Konut sigortası apartmandaki ortak kullanım alanlarını kapsar mı?

Konut sigortası apartmandaki ortak kullanım alanlarını kapsar mı?

Konut sigortası genel olarak ortak kullanım alanlarını kapsamaz ve bu alanlar ayrı bir poliçe ile sigortalanmalıdır. Sigortanızı yaptırırken ortak kullanım alanları için payınıza düşen tutarı da poliçenize ekletebilirsiniz.

Konut sigortası çalınan eşyalar için tazminat öder mi?

Konut sigortası çalınan eşyalar için tazminat öder mi?

Evet, mevcut konut sigortası sadece bina için değil, ev eşyalarını da kapsayacak teminatlar ile düzenlenmiş ise konut sigortası içerisinde verilen eşya teminatı tutarından çalınan eşyalar için tazminat ödemesi yapılır.

Konut sigortası deprem hasarını karşılar mı?

Konut sigortası deprem hasarını karşılar mı?

Konut sigortaları içerisinde deprem teminatı sigortalının tercihine göre eklenip, çıkarılabilen bir teminattır. Eklenmesi halinde hasarın oluşması durumunda DASK poliçesinin üzerinde kalan hasar teminat tutarları ile sınırlı olarak konut poliçesi tarafından karşılanır.

Konut sigortası komşuya verilen zararı karşılar mı?

Konut sigortası komşuya verilen zararı karşılar mı?

Evet, poliçede belirtilmiş risklere karşılık, komşularınıza verebileceğiniz zararlar da teminat altına alınmıştır. Komşuluk mali mesuliyet limitleri dahilinde komşuya verilen zararlar poliçe kapsamı dahilindedir.

Konut hasarında ev sahibinin zararı sigorta kapsamında mıdır?

Konut hasarında ev sahibinin zararı sigorta kapsamında mıdır?

Konuta yönelik hazırlanmış mevcut poliçe kapsamında bina poliçe teminatlarına dahil edilmişse mal sahibinin uğradığı zarlar da teminat altına alınmış olur ve olası zararlar karşılanır. Bununla birlikte genel uygulamada konut sigortası kiracı tarafından yapıldığında bina teminatı eklenmez. Bina teminatı eklenmediğinde de ev sahibi konut sigortasından yararlanamaz. Kiracı eşya teminatlı sigorta, ev sahibi ise bina teminatlı konut sigortasını ayrı ayrı yaptırabilir.

Konut sigortası hangi durumları kapsar?

Konut sigortası hangi durumları kapsar?

Konut sigortası temel olarak, yangın, su basması, hırsızlık, cam kırılması risklerini kapsar. Konut sigortasında konutun kendisi ve içerisinde yer alan eşyalar, bedelleri karşılığında teminat altına alınarak yukarıdaki hallerin gerçekleşmesine karşın güvence altına alınırlar.

x