Geçtiğimiz hafta tüketici derneklerinden yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar, kredi kart aidatlarını 10 yıl geriye dönük olarak geri almak üzere bankalara müracaat etmeye başladı. Konu bizim sayfalarımız dâhil tüm basında yazıldı, çizildi, yorumlandı. Basını her zaman olduğu gibi büyük bir serinkanlılıkla takip eden bankalar ise müşterilerinin iade talepleri artana kadar sessiz kalmayı tercih etti. Hafta sonu ise ilk açıklama Türkiye Bankalar Birliği’nden geldi.

TBB, 03.Mart.2012 tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusunda  “Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 18.07.2011 tarih ve 2011/4736 E., 2011/11579 K. sayılı kararının, kredi kartı ücretlerinin yasal dayanağının bulunmadığı kart hamillerinin  son 10 yılda  ödedikleri  kart  ücretlerini bankalardan  geri  talep edebileceklerine imkan verdiği şeklinde yorumlanması söz konusu değildir. dedi.

TBB, bahsi geçen kamuoyu duyurusunda uzun uzun alınan kararlara atıfta bulunuluyor ama özetle ilgili kararlarda sadece zaman aşımı süresinin gerekçe gösterildiğine ve konunun esasına girilmediğine dikkat çekiyor. Hatta bahsi geçen 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulamasının, müşterilerin bankalara karşı olan kredi kartı borçlarını hiçbir şekilde etkilemediğinin tam tersine ödenmemiş kredi kart aidatlarını 10 yıllık süre içinde ilgili müşterilerinden talep etme imkânını bankalara verdiğinin altı çiziliyor.

Ayrıca bu konu hakkında daha önce yayınlanan kamuoyu duyurularına da hatırlatan TBB, kredi kartı ücret tahsilinin yasal dayanakları olduğunun bir kez daha altını çizdi. TBB eski duyurularından kısa notlar ise söyle;

  1. Konuya ilişkin özel yasa niteliğindeki Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun “Sözleşme şartları” başlıklı 24’üncü maddesine göre banka, kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer alması koşuluyla faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında ödeme talep edebilir.
  2. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre, bankalarca banka ve kredi kartlarına ilişkin yaptıkları masrafların kart hamillerine yansıtılması hukuka uygundur.
  3. Kredi kartı ücreti alınabilmesine ilişkin TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgelerde de, sözleşmelerde kararlaştırılmış olması halinde kart ücretinin kart hamillerinden alınabileceği belirtiliyor.

Daha önce kart aidatı ödemekten nasıl kurtulurum yazımda da belirttiğim gibi kart aidatından kurtulabilmek için emsal kararlardan ziyade kredi kart sözleşmeniz önem kazanıyor.  Dikkat ederseniz yukarıdaki maddelerde de hep “sözleşmede yer alması/kararlaştırılmış olması halinde” diye bir ibare bulunuyor. Sizden kart aidatı alınacağının söylendiği bir sözleşmeyi imzaladıysanız bu ücreti zaten kabul ederek kartınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Düşük bir ihtimal de olsa banka size kredi kart tahsis ederken sözleşme imzalatmadıysa ya da bundan faydalanarak kart aidatınızın bilginiz dışında alındığını iddia edebilir ve hakkınızı arayabilirsiniz.

Öte yandan ücretini ödemek istemediğiniz bir ürünü kullanmama hakkınız her zaman saklı olmakla birlikte sizden daha az ücret alan bankaların kredi kartlarından yana da tercih kullanabilirsiniz. Kredi kartlarını karşılaştırmak için https://www.enuygun.com/kredi-karti adresinden faydalanabilirsiniz.


betulsungurlu
Betül Sungurlu
145 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Popüler Seyahat Yazıları
Uzman Yazarlar