Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bireysel kredi kartı sayısı 4 yılda yüzde 100'ün üzerinde artarak 68 milyon 152 bine ulaştı. 

Araştırma sonuçlarına göre, kredi kartı cüzdanlardan ağırlıklı olarak haftada 1-2 defa çıkarak ayda ortalama 8 kez kullanılıyor. 

Araştırma, Türk halkının toplam harcamalarının yüzde 43'ünü kredi kartı ile yaptığını gösteriyor. 

Tüketici kredilerinin 75,03 milyar lirası konut, 7,2 milyar lirası taşıt kredisi ve 95,2 milyar lirası da diğer kredilerden oluştu. Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 1 milyar 323,6 milyon lira artarak 65 milyar 574,9 milyon liraya çıktı.

2012’nin ilk altı ayında 580 bin kişinin kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ödeyemediği için kara listeye alındı ve taksitli borçlarla, tahsili geçmiş kredi kartı borçları son aylarda artmaya başladı. 

Türk Halkının kredi kartı borcu 32,5 milyar TL'yi buldu bu borçların 2,7 milyar TL si ise ödenemeyen borçlar.  

Kredi Kartı alırken/kullanırken hangi konulara dikkat etmeliyiz? 

1. Kredi kartı limiti gelir düzeyini dikkate alarak belirlenmelidir. Limit gelir düzeyinin üzerinde dahi olsa mutlaka harcamalar düzenli olarak takip edilmelidir. Yüksek limitli kredi kartı taşımak  aynı zamanda bir risktir. İhtiyaç paralelinde limit kullanılmalı, yüksek limit ihtiyacı yok ise limit düşürülmelidir.

2. Kredi kartı alırken yıllık üyelik ücreti göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır. 

3. Kredi kartı alırken kredi kartı sözleşmesi okunmalı ve kredi limiti, yıllık kart ücreti, asgari ödeme miktarı, kredi faizi gibi terimlerin ne anlama geldiğine dikkat edilmelidir.

4. Kredi kartına ilişkin otomatik ödeme talimatı verilmiş ise söz konusu talimatın, borcun asgari tutarını mı yoksa tamamını mı kapsadığına dikkat edilmelidir. Ek olarak aylık bazda hesaplar kontrol edilerek ödemenin gerçekleştiğinden emin olunmalıdır. 

5. İnternette kredi kartı kullanırken mutlaka güvenli ortamda kullanım yapılmalıdır. 

6. Kredi kartı alındığında hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi kontrol edilerek; tarihler uygun değil ise değişiklik yapılmalıdır.

7. Kredi kartı borcunun her ay tamamının kapatılmasına dikkat edilmelidir. Üç ay yapılan asgari ödemeler sonunda kredi kartı nakit kullanıma yasal düzenlemeye uygun olarak bankalar tarafından kapatılır. Borcun tamamı kapatılmasa dahi kredi notunun düşmemesi için asgari ödeme mutlaka yapılmalıdır.   

Kredi Kartı borcu ödenmediği takdirde ne kadar sürede yasal işlem başlatılmaktadır? 

Uygulama genel olarak ödeme tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ödenmeyen borçlarda yasal takibe geçilen bir sisteme sahip ancak bu süre içerisinde banka ile iletişime geçilerek yapılandırma talep etmek mümkün kesinlikle mümkündür. Yasal takip başlaması ile Merkez Bankası kara listesine bildirimde bulunulur ve kredi geçmişinde, ticari hayatta ciddi problemlere sebep olabilir. 

Yasada yapılan son düzenlemelerle yasal takip sürecinde alacaklının yetkileri kısıtlandı mı? 

Basında en çok yer alan menkul mal haczi dahi farklı yorumlanıyor. Kanunun kısıtlama getiren maddelerinden 82. maddesi şöyle diyor:

“Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilebilir.”

Diğer taraftan haciz işlemleri engellenmiyor. Sadece temel ihtiyaçları devam ettirmek için gerekli eşyaları alacaklı haczedemiyor durumdadır.