Hangi binalar DASK kapsamı dışındadır?

Hangi binalar DASK kapsamı dışındadır?

Kamu kurum ve kuruluş binaları, Köy yerleşim alanında inşa edilen binalar, 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi olma şartı aranmaksızın tamamı ticari ve sınai amaçlarla kullanılan yapılar (eğitim merkezleri, iş merkezleri, iş hanları, idari yönetim binaları), Hazine arazisine kaçak olarak yapılmış binalar, Henüz inşaatı tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilen ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatına sahip olmayan binalar DASK kapsamı dışındadır.

Zorunlu deprem sigortasında bağımsız bölüm alanı nasıl hesaplanır?

Zorunlu deprem sigortasında bağımsız bölüm alanı nasıl hesaplanır?

Tapu kaydında ''arsa'' veya ''tarla'' olarak geçen ancak mesken olarak inşa edilen yapılara, 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Zorunlu Deprem Sigortası şartı getirilmiştir. Bağımsız tapusu bulunmayan meskenlerde ise sigorta sahibinin beyanı ile arsa tapusu bilgileri ile sigortalanabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası hangi hasarları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası hangi hasarları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğak Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından meskenler için oluşturulan bir sigortadır. Tüm meskenler için zorunlu olan bu sigortanın poliçeleri de yetkili sigorta acenteleri ve şirketleri tarafından yapılır. Deprem sonucunda meskenlerde meydana gelen hasarların karşılanması amacıyla düzenlenir.

x