Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi'ne göre bankaların üst düzey yöneticileri, 2011 ilk çeyrekte kredilerde artışın devam edeceğini düşünüyor. Kredi faizlerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağını… Kredi hacim artışına bağlı olarak banka aktiflerinde büyüme, ancak karlılıkta düşme olacağı konusunda ortak görüş hakim! Bankacıların yarısından fazlası, tüketici kredilerindeki artış hızının diğer kredilere göre daha fazla olacağını tahmin ediyor! Ankete katılan çok az sayıda bankacı ise 2011 ilk çeyrek için, kredi faizlerinin kredi hacmine etki eden en önemli faktör olduğunu düşünüyor. Çoğunluk ise talep artış ya da azalmasının, hacmi etkileyecek en etkin faktör olmasını bekliyor! Takipteki kredilerin artacağına dair beklentisi olan bankacılar ise çoğunlukta!

BDDK, Ekim 2005’den bu yana üç ayda bir ‘Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi’ yayınlıyor. Ankete katılanlar; bankaların genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticiler! Ocak-Mart 2011 dönemi anketine ise toplam 66 üst düzey banka yöneticisi katıldı! Merkez Bankası’nın son kararlarından önce yayınlanan bu ankete göre kredi hacmini etkileyecek en önemli faktör talep olacak! 

2011 ilk çeyrek için ankete katılan banka yöneticilerinin %73’ü konut kredisi faizlerinin aynı kalacağını beklerken, %15’i artmasını, %12’ise azalmasını bekliyor. Konut kredisi hariç diğer tüketici kredilerinde ise bankacıların %71’i faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklemiyor. Artış bekleyenlerin oranı ise %23. Kredi kart faiz oranlarında ise yine %73’lük kesim değişiklik olmayacağını, %20’i ise azalacağını tahmin ediyor.

2011 ilk çeyrek için bankacılar, toplam kredi hacminde büyüme yaşanacağı konusunda neredeyse hemfikir. Ankete katılan bankacıların %89’u kredilerde artış bekliyor. Öte yandan anket sonuçlarına göre tüketici kredilerinde daha hızlı bir büyüme beklendiğini söylemek mümkün. Zira bankacıların %52’si tüketici kredilerinin toplam kredilere oranının 2011 ilk çeyrekte artacağını tahmin ediyor. Konut kredisinde artış bekleyenlerin oranı %82, taşıt kredilerinde artış bekleyenlerin oranı ise %62. Kredi kart hacminde artış bekleyen banka yöneticilerinin oranı da %77. Ticari kredilerde artış beklentisi de %90’ın üzerindeki oran ile banka yöneticilerinin ortak fikri!

Bankacıların %58’i, içinde bulunduğumuz dönemde, tüketici kredi hacmini etkileyecek en önemli faktörün talep olduğunu belirtiyor. %20’lik bir kesim ise kredi hacmini etkileyebilecek en önemli unsurun yasal düzenlemeler olduğunu düşünüyor. Bu ankette faiz oranının kredi hacmini etkileyecek en önemli faktör olduğunu düşünen bankacı oranı ise sadece %17!

Takipteki tüketici kredisi hacminde de artış bekleyen bankacılar sayıca fazla. Ankete katılan banka yöneticilerinin %45’si hacmin artacağını, %36 ‘sı ise aynı kalacağını tahmin ediyor.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.