Krediye Bağlı Sigortalarınızı Kredi Aldığınız Bankadan Yaptırmak Zorunda Değilsiniz!

betulsungurlu

Genellikle bankalar krediye bağlı olan sigortaların (konut, kasko, hayat vb) kendi kurumları ile bağlantılı olan sigorta şirketinden yapılmasını tercih ederler. Bu elbette bankaların kendi kurum misyonları açısından ve gerekli olduğu takdirde kredinin ek teminatı olan sigortanın tahsilatı işlemleri sırasında bankalara daha sorunsuz ve pratik bir süreç geçirmelerine neden olacağı için son derece rasyonel bir istektir. Kredi alan kişiler açısından da aynı bankadan sigortalarını yaptırmak aslında büyük ölçüde pratik bir yöntemdir.

Ancak bazı durumlarda kredi alan kişi daha önce çalıştığı sigorta şirketinden sigortalarını yaptırmak ya da maliyeti daha düşük sigortalar yönündeki tercih hakkını kullanmak isteyebilir. Hatta halihazırda kredi limitini karşılayacak bir hayat sigortasına sahip olabilir, dolayısıyla yeni bir sigortaya ihtiyacı olmayabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerle tüketicilerin krediye konu olan sigortalarını başka bir sigorta şirketine yaptırabilme hakları kanunlar ile de korunmuştur.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 17/01/2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’nde tam olarak ‘Zorunlu veya ihtiyari sigortalarda, kredi kullanan kişinin sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür’ ibaresi  bulunmaktadır.

Bu hakkını kullanmak isteyen ve krediye konu olan zorunlu ya da ihtiyari sigortalarını kredi veren kuruluş haricindeki kurumlara yaptıran kredi borçlularından talep edilecek olan ise  ilgili sigorta poliçelerine kredi veren bankanın Dain-i mürtehin olarak eklenmesidir. Dain-i Mürtehin ilgili yönetmelikteki şekliyle ‘Kredinin geri ödenmeme riskini ortadan kaldırmak amacıyla yaptırılan sigortalarda, riskin gerçekleşmesi üzerine ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişiyi’ ifade etmektedir. Böylece krediye teminat teşkil eden örneğin bir konutta meydana gelebilecek zararda birinci derecede alacaklı kredi veren banka olmuş olur.

betulsungurlu
Betül Sungurlu
339 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Uzman Yazarlar