Konut Kredisinde Taksit Ödemeleriniz Gecikirse Başınıza Ne Gelir?

betulsungurlu

Umarız başınıza gelmez ve ödemelerinizi kredi vadesi boyunca düzenli bir şekilde yaparak evinizin tadınızı çıkarırısınız. Ama yine de mortgage kredi taksitlerinde gecikme olma ihtimaline karşı, herkesin yasal süreleri bilmesi ve planlamasını da buna göre yapmasında yarar var. Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com, mortgage taksit ödemeleri aksayan tüketicilerin neyle karşı karşıya kalacağını araştırdı.

Mortgage olarak adlandırılan yeni konut finansmanı sisteminde tüketicinin taksit ödemelerini geciktirmesi halinde bankaların izleyeceği yol da ilgili yönetmelikle belirlenmiş bulunuyor.

Tarafsız ve bağımsız karşılaştırma sitesi Enuygun.com Başanalisti Betül Sungurlu, bankaların gecikme ya da taksitlerin ödenmemesi halinde kullanabilecekleri yasal haklar konusunda bilgi verdi: “Mortgage olarak adlandırılan yeni konut finansmanı sisteminde tüketicinin taksit ödemelerini geciktirmesi halinde bankaların izleyeceği yol da ilgili yönetmelikle belirlenmiş bulunuyor. Buna göre bankalar, konut kredisi taksidini geciktiren borçluya gecikme tarihinden başlamak üzere beş işgünü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Eğer borçlu bu bildirim karşılığında taksidini ödememiş ve birbirini izleyen 2 ay ya da 2 kredi taksidi boyunca ödemelerini geciktirmeye devam etmişse, banka borcun tamamının kapatılmasını talep edebilir. Bankanın bu hakkını kullanabilmesi için öncelikle tüketiciye borcunu kapatması, aksi takdirde bankanın resmen borcun kapatılmasını isteme hakkının doğduğunu bildirmesi, bir başka deyişle uyarıda bulunması gerekir. Ayrıca tüketiciye sorunun çözümü için en az 1 ay süre vermesi gerekir.”

Enuygun.com Başanalisti Betül Sungurlu, “Bu süre sonunda tüketici ile borçlu arasında anlaşmaya varılamazsa, banka konutu satışa çıkarabilir ya da İcra ve İflas Kanunu’nun 45. maddesine getirilen istisna ile haciz yoluna başvurabilir,” dedi. Sungurlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konudaki seçim alacaklıya yani konut finansmanı kuruluşuna verilmiştir. Konutun satışa çıkarılarak alacağın tahsiline karar verilmişse, banka Sermaye Piyasası Kanunu ile yetki verilmiş kişi ya da kurumlara ipotekli konut için kıymet takdiri yaptırır ve takdir edilen meblağı satıştan en az 10 iş günü önce tüketiciye bildirir. Tüketici belirlenen kıymete itiraz edebilir. Banka satış sonrası borcun kapanmasının ardından kalan tutarı tüketiciye ödemekle yükümlü olduğu gibi, tüketici de satılan konut borcu kapatamazsa kalan borç bakiyesi için sorumlu tutulur.”

betulsungurlu
Betül Sungurlu
339 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Uzman Yazarlar