vermesini zorlaştırmaktadır. Ancak kredi başlangıcında tahsil edilen sabit bir tutar olması nedeniyle bu masrafların toplamı bankaların kredi maliyet tutarını belirlemek yani MDFO’nı hesaplamak için kullanılan en önemli ölçüttür.

Kredi vadesi boyunca her yıl yenilenmesi zorunlu tutulan hayat sigortası, ev sigortası, DASK, kasko ve zorunlu trafik sigortası gibi sigorta türlerinin ödemeleri de kredinin masrafları arasında olmakla beraber bu masraflar kredi sözleşmesine konu olan araç ya da eve hatta krediyi kullanan kişinin yaş ve sağlık bilgilerine göre değişiklik gösterebileceğinden bankaların fiyatlamalarını karşılaştırmak için kullanılacak MDFO hesaplamasında kullanılmazlar.

MDFO ile bankalar arası kıyaslama yaparken dikkat edilmesi gereken şey  MDFO’nın  kredi miktarına ve vadesine göre değişiklik göstermesidir. Yani iki ya da daha fazla bankanın masraf dahil faiz oranları karşılaştırılmak istendiğinde bu bankaların aynı vade ve kredi tutarlarındaki MDFO’ları karşılaştırılmalıdır. Aksi takdirde kıyaslama gerçekçi olmayacaktır. Tüm bunlardan yola çıkarak aynı banka için  tek bir MDFO’dan bahsetmekte de mümkün değildir.

MDFO nasıl hesaplanır?

MDFO hesaplamasını örnek bir kredi üzerinden göstermek daha anlaşılır olacaktır. Örneğimizdeki kredi aylık %0.95 faiz ile alınmış 36 ay vadeli 100.000 TL tutarında bir konut kredisidir. Bankanın başlangıçta talep ettiği masraflar toplamı ise 5000 TL’dir.

(ekspertiz,dosya masrafı vs, sigorta hariç. Bu masraflar kredinin kullanıldığı gün tahsil edilir ya da verilen kredi tutarından düşürülür)

        Kredi Tutarı: P =100.000 TL

        Kredi Vadesi: n = 36 ay

        Aylık Faiz Oranı: r =%0.95

        Masraf Toplamı: M = 5000 TL

Yukarıdaki bilgilere göre ilk olarak bu kredinin aylık taksit tutarı (A) hesaplanır. İlgili formül aşağıda belirtilmiştir.

 

Bu örneğe göre A=kredinin aylık taksit tutarı= 3932.85 TL’dir.

MDFO hesaplanırken de yukarıdaki formülün aynısı kullanılır. Fakat bu kez başlangıçta ödenen toplam masraf (M) da hesaba dahil edilir. Bir başka deyişle 36 ay vadeli bir kredi icin her ay ödenecek taksit tutarı A=3932.85 TL iken ve alınan kredi miktarı 100.000 TL olmasına rağmen masraflar çıkarıldığında kredi çeken kişinin eline geçen reel miktar aslında  P1=P-M’dir. Yani bu örnekte P1=100.000-5000=95000  TL’dir. Sonuç olarak formülde P görülen yere P1 ( yani gerçekte ele geçen kredi miktarı), taksit tutarı yerine A=3982.85, n yerine de 36 yazılır ve formül bu kez de r1’i yani MDFO’nı bulmak için kullanılır. Buna göre aşağıdaki formülde sadece parametlerin isimleri değişmiştir.

A=3982.85 TL

P1=100.000-5000=95000 TL

N=36