Hangi Sigortaları Yaptırmak Zorunlu?

Hangi Sigortaları Yaptırmak Zorunlu?

Trafikte kullanılan araçlar için trafik sigortası yani Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası yaptırılması zorunludur. Trafik sigortası karşı tarafa verilen hasarları belirtilen teminat limitleri kadar karşılar. Deprem sonrası yaşanabilecek hasarlar için konut sahiplerinin Doğal Afet Sigortaları Kurumu Zorunlu Deprem Sigortası DASK yaptırması zorunludur. Deprem sebebi ile konutun yıkılması halinde poliçede belirtilen teminat limiti ile tazminat ödenir. Deprem teminatı konutun yeri ve metrekaresine göre belirlenir. Bazı meslek gruplarının da faaliyet göstermek için zorunlu olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortaları doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken yetersiz veya hatalı işlem sebebiyle üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tazminatı teminat limitleri kadar karşılar.

Neleri Sigortalayabilirim?

Neleri Sigortalayabilirim?

Sigorta önceden öngörülemeyen riskler için düzenlenen bir korumadır.3 tür ana sigorta kapsamı vardır. Birey olarak hayat kaybı, gelir kaybı, sağlık kaybı risklerine karşı kendiniz için sigorta korumasına sahip olabilirsiniz. Sahip olduğunuz malların yok olması, çalınması, yanması veya kaza ile hasar görmesine karşın sigortadan faydalanabilirsiniz. Ya da üçüncü kişilere verebileceğiniz olası zarar ve risklere karşı sorumluluk sigortaları yaptırabilirsiniz.

Sigorta, Prim, Poliçe, Teminat Gibi Kavramlar Ne Anlama Geliyor?

Sigorta, Prim, Poliçe, Teminat Gibi Kavramlar Ne Anlama Geliyor?

Sigorta; aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan tüzel ya da kişilerin, belirli bir miktar prim yani para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada ve tazmin etmede kullanıldığı, bir risk karşılama sistemidir. Prim; sigortalanan bir riske, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olarak, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen ya da ödenecek olan tutardır. Poliçe ; poliçe üzerindeki yasal hak ve yükümlülüklerin devrinin yazılı olduğu sözleşmedir. Teminat; sigortaya konu olan ve belirli bir prim üzerinden sigortalanan şeyin kısmen ya da tamamen hasarlanması sonucunda , hasarın, poliçe şartları dahilinde tazmin edileceği konusunda sigortacının , sigortalıya ya da sigortadan menfaat sahibi olan kişiyi verdiği garantidir.

Online Sigorta Teklifi Almanın Avantajları Neler?

Online Sigorta Teklifi Almanın Avantajları Neler?

Online sigorta teklifi size birden fazla sigorta firmasının teklifini hızlı, güvenilir ve aynı anda alabilme kolaylığını sağlar. Aynı zamanda bu teklifleri karşılaştırarak ihtiyacınıza yönelik doğru teminatları belirleme ve sizin için en uygun olan teminatlarla poliçe priminizi hesaplayarak isterseniz satın alma imkanı sağlar.

x