Konut kredisi standartlarında sıkılaştırma sinyalleri geliyor!


Betül Sungurlu
| 2 Dakikalık Okuma| 12 |Güncellenme : 10 Aralık 2019

Merkez Bankası Banka Kredileri Eğilim Anketi verilerine göre, kredi standartlarında uzun zamandır değişiklik yapmayan bankalarda kredi verme politikaları değiştirmeye başladı. 2011 Ocak-Mart dönemi anketinde bazı bankalar, konut kredilerinde sıkılaştırmaya başlanacağının sinyalini veriyor. Genel olarak kredi standartları, bir başka deyişle kredi kabul kriterlerinde, değişim olmayacağı beklentisi hakim olsa da önceki dönemlerin aksine konut kredisinde bankaların %16’sı yılın ikinci çeyreğinde sıkılaştırma olacağını tahmin ediyor. Taşıt ve diğer bireysel kredi standartlarında değişiklik beklemeyen bankalar yine çoğunluğu temsil ederken, bazı bankalar rekabetin de etkisiyle gevşeme olabileceğini belirtiyor.

Toplamda 15 bankanın katıldığı bu anket verilerine göre, 2009 yılının ikinci çeyreğinden beri bankalar, konut kredisi standartlarında herhangi bir sıkılaştırma bildirmemişlerdi. 2011 Ocak-Mart dönemindeki verilere göre ise ankete katılan bankaların %5’i konut kredilerindeki standartlarını sıkılaştırdığını bildirdi. Bankaların %16’sı ise gelecek üç aylık dönemde standartların sıkılaşacağını tahmin ediyor. Anketteki kredi standartları terimi; bankaların kredi kabul kriterlerini ifade ediyor. Yani krediyi kullananın gelir düzeyi ve geri ödeme oranları ilişkisi, teminatların kabul edilebilirliği gibi bankaların kredi başvurularının değerlendirirken göz önünde bulundurduğu yazılı ya da yazılı olmayan kriterlerinden bahsediliyor. Benzer şekilde faiz oranı, masraflar, maksimum kredi tutarı gibi konut kredisi koşul ve kurallarında ise daha önceki dönemlerin aksine, ankete katılan bankaların %25’i sıkılaştırmaya gittiğini bildirdi. Bunun yanı sıra bankaların %25’i daha sıkı, %10’u ise daha esnek kredi/teminat oranı ile çalıştıklarını bildirirken bankaların %18’i konut kredilerinde kar marjlarını artırdıklarını ifade etti.

Taşıt kredilerinde ise bankaların tamamı 2011 yılının ilk üç ayında, standartlarda herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirtirken,  bankaların %14’ü gelecek üç ayda standartların gevşetileceğini, %86’sı ise aynı düzeyde kalacağını tahmin ettiğini bildirdi. Diğer bireysel kredilerde ise bankaların %14’ü standartların gevşetildiğini bunun da daha çok bankalar arası rekabetten kaynaklandığını belirtti.

2009 son çeyrek ve 2010 son çeyrek arasındaki üç aylık dönemlerde bankaların hiçbiri azalma olduğunu bildirmemiş olmasına rağmen 2011 ilk çeyrekte bankaların %15’i konut kredisi talebinin azaldığını belirtmiş, talebin arttığını bildiren banka oranı ise %32 ile önceki dönemlere kıyasla oldukça düşük seviyede gerçekleşmiştir. Talebin azalmasında en önemli etken ise konut alımı dışındaki tüketim harcamalarındaki artış olarak belirtiliyor. Gelecek üç aylık döneme dair bankaların %15’i talebin azalacağını, %1’i artacağını geri kalanı ise aynı seviyelerde kalacağını tahmin ediyor.

Taşıt kredileri ve diğer bireysel kredilerde ise gelecek üç aya dair talepte azalma beklenmiyor. Gelecek üç ay için bankaların %15’i taşıt kredisi talebinde artış, geri kalanlar ise talebin değişmeyeceğini tahmin ediyor. Benzer şekilde bankaların %29’u diğer kredi taleplerinde artış,  %71’i ise değişim olmamasını bekliyor.

Betül Sungurlu
454 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.