Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kredilerle ilgili yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre kredisini erken ödeyene indirim uygulanacak, temerrüde düşenden %30’dan fazla faiz alınamayacak, limit aşım bilgisi anlık olarak iletilecek. Bakanlığın tasarı haline getirdiği bu yeni düzenlemede kredilerle ilgili önemli kararlar alındı. Düzenleme neleri içeriyor. Hemen hatırlatalım bu düzenleme henüz taslak halinde resmileşmesi için yayınlanması gerekiyor.

  • Gecikmeye en fazla %30 zam: Gecikmeye giren kredi ya da kredi kartı borçlarında faizin %30’undan fazlası istenemeyecek.
  • Erken ödemeye indirim: Vadesi gelmeden kredi borcunun tamamını ya da taksitlerini ödeyene erken ödeme indirimi yapılacak. Tüketiciye her türlü ödeme bilgisi yazılı yapılacak.
  • İzinsiz sigorta yok: Özellikle kredi kullanırken yapılan izinsiz sigorta artık tüketicinin haberi olmadan sigorta yaptırılamayacak. Sigorta koşulları açıkça belirtilecek.

  • Düşük faiz: Kredinin maliyetinin hesaplanmasında kullanılan faiz oranı, en düşük yıllık faiz oranına uyacak.
  • Yazılı bilgi: Banka bir ayı aşan dönemde limit aşımını, kullanılan tutar, faiz oranlarını tüketiciye yazılı olarak bildirecek.
  • Tüketici faiz değiştikten sonra 60 gün içinde borcunu kapatırsa artıştan etkilenmeyecek.
  • Tüketici, 14 gün içinde bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak. Aynı zamanda alınacak masraflarda açık bir şekilde belirtilecek.
Tuğba Hacıbayramoğlu
2315 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.